Fizik - XML


IDTerimAçıklama
1411kılcal basınçKılcal etki sürecinde oluşan sıvı basıncı.
1412kılcallıkAkışkanların yüzey gerilimleri yüzünden kılcal borularda yükselmesi,
1413kırağıSıcaklık 0°C in altına düştüğünde havanın içindeki su uçuğunun, yere yakın yerlerde ve toprakta yoğunlaşmasıyla oluşan küçük buz parçacıkları.
1414kırılımBir ışık ışınının ya da bir takımmıknatıssal dalganın, bir ortamdan ötekine geçtiğinde doğrultusunu değiştirmesi.
1415kırılım imleciIşık ışınının iki ortamın ara yüzeyinden geçerken oluşan geliş ve kırılım açılarının dikmelikleri arasındaki oran.
1416kırılım yasalarıGelen ışın, kırılan ışın ve iki saydam ortamı ayıran yüzeyin geliş noktasındaki dikeyinin aynı düzlemde olduğunu ve geliş açısının dikmeliğinin kırılma açısınınkine oranının bir ortam çifti için değişmez bir sayı olduğunu belirleyen iki yasa.
1417kırılımölçerIşığın kırılan imlecini ölçmeye yarayan aygıt.
1418kırılırlıkOrtamın ışığı kırıcılık imleci n olduğuna göre (n-1)'e eşit olan sayı.
1419kırınımIşığın ya da başka bir dalganın dar bir yarıktan ya da çizikli bir yüzeyden geçince doğru yolundan ayrılarak gölge içinde girişim saçakları oluşturması.
1420kırınım izgegözleriIşığın, biçik yerine kırınım ağı ile oluşturulan izgesini gözlemeye yarayan aygıt.
1421kırınım izgesiBir kırınım ağı ile elde edilen akımmıknatıssal dalgalar izgesi.
1422kırışıklık dalgasıSıvıların yüzeyinde oluşan cm basamağında dalga boylu yüzey gerilim dalgaları.
1423kırışıklık gerilimiBir dalgalı akım doğrultmacının ya da bu tür bir üretecin verdiği düz gerilimim dalgalı birleşeni.
1424kırpışımYıldızlardan gelen ışığın, hava katmanından geçerken uğradığı küçük kırılımilar yüzünden, yeğinliğinde gözlenen titrerlik.
1425kısa çevrimBir elektrik çevriminde, akımın kısa yoldan kapanarak çevrimin bir bölüğünün dışta kalması.
1426kısa dalgaDalga boyları metre basamağında olan akımmıknatıssal dalgalar.
1427kısıtlı iç dönmeÖzdeciklerin bir kesiminin özgür dönmesinde ısınma ısısını etkileyen sınırlılık.
1428kıvılcımHava gibi uçun halinde yalıtkan bir ortamda birdenbire oluşan kısa süreli elektrik boşalması.
1429kıvılcım erkiliBir yalıtkan ya da içyükül içinde kıvılcım atımı için gerekli boşalım erkili.
1430kıvılcım izgesiBirleşimi bilinen üşekler arasında ya da ter özdek içinde oluşan kıvılcım ışığının verdiği izge.
1431kıvılcım kangalıElektiriksel kıvılcım oluşturmak için gerekli yüksek gerilimi sağlayan irkilim kangalı.
1432kıvılcımsız boşalımbk. sargın boşalım.
1433kıyıKuşak izgesi gibi bir girişim ya da kırınım kuşağı çizgi dizgesinin sınır dalga boyu.
1434kıyı etkisiBir iletkenin keskin kıyısında biriken yüklerin elektrik alanının, olağandışı davranışı.
1435kızıla kaymaUzak gökada (galaksi) yıldızlarından alınan ışığın, yıldızın devmimi yüzünden kırmızıya doğru kaymış görünmesi.
1436kızılaltı ışınımSıklıkları, görünen izgenin kırmızı ucunun altına düşen görünmeyen ışınımlara verilen ad.
1437kızılaltı izgeGörünür kırmızılığın bittiği, 7,5 X 10(...)cm. den, 3 x 10(...) cm. ye değin giden dalga boylarını kapsayan akımmıknatıssal izge.
1438kızılaltı soğurum izgesiKızılaltı ışınımlar bölgesine düşen ışınımlardan kiminin, kimi özdeciklerce soğurulmasıyla oluşan izge.
1439ki ortacığıKütlesi, esksiciğin ve önelciğin kütleleri arasına düşen temel parçacıklardan biri.
1440kimimi ağıBir ışık demetimi oluşturan değişik dalga boylu ışınımları ayırarak, demetin izgesini elde etmek için kullanılan ve saydam bir yaprak üzerine çok sık ince koşut çizgiler çizerek elde edilen gereç.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir