Fizik - XML


IDTerimAçıklama
2071uçuklaşma ısısıBirim kütleli sıvıyı, kaynama noktasındaki uçuk durumuna geçirmek için gerekli ısıl erke.
2072uçuklaştırımBir sıvının ya da katının uçuk evreye geçirilmesi.
2073uçunÖzdecikleri ya da öğecikleri erkince devinebilen ve bulunduğu oylumu tam olarak dolduran özdek halleri.
2074uçun arıtımıIşıtaçlarda kullanılacak tellerin ya da kaplanacak metal yaprakların ısıtalarak, soğurulmuş uçundan arıtılması.
2075uçun basıncıBir uçun özdeciklerinin içkide bulundukları kabın çeperlerine çarparak uyguladıkları, birim yüzey başına itme kuvveti tutarı.
2076uçun basıölçeriUçunların basıncını ölçmekte kullanılan bir aygıt.
2077uçun değişmeziUçunların pV=nRT hal denklemine giren R=8, 31 joule/ der. mol değişmezi.
2078uçun dirik bilgisiUçunların akış ve devinim özelliklerini inceleyen doğabilim dalı.
2079uçun soğutumlu tepkileşimlikSoğutucusu uygım seçilmiş bir uçun olan çekirdek tepkileşimliği.
2080uçun yasalarıBoyle-Mariotte yasası ve bunun daha geliştirilmiş olanlarının deyimlediği gibi uçunların halini belirten basınç, oylum ve sıcaklık nicelikleri arasındaki bağıntılar.
2081uçunların devim kuramıUçunları oluşturan özdeciklerin ya da öğeciklerin, kendi aralarında ve bulundukları kabın çeperleri ile çarpışmalarından yola çıkarak uçun yasalarını ve ısıl erkenin yapısını açıklayan kuram.
2082uçunlaşımSıvı evre oluşmadan, katıdan uçun haline geçiş.
2083uçunlu ısılölçerUçunların basınçlarının ve oylumlarının, belirli koşullarda, sıcaklıkla oranlı olarak artışından yararlanarak çalışan ısılölçer.
2084uçunlu sayaçAlgıç borusu bir uçunla doldurulmuş ışınım sayacı.
2085uçunyuvarYeryuvarını saran ve özellikle azot ile oksijenden oluşan, su uçuğu, toz, duman gibi katışkıları da içeren uçun katmanı.
2086uranötesi öğelerÖğecik numaraları uranyumdan büyük olan ışımetkin öğelerin tümü.
2087uyarcıkBir yarıiletkendeki yerelleşmemiş, iletkenliğe katılmayan, uyarılmış eksiciksel durum.
2088uyargaAkımmıknatıssal dalgalara kaynaklık eden, çoğu kez bir elektriksel titreşim çevriminin beslediği iletken tel.
2089uyarıcıBir dizgenin, bir işlergenin çalışmasını sağlamak ya da bir olayı başlatmak için kullanılan ön enkeleme gereci.
2090uyarık eksicikOlağan erke düzeyinden daha yüksek bir kabukta bulunan eksicik.
2091uyarımNicemsel bir yapıyı taban durumundan daha yüksek bir erke düzeyine çıkarma süreci.
2092uyarım erkesiBir dizgeyi taban durumundan uyarılmış hale çıkarmak için gerekli erke.
2093uyarım erkiliBelirli bir ışnımı elde etmek için gerekli enkil değeri.
2094uyarlaçDalga kılavuzu gibi değişik boyutlu, eş işlevli araçları eklemeye yarayan parça.
2095uyduEvrensel çekim kuvveti etkisiyle, Kepler yasaları uyarınca bir gezegen çevresindeki kapalı yörüngeler üzerinde dolanan gökcisimleri.
2096uydu eksiciklerBir öğecik çekirdeğinin çevresinde dolanan, eksicikler.
2097uyumcul dalgaUyumcul devinim yapan bir kaynağın uzaya yaydığı dalga. Bu dalganın uzanımları zaman ve uzay yerlemlerinin dikmeliksel (sinüsel) bir işlevidir, anlamdaş dikmeliksel dalga.
2098uyumcul devinimBir nesne denge konumundan ayrılıma, bu ayrılım tutarı ile oranlı bir geriçağrım kuvveti doğduğunda denge konumu yöresinde yaptığı salınım, anlamdaş uyumcul salınım.
2099uyumcul salımınbk. uyumcul devinim.
2100uzaktan etkiBirbirine değmeyen iki nesne arasındaki etkileşim.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir