Fizik - XML


IDTerimAçıklama
901evre-dışılıkAralarında sürekli bir evre bağlılığı sağlanamayan dönemsel değişimlerin niteliği.
902evrelerarası gerilimElektriksel güç iletim yollarının tek evreli iki iletkeni arasındaki gerilim.
903evrenDüzenli ve uyumlu bir bütün olarak düşünülen tüm varlıklar.
904evren ışını sağanağıbk. çağlayan sağanağı.
905evren ışınlarıGüneşten ve uzayın derinliklerinden geldiği sanılan, genellikle büyük erkeli yüklü parçacıklar.
906evren tozuUzaya serpilmiş, milimetrenin yüzde bini ile on binde biri arasındaki büyüklüklerde küçük parçacıklar.
907evrenbilimEvren'in oluşumunu ve gelişimini inceleyen bilim dalı.
908evrensel ağınımİki parçacığın birbirlerini, kütleleri çarpımı ile doğru, aralarındaki uzaklığın üstikiliyle ters oranlı bir kuvvetle çektiklerini belirten evrensel yasa.
909evrensel ağınım değişmezibk. ağınım değişmezi.
910evreölçerBir çevrimdeki akım ile gerilim arasındaki evre çıkarım açısını ölçen aygıt.
911evrikBir nicelikle çarpımı sonucu 1'e eşit olan nicelik, birincinin evriğidir.
912evrimAşamalı, oldukça yavaş, bir yönlü dönüşümler dizisi.
913eylemsizEtkinliği ve özdevinimi olmayan.
914eylemsiz yerlemlerİçinde bulunan nesnelerin ivmesiz oldukları yani, bir dış kuvvet etkisi olmadıkça duruk ya da düzgün doğru devinim içinde kaldıkları yerlem çatkıları. Newton işleybilimi bu gibi dizgelerde geçerlidir.
915eylemsizlik1. Bir nesnenin konumunu, biçimini ya da devinim dorumunu koruma özelliği. 2. Etkinliği ve özdevinimi olmama özelliği.
916eylemsizlik döngüsüBir cismin, açısal hızlanmaya kanşı gösterdiği eylemsizliğin ölçüsü devinen cismin her parçasının kütlesinin, parçaların dönme eksenine olan uzaklıklarının üstikilleriyle çarpımı toplamına eşittir.
917eylemsizlik özeğibk. kütle özeği.
918faradUluslararası birim dizgesinde sığa birimi iki yaprağı arasına bir voltluk bir gerilim uygulandığı zaman 1 coulomb'luk yük alabilen bir sığacın sığası.
919faraday karanlık bölgesiDüşük basınçlı uçunlarda elektriksel boşalım sırasında oluşan eksi ışınlar bölgesi ile artı dikeç arasındaki karanlık bölge.
920faraday üşerçözüşüm yasalarıBir üşerli çözeltiden geçen akımın yol açtığı kimyasal etkilerle ve çözeltiden ayrılan özdek tutarları ile ilgili iki yasa.
921fermât ilkesiBir ışık ışınının ya da herhangi bir dalganın, herhangi iki nokta arasında alabileceği yollardan en kısa olanı yeğlediğini belirten ilke.
922fermiÇekirdek doğabiliminde kullanılan ve (...) cm ye eşit olan bir uzunluk birlimi.
923fermionFermi-Dirac istatistiğine uyan parçacık.
924fırdolanım yarıçapıBir cismin verilen bir eksene göre dönme eylemsizliği katsayısının, kütlesine oranının kökikisi (karekökü).
925fırılÖğecikaltı parçacıkların kendi eksenleri çevresinde dönmesi nicemler doğabiliminde böyle bir dönme ile ilgili açısal devinirlik. anlamdaş eğirin.
926fırıl bağlaşımıEksiciklerin fırıl deviniminden kaynaklanan iki ya da daha çok alanı ile etkileşimi.
927fırıl döngüsüKendi ekseni çevresinde dönen bir eksiciğin bu eksene göre döngüsü.
928fitilAkım geçirildiğinde ışık ve eksicikler salan iletken parçası.
929flüorışılYüklü parçacıklarla ya da ışılcıklarla dövülünce ışıma özelliği gösteren (özdök).
930flüorışıllıkKimi özdeklerin ışık soğurumundan hemen sonra değişik renkte ışık ışıma özelliği.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir