Fizik - XML


IDTerimAçıklama
1261ikiz eksenBir ikiz buzsulun iki eksenine de dik olan çizgi.
1262iletimBir cisim içinde, ısı ya da elektrik erkesinin ya da herhangi bir erke türünün özdecikten. özdeciğe aktarımı.
1263iletim yoluİki ya da daha çok nokta arasında elektrik erkesi taşıyan iletken teller.
1264iletişimBilgi ve deneyim alışverişi.
1265iletkenElektrik akmının ve ısıl erkenin akabileceği düşük dirençli uçun, sıvı ya da katı özdek.
1266iletkenlik1. Elektriksel direncin tersi iletim yetisi. 2. Bir gerilini bayırlığına tutulan bir özdeğin akım geçirebilme özelliği.
1267iletkenlik gözesiSıvılaşmış bir katının ya da bir çözeltinin iletkenliğinin ölçümünde kullanılan iki üşekli gözecik.
1268iletkibk. açıölçer.
1269iletmezİletken olmayan, belirli ölçüde yalıtkanlık gösteren.
1270ilintiİki değişken arasında karşılıklı nicel bağlantı.
1271ilk ernek1. Toplu üretime geçmeden hazırlanan örnek. 2. Bir ölçü biriminin gerçekleştirilen aslı.
1272ilkselBaşlangıçta bulunan, başlangıcı belirleyen.
1273imleçbk. kırılım imleci.
1274imlemUzaktan anlaşmak için öngörülen biçimde alıp verilen im.
1275imlem gerilimiAkımıknatıssal dalgalarla bir uyargada irkilimle uyarılan ve bir üç-üşekli borunun kafesine verilerek yükseltilen gerilim.
1276imlem üreteciGeniş bir sıklık bölgesinde dalgalı akım veren kaynak.
1277imleyiciIşıkla ya da görünmeyen akımmıknatıssal ve sesüstü dalgalarla bilgi yayan araç.
1278imli öğecikBir tepkileşimde ya da bir örgenlikte dolaşıma sokulduklarında yolu izlenebilen ışımetkin öğecik.
1279ince kıyılı mercekbk. tümsek mercek.
1280ince yapıAkımmıknatıssal bir izge çizgisinin, çözme gücü çok büyük aygıtlarla çözümlenmesi sonucu, ortaya çıkan, daha ince çizgilerden oluşmuş alt yapısı.
1281incelikBir veriler öbeğinin, ortalama değerinden sapmaları için bir ölçü oluşturan salt ya da bağıl yanılgı ile belirlenen duyarlık kertesi.
1282indirgenim1. Bir birleşikten oksijenin çıkarılması. 2. İndirgenniş değerlikten ileri gelen eksicik kazancı. 3. Bir dizeyin köşegensel parçalara ayrılması.
1283indirgenirBütünlüğü içinde incelenen bir küme, her kesiminin taşıdığı bir p özelliği taşırsa bu kümenin p'ye göre indirgenime özelliği.
1284indirgenmezBir kümenin bütününün içerdiği bir özeliği hiçbir alt kesimi taşımıyorsa bu kümenin bu özelliğe göre niteliği.
1285indirgenmiş kütleM ve m gibi, bağlaşımlı iki kütlenin ortak devinimlerini bir tek kütlenin devinimi gibi işlemek için alınan eşdeğer kütle. Bu kütlenin tersi, önceki kütlelerin tersleri toplamına eşittir.
1286iriölçekliDuyu organlarımızla doğrudan algılanabilir boyutta olan.
1287iriözdecikBir çoğuz özdeciği gibi çok büyük özdecik.
1288irkilimBir çevrimden geçen mıknatıssal akının değiminin, o çevrimde uyardığı yük-süren kuvvet, anlamdaş doğuşum.
1289irkilim kangalıDüşük bir doğru gerilimi yükselten boş göbekli bir tür dönüştüreç. Birincil kangaldaki akım açılıp kesildikçe ikincil kangalda yüksek bir gerilim doğar.
1290irkilimle mıknatıslanmaMıknatıslı olmayan bir nesnenin mıknatıssal alan içinde edindiği mıknatıslık.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir