Fizik - XML


IDTerimAçıklama
2161voltölçerbk. gerilimölçer.
2162vuruSıklıkları yakın iki dalganın girişimi ile oluşan ve sıklığı, sıklıklar çıkarımına eşit olan dalga.
2163vuruşÇarpışan ilki nesneden birinin ya da ikisinin birden hızlarını değiştiren etkileşim.
2164vuruş basıncıDevinen bir akışkanın, akış doğrultusuna dik bir yüzeye uyguladığı basınç.
2165wattDeğeri 1 joule/sn. olan elektriksel güç birimi.
2166wattlıkWatt olarak ölçülen elektriksel güç tutarı.
2167wattölcerElektriksel gücü ölçmek için kullanılan, wattlara, bunların kat ve alt katlarına göre bölmelermiş aygıt.
2168wattsaatBir wattlık gücün bir saatte oluşturduğu ya da harcadığı erke tutarı.
2169wattsaatölcerBir çevrimde harcanan toplam elektriksel erkeyi wattsaat olarak veren aygıt.
2170weberMıknatıssal alan için MKS dizgesindeki akı birimi.
2171x-ışını birimiKısa morüstü ışınımların ve X-ışınlarının dalga boyları için kullanılan çok küçük bir uzunluk birimi. (X-birimi IO-3 A°'dür).
2172x-ışını borusuX-ışınları elde etmek için kullalanılan, havası alınmış şişkin cam boru. İçinde üretilen çok hızlı eksicikler, yolları üzerine yerleştirilen karşı üşeği döverek X-ışınları çıkarırlar.
2173x-ışını izgeölçeriX-ışınları izgeleri üzerinde dalga boyu ölçümleri yapmaya yarayan aygıt.
2174x-ışınlara izgeçizeriX-ışınları izgelerini çoğu zaman bir filme çekerek bu ışınların dalga boylarını, ölçmeye ya da bilinen dalga boyunda X-ışınlarıyla buzsulların örgüsel yapısını çözümlemeye yarayan aygıt.
2175x-ışınlarıAngström birimi basamağında, çok kısa dalga boylu, çok girgin akımmıknatıssal ışınlar.
2176x-ışınları çözümlemesiX-ışınları kırımını ile bir buzsulun yapısını çözümleme yöntemi.
2177x-ışınları izgesiKırınım ağı olarak buzsulların kullanılması ile elde edilen X-ışınları izgeleri.
2178yakınsak mercekbk. tümsek mercek.
2179yakınsaklık1. Bir dizinin ilk n teriminin toplamının, n sonsuza giderken sonlu bir ereye yaklaşması. 2. Bir ışıksal dizgenin odak uzaklığının tersi.
2180yakıtHava ya da oksijenle yanma sonucu ısı erkesi veren özdek.
2181yalın sarkaçAğırlıksız sayılabilecek bir ipin ucuna asılarak erkince salınması sağlanmış cisim.
2182yalın uyumcul devinimZamanın dikmeliksel bir işlevi olan ve bir nokta yöresinde yinelenen devinim, bk. uyumcul devinim.
2183yalınkat özdeciksel yaygıDurgun su yüzeyindeki yağ yaygısında olduğu gibi yalınkat özdeciklerden oluşan katman.
2184yalıtıkBir yalıtkan ile yalıtılmış olan.
2185yalıtımBir nesnenin ya da bir yerin çevresi ile her türlü terke ya da özdek alışverişini ya da etkileşimini engelleme işlemi.
2186yalıtkanBelli bir sıcaklığa dek ısı, elektrik, ses vb. biçimlerde erkeyi iletmeyen (özdek). anlamdaş içyükül.
2187yalpalamaBir eksen çevresinde dönen bir cismin, dönme eksenine dik bir kuvvet çifti etkisinde kalınca dikleşik bir üçüncü eksen çevresinde dönmeye başlaması.
2188yan-geçit sığacıBir çevrimin bir yerindeki akıma, daha düşük bir çeli veren yanaşık sığaç.
2189yan-kol beslemeli üreteçMıknatıssal alan kangallarının döngene koşut olarak bağlandığı üreteç.
2190yan-kol çevrimibk. yanaşık çevrimler.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir