Fizik - XML


IDTerimAçıklama
1651öğecik göçüBir özdecikteki ögeciklerin konum değiştirmesi.
1652öğecik-gram ağırlıkBir öğenin öğeciksel ağırlığınca gram tutarı.
1653öğecikaltıEksicik, önelcik, ılıncık, ortacık vb. öğeciklerden küçük olan temel parçacıklarla ilgili.
1654öğeciksel ağırlıkBir öğeciğin ağırlığının, C(...) ninkini tam 12,0000 sayarak bulunan bağıl değeri.
1655öğeciksel alanÖğeciği saran ve kendine yaklaşan yüklü parçacıkların devinimini etkileyen elektriksel alan.
1656öğeciksel aralıkÖzdecik içinde bağlanmış iki öğeciğin özekleri aralığı.
1657öğeciksel bağHer öğeciğin bir ya da daha çok aksiciğinin katılmasıyla oluşan öğeciklerarası değerlik bağı.
1658öğeciksel biçimlenimÖğeciklerin bir özdecik içinde edindikleri belirli bir düzenlenim.
1659öğeciksel değiştirgenlerBuzsul yapıların öğeciksel örgü düzlemlerini belirleyen ve X-ışınları çözümlemesi ile bulunan sayılar.
1660öğeciksel dolancalBir öğecik eksiciğinin davranışını betimleyen dalga işlevinin sıfırdan farklı değerler aldığı oylum.
1661öğeciksel dönüşümBir öğeciğin doğal ya da yapma yollarla başka bir öğeciğe dönüşmesi.
1662öğeciksel erkeBir öğenin öğecik çekirdeğinin parçalanmasıyla ortaya çıkan erke.
1663öğeciksel gövdeBir öğeciğin değerlik eksiciği kabuklarından soyulmuş gövdesi.
1664öğeciksel ısıBir öğenin öğeciksel gramı ile özgül ısısının çarpımı.
1665öğeciksel izgeErke soğurumu ile uyarılmış bir öğeciğin, olağan haline dönerken verdiği belirli sıklıktaki çizgilerden oluşan izge.
1666öğeciksel kırılımBir öğenin özgül kırılım imleci ile öğeciksel ağırlığının çarpımı.
1667öğeciksel kütleBir ılın öğeciğin öğeciksel kütle birimine (l,66xlO-(...)gr.) göre hesaplanan kütlesi. Söz konusu kütle birimi, O(...)yerdeşinin öğeciksel kütlesinin on altıda biridir.
1668öğeciksel kütle birimiÖğecik yerdeşlerinin tek tek kütlelerini belirlemek için kullanılan kütle birimi. Yaklaşık değeri 1,66 X 10(...) gr. dır.
1669öğeciksel oylumBir öğenin bir öğecik gramının kapladığı oylum.
1670öğeciksel saatZaman ölçümünde öğeciklerin doğal titreşim sıklıklarından yararlanan zaman ölçer. Bilinen en doğru zaman ölçüm yöntemi.
1671öğeciksel sıklıkBir öğeciğin salınım sıklığı.
1672öğeciksel yapıArtı yüklü bir çekirdek ile onun çevresinde dolanan eksiciklerden oluşan yapı öğelerin en küçük yapı taşı.
1673öğeciksel yükÜşerleşim sürecinde öğeciğin kazandığı ya da yitirdiği eksicik sayısıyla tek eksicik yükünün çarpımı
1674öğeler dönemiDönemsel çizelgede bir yatay dizide bulunan öğeler.
1675öğlenAyakta duran bir gözlemcinin başucu ile göğün kuzey ve güney ucaylarından geçen düzlem.
1676ölçekÖlçüm ve hesap için kullanılan araç ve aygıtlara işlenen bölmeleme dizisi.
1677ölçerÖlçü yapan aygıt.
1678ölçüBasınç, sıcaklık, akışkan düzeyi, aralık gibi nicelikler ölçen özel aygıt.
1679ölçü gergeniBir uzayın ölçüsünün tanımlanmasında kullanılan gergen.
1680ölçülürÖlçüye gelen doğabilimsel büyüklük.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir