Fizik - XML


IDTerimAçıklama
2011tikel türetik denklemBirden fazla bağımsız değişkenin bir işlevini ve bu işlevin kimi ardışık tikel türevlerini kapsayan denklem.
2012titrercikSes erkesi nicemini gösterdiği varsayılan parçacık.
2013titreşimEsnek bir özdeğin ya da dalgalanan bir ortamın denge durumundan ayrılıp bırakılmasıyla başlayan yinelemeli devinim.
2014titreşim çözümlemesiÖzdeciksel izgeyi kuşaklara ayırarak, her kuşağa bir çift titreşimsel nicem sayısı verme ve bu sayıları tüm kuşaklar için bulma işlemi.
2015titreşim düzlemiIşıkta ve öteki akımmıknatıssal dalgalarda elektrikseli titreşim yönlecinin içinde bulunduğu, ucaylanım düzlemine dik düzlem.
2016titreşim nicem sayılarıBir özdecik öğeciklerinin ortalama konumları yöresindeki titreşim düzeyleri ya da bunları tutan erke değerleri ile ilgili nicem sayıları.
2017titreşim özgül ısısıBir özdeğin özgül ısısının, özdeciklerinin iç titreşim erkelerine düşen payı.
2018titreşim-dönme izgesiÖzdelik içi titreşim ve dönme durumları arası geçişlerden kaynaklanan kızılaltı bölgede gözlenen özdeciksel izge.
2019titreşimgözlerbk. salınımgözler.
2020titreşimli miniakımölçerDalgalı akım ölçümlerinde kullanılan, devinen parçası uygulanan dalgalı akımın sıklığı ile titreşen miniakımölçer.
2021titreşimölçerTitreşen bir nesnenin yerdeğişimini, hızını ve ivmesini ölçen aygıt.
2022titreşken1. Bir düz akımı düzgün aralıklarla keserek ya da ters çevirerek dalgalı akım üretmeye yarayan araç. 2. Düzgün aralıklarla titreşimler yayan araç.
2023titreşkibk. salıngaç.
2024tizlikSesin titreşim sıklığı ille ölçülen incelik, kalınlık niteliği.
2025toparbk. yuvar.
2026toparlanmaBir dizgenin üzerindeki dış etkilerin kalkmasıyla başlangıçtaki duruma dönmesi.
2027toplaçTransistorda, yük taşıyıcıların araçtan ayrıldığı üşek.
2028toplanırlıkTümün sayısal bir özelliğinin, bu tümü oluşturan parçaların özellikleri toplamına eşit olması.
2029toplaşımTekizlerin eklenmesiyle çoğuz birleşiklerin oluşumu.
2030toplulukbk. yığılım.
2031toz örnekçesiBuzsul olmayan ya da ince toz durumuna getirilen buzsul özdeklerin verdikleri kırınım örneği.
2032tutarbk. nicelik.
2033tutarlıkBir doğabilimsel niceliğin değişik belirlemeleri arasındaki uyumun nitel değerlendirmesi.
2034tuzak1. Bir alıcıdaki istenmeyen ünlemleri eleyen ya da yok eden soğurum süzgeci. 2. Boşluk oluşturan emmeçlerde, yayınan yağ ya da cıva uçuklarını soğutup yoğuşturarak tutan düzenek.
2035tümlevBir işlevin, bağlı olduğu değişkenlerin küçük değişimleri için aldığı değerin, değişim aralıkları ile çarpımları toplamının sonsuz küçük değişim aralığı için vardığı erey.
2036tümlevlemeBir işlevin tümlevini hesaplama işlemi.
2037tümlevlenenTümlevi hesaplanan işlev.
2038tümlevleyici çevrimGerilim ya da akım çıktısı, gerilim ya da akım girdisinin zaman tümlevine eşit olan çevrim.
2039tümsek aynaYansıtıcı yüzeyi tümsek olan dışbükey ayna. anlamdaş dışbükey ayna.
2040tümsek mercekGeçirdiği ışık ışınlarını ana eksene doğru toplayan, ortası çevresinden daha kalın mercek, anlamdaş yakınsak mercek.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir