Fizik - XML


IDTerimAçıklama
91ara kestirimBir ölçümler dizisinin terimleri arasında kalan ölçülmemiş noktalardaki değerleri bulma işlemi.
92aralık1. İki üşek arasında bir kıvılcım ya da yay atlamasının oluşabileceği uzaklık. 2. Bir mıknatıssal çevrimin iki parçasını ayıran hava aralığı. 3. Belirli iki değer arasındaki bölge.
93aramıknatıssalUygulanan alanın doğrultusuna ya da yeğinliğine göre ya da başka koşulların değişimi ile dizilmıknatıs ya da ters dizilmıknatıs olan (özdek).
94ardıl çarpımBir sayının 1'den kendisine dek bütün tümsayılarla çarpımı sonucu.
95ardışık bağlanımBir elektrik çevriminde çevrim öğelerini, tümünden aynı akım geçecek biçimde, birbiri ardı sıra bağlama.
96ardışık dizibk. ardışık bağlanım.
97ardışık motorMıknatıssal alan oluşturan kangalları ile döngeni ardı sıra bağlanmış elektrik işlergesi.
98ardışık yaklaştırımBir işlemi art arda uygulayarak doğru değere yaklaşma.
99arı izgeHer noktası belli bir dalga boyunu tutan izge.
100arıtımŞeker, yeryağı, metal gibi özdeklerin katışıklardan ayrılarak elde edilme işlemi.
101artı1. Bir imleme anlaşmasında eksi doğrultunun tersine yönelmiş sayılan doğrultu, 2. Yalnız iki eşlemi bulunan nesnelerden birine verilen im: artı yük gibi. 3. Sayıların sıfırdan büyük olanlarına verilen im. 4. İki sayıma, iki niceliğin toplama işlemini beli
102artı buzsalOlağandışı ışığın kırılım imleci olağan ışığınkinden büyük alan çift kırıcı yönser buzsul.
103artı çekirdekbk. ögecik çekirdeği.
104artı dikeçUçunlar, içindeki elektrik boşalımında üst-üşek yanındaki ışıklı bölge.
105artı ışın çözümlemesibk. kütle izgeçizeri.
106artı ışınlarArtı yük taşıyan parçacıklardan oluşmuş demet.
107artı mercekbk. yakınsak mercek.
108artı mıknatıssal ucaybk. kuzey mıknatıssal ucay. .
109artı üşerElektriksel alan içinde, alan çizgileri doğrultusonda alt-üşeğe doğru devinen üşer.
110artı üşer akımıAkımın artı üşerlerle taşınan kesimi.
111artı üşer salımıIsılüşerleşim yoluyla artı yüklü parçacıklar salımı.
112artıcıkEksicik ile eş kütleli, karşıt yüklü temel parçacık.
113artıkBelirli bir işlem sonucunda geriye kalan, artan.
114artık dirençBir metalin elektriksel direncinin düşük sıcaklıklarda kalan, sıcaklıktan bağımsız bölüğü.
115artık gerginlikBir katının esneklik sınırının ötesinde gerilmesi sonucu, kuvvet kalktıktan sonra kalan gerginliği.
116artık ışınımAk ışık haline giren bir katı özdeğin ışınım çıktısını buzsul yüzeylerde art arda yansımalara uğrattıktan sonra kalan tek-renk kızılaltı ışınım.
117artık irkilimDoyurucu mıknatıslama alanı kalktıktan sonra bir denekte kalan mıknatıssal irkilim.
118artık mıknatıslanımDemirmıknatıssal bir cismin etkileyici miıknatıssal alan sıfıra düşünce koruduğu mıknatıslık.
119artık üşerleşimKapalı bir yerdeki havanın ya da başka bir uçunun evren ışınlarından kaynaklandığı sanılan üşerleşim durumu.
120asal eksenYuvarsal bir merceğin ya da aynanın yüzey özeğinden ve ışıksal özeğinden geçen doğru.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir