Fizik - XML


IDTerimAçıklama
1321izgeçizerİzgeyi oluşturan ışınımların erkelerini dalga boylarına ya da sıklıklarına göre çizen aygıt.
1322izgegözlerİzgelerin çözümlenmesinde kullanılan, bir koşutaç, bir biçik ya da bir ışık ağı ve bir uzgözlerden oluşan düzenek.
1323izgeölçerBir ışınımın dalga boylarını ölçen aygıt.
1324izgeölçümIşınım erkesinin, ışığın dalga boyunun ya da sıklığının işlevi olarak bağıl ölçümü.
1325izgesel çözümlemeBir özdeğin birleşimini, özgesini çözümleyerek belirleme işlemi.
1326izgesel dizilerBir öğenin verdiği çizgisel izge dizgesinin dalga boylarına göre sıralanması.
1327izgesel duyarlık1. Bir algıcın izge boyunca değişik ışınımları için ölçü duyarlığı. 2. Bir ışıl yaprak asıltısının değişik dalga boyunda ışınımlarakarşı bağıl duyarlığı.
1328izgesel ışılölçerBir ışık kaynağının izgesel enkesinin dalga boylarına göre dağılımını çözümleyen, aygıt.
1329izgesel ışılölçümBir ışık kaynağının izgesindeki, değişik sıklık birleşenlerinin bağıl yeğinliklerini ölçme yöntemi.
1330izgesel ışımölçerHerhangi bir ışınım izge-erke dağılımını ölçen ya da bir telsiz vericisinin dalga boyu-yeğinlik çıktısı belirtkenini çözümleyen aygıt.
1331izgesel işilelektriklikIşılelektrik olayların gelen ışınımın dalga boyuna bağlılığı.
1332izgesel seçerlikBir özdeğin ya da yüzeyinin kimi ışıksal özellikerinin, gelen ışınım dalga boyu ya da sıklığıyla değişimi.
1333izgesel yansıtımBir yüzeyden yansıyan ışınını erkesinin renklere göre tutarının, yüzeye gelen ışınım erkesine oranı.
1334izgesel yoğunlukIşınım erkesinin izge boyunca dalga boylarına göre yeğinliği.
1335izinli kuşakBir katıdaki eksiciklerin olası erke aralığı.
1336izleyiciİşımetikin bir özdeğin bir tepkileşim boyunca yerdeğişimini ya da bir canlıdaki yolunu izlemek için kullanalan özel ışımetkinlik algıcı.
1337kabarcık odasıYüklü temel parçacıkların iz bıraktığı, sıvı helyum sıcaklığında çalışan, sis odasına benzer aygıt.
1338kabukBir öğeciğin çekirdeği çevresinde dolanan eksiciklerin yerleştiği katmanlardan her biri.
1339kaçkınlıkBir cismin görünür konumunun gözlem yerine göre değişmesi.
1340kafa durumbk. katı hal.
1341kâğıtlı sığaçMetal yaprakları arasında yalıtkan özdek olarak yağ emdirilmiş kâğıt bulunan sığaç turu.
1342kaldırma kuvvetiBir akışkan içinde bulunan bir cismin ağırlığında gözlenen azalma.
1343kaloribk. ısın.
1344kapalı çevrimElektrik akımının ya da bir akışkanın akabileceği kendi üzerine kapalı yol.
1345kapalı dizgeÇevresinden yalıtıldığı için ısıldirik denge durumuna erişebilen dizge.
1346kaplanmış mercekYansımaları önlemek ve ışık geçirimini artırmak için yüzeyi uygu, saydam bir yaygı ile örtülmüş mercek.
1347kaplıtelElektrik iletiminde kullanılan üstü yalıtkan özdek ile sarılı tel.
1348kapmaÖzdeciksel ya da çekirdeksel bir yapının ılıncık gibi bir parçacıkla etkileşerek onu yakalaması.
1349kara cisimAkkorluğa dek ısıtılınca sürekli bir görünür ışık izgesi veren kuramsal cisim. anlamdaş kara nesne.
1350kara cisim ışınımıKara edişimin belirli sıcaklıklarda saldığı ışınım.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir