Fizik - XML


IDTerimAçıklama
1441kipTel, yay, kovuk ya da dalgalı akım cevrimi gibi titreşebilen yapıların değişiksıktıkta titreşim biçimleri.
1442kiplenik akımBir ses dalgasının değişim örnekçesi etkisinde kalarak, genliği ya da sıklığı değişime uğratılan bir dalgalı akım.
1443kiplenik dalgaKipleyici bir dalga ile genliği, saklığı ya da evresi değişimlere uğrayan dalga.
1444kiplenimYüksek sıklıkta bir akımın genliğini, sıklığını ya da evresini, bu akıma bindirilen bir alkımla uygun biçimde değiştirme.
1445kiplenim hızıBir eksicik demetinin hızının, zamanın yineli bir işlevi olarak değişimi.
1446kipleyici dalgaTaşıyıcı dalgaya bindirilerek onun genliğini ya da sıklığını, kendi genliği ya da sıklığı uyarınca değiştiren (kipleyen) dalga.
1447konaç eksenleribk. yerlem çatkısı.
1448konuBir işlevin bir kesimin oluşturan bağımsız değişken özellikle üçgenölçüsel işlevlerin açı cinsinden bağımsız değişkenleri.
1449konumBir nesnenin seçilen bir başvuru noktasına, eksenine ya da eksenlerine göre yeri.
1450kopmaKimi yapıların basınç ya da zorlama ile çökmesi ya da kuvvet etkisiyle kırılması.
1451kopma çarpanıBirim yüzölçümüne düşen kopma yükü.
1452korunumDış çevreden yalıtılmış bir dizge ile ilgili kütle, erke, devinirlik gibi nicelikler toplamlarının etkileşimler sonucu değişikliğe uğramaması,
1453korunumlu alanBir parçacığın bir kuvvet alanı içinde bir noktadan başka bir noktaya götürülmesi sırasında yapılan işin yoldan bağımsız, yalnız ilk ve son konumlarına bağlı olduğu zamanki alan.
1454korunumlu dizgeBir işlemler çevrimi sonunda, başlangıç ve son durum özdeş olunca, bu süreçler boyunca yapılan işin de sıfır olduğu dizge.
1455koşutBir düzlemde kesişmeden ilerleyen, iki ya da daha çok sayıdaki doğruların ya da ışınların özelliği.
1456koşut bağlama bk. yanaşık bağlanım.
1457koşutaçBir izgegözlerde olduğu gibi, koşut ışın demeti oluştaran aygıt.
1458koşutyüzlüTüm yüzleri koşutkıyılı olan biçik.
1459kovukAkımmıknatıssal dalgalarla belirli sıklıkta çınlanıma giren uygun boyutlu boş oylum.
1460koyutBir tanıtlamada onaylanması gereken ön gerçek.
1461koyuvermeBaşka bir özdeğin yüzeyinde ya da içinde yoğun olarak tutunan bir özdeğin salıverilmesi. Soğurum ve yüzerimin karşıtı.
1462kökçeKimi birleşiklerde görüleni ve işlev bakımından birilikte davranan öğecik kümesi.
1463köprülemeBir elektriksel aygıtı başka biri ile ya da bir direncin yanı sıra koşut olarak bağlama.
1464körpe ılıncıklarBir kaynaktan çıkan, çarpışmalar ile henüz erkesini yitirmemiş ılıncaklar.
1465köşegenBir çokgende ardışık olmayan iki köşeyi birleştiren çizgi.
1466köşegenleştirmeUygun bir dönüşümle, bir dizeyin ana köşegeni dışındaki öğelerini sıfır yapma
1467kurtulma hızıBir nesnenin yeryuvarının çekim etkisinden kurtularak uzaya çrkabilmiesi için edinmesi gereken hız (yaklaşık 11,4 km/sn).
1468kuru gözeÜşerçözüğü nemli bir hamur niteliğinde olan elektrik gözesi.
1469kuru göze takımıArdışık bağlı birkaç kuru volta gözesinden kurulmuş doğru akım üreteç takımı.
1470kuşak geçirimiBir dalga süzgecinin, yalnızca belirli bir sıklık kuşağını geçirme özelliği.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir