Fizik - XML


IDTerimAçıklama
1501lümensaatBir saat boyunca bir lümenlik erke salımına eşit olan ışınım erkesi birimi.
1502makaslama zorlamasıDikdörtgen biçiksel bir nesnenin, koşut yüzeylerini karşıt yönlü kuvvetlerle zorlayarak sağlanan gerginlik.
1503mercekÇoğunlukla saydam camdan yüzeyleri çukur ya da tümsek olacak biçimde işlenmiş, ışığı toplayacak ya da dağıtacak nitelikte yassı, çembersel nesne.
1504mercek ana ekseniMercek yüzeylerinin özeklerinden geçen doğru çizgi.
1505mermiBüyük hızla atılan ve bu sırada edindiği devinirlik ile devinimini sürdüren nesne.
1506metalAğır, sert, parlak, dövülebilir özellikler gösteren, ısıyı ve elektriği iyi ileten katı haldeki öğeler ya da alaşımlar. Bunların iç yapıları mini buzsullardan oluşmuştur.
1507metal bağıMetali oluşturan öğeciklerden çözülen değerlik eksiciklerinin, kalan artı yüklü yineli örgü içinde devinmeleriyle tüm yapıda sağlanan ortak bağ.
1508metal ısılölçerYassı bir metal çubuğun, sıcaklıkla genleşmesi ya da büzülmesi sonucu sıcaklık derecesini gösteren aygıt.
1509metallerin yorulmasıMetallerin, belli dönüşül bir zorlama ile yinelenen gerginliklerden ve buzsul yapının bozulmasından kaynaklanan yıpranımları.
1510metalsiBaşka öğelerden eksicik alarak birleşime giren klor, azot, oksijen vb. öğelerden her biri.
1511metre dizgesiUzunluk birimi olarak metre, kütle birimi olarak kilogram ve zaman birimi olarak saniyeyi alan ve tüm doğabilim birimlerini bunlardan türeten ondalık birimler dizgesi.
1512mıknatınÖğeciksel parçacıkların mıknatıssal döngü birimi Bohr mıknatını 5584 Gauss cm/mol 'dür.
1513mıknatısBir elektrik akımı üzerinde kuvvet etkisi ile kendini belli eden ve demir mıknatıssal tozları çekebilen demir ya da çelik nesne.
1514mıknatıs çekirdeğiBir akım kangalının uyardığı mıknatıssal alanın yeğinliğini artırmak için, içine yerleştirilen yumuşak demirden çekirdek.
1515mıknatıslal yük-süren kuvvetbk. mıknatıssal erkil.
1516mıknatıslanırlıkbk. mıknatıssal alınganlık.
1517mıknatıslanmaBir özdeğin mıknatıslık özelliği edinmesi.
1518mıknatıslanma yeğinliğiMıknatıslı bir cismin birim oylumundaki mıknatıssal çiftucay tutarı.
1519mıknatıslayan kuvvetBir özdekte mılmatıslanma oluşturan mıknatıssal yeğinlik.
1520mıknatıslı pusulaÖzgürce salınabilecek biçimde düzenlendiği için yerin mıknatıssal alanına koşut gelen ve bu doğrultuyu koruyan mıknatıs iğnesi.
1521mıknatıslıkDoğabilimin, mıknatıslar, mıknatıssal alanlar ve özdeklerin mıknatıssal özelliklerini inceleyen kolu.
1522mıknatıslık giderimiBir cismin mıknatıslığının azalması ya da bu özelliğinin yitirimi.
1523mıknatısölçerMıknatıssal alanların ve mıknatıssal çiftucayların karşılaştırılmasında kullanılan aygıt.
1524mıknatıssal akıMıknatıssal alan yeğinliğinin bir yüzeye dik birleşeninin yüzey boyunca tümlevi.
1525mıknatıssal akım yoğunluğuBir muknatıssal alan içinde, alanın kuvvet çizigilerine dik olarak yönelmiş birim yüzeyden geçen akı. bk. mıknatıssal irkilim.
1526mıknatıssal alanBir mıknatısın, çevresinde, mıknatıssal kuvvetlerin etkin olduğu uzay bölgesi.
1527mıknatıssal alınganlıkBir özdekte oluşan mıknatıslanma yeğinliğinin, ona etkiyen mıknatıssal alan yeğinliğine oranı. anlamdaş mıknatıslanırlık.
1528mıknatıssal bürgüDuyarlı elektriksel düzenekleri kaçak mıknatıssal alanlardan korumak için kullanılan yumuşak demirden kutu.
1529mıknatıssal büzülümBir demirmaknatıssal özdeğin, mıknatıssal alan etkisinde kalınca boyutlarında oluşan değişim.
1530mıknatıssal çevrimBir mıknatıssal alanın kuvvet çizgilerinin izlediği kapalı yol.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir