Uygulayım - XML


IDTerimAçıklama
271çökelekbk. çökelti.
272çökelme, çökeltmekimya: Bir çözeltiye belirli bir ayıraç katarak, çözünmeyip dibe çöken yeni bir bileşik elde etme. 2. metalbilim: Bir çözünenin doygunluk sınırını aşarak yeni bir çökelti oluşturması.
273çökeltikimya: Çökelme sonucunda oluşan dibe çökmüş çözünmez özdek.
274çözgenbk. çözücü.
275çözücüfizik, kimya, metalbilim: Başka bir özdeği içinde çözen, erimiş duruma getiren (özdek, nesne ya da ortam).
276çözümleyicikimya: Bir olay, yapı ya da dizgeyi çözümlemede kullanılan aygıt.
277çözüşmekimya, metalbilim: Bir bileşiği kuran özdeciklerin, belli koşullarda tersinir olarak bileşenlerine ayrışması olayı.
278çukurbaskıbasımcılık: Sayfa kalıpları çukurlu bakırdan, renkli fotoğraf baskılarına elverişli bir baskı yöntemi.
279çürükgaz1. ısıtma: Isı motorlarında, kimi itenekli makinelerinde yakıtın yanmasıyla açığa çıkan gaz. 2. uzaycılık: Bir füzede, yanma odasında oluşan gaz.
280çürümefizik, kimya: Işınetkin bir çekinin, kimi ışın ya da tanecikler salmasıyla başka çekinlere dönüşmesi.
281çürütme çukurudöşem: Pissuları çürütülme yoluyla etkisini önlemek amacıyla düzenlenen kuyu, çukur vb.
282dağılma1. kimya, metalbilim, mekanik: Bir katı evrenin, bir sıvı ya da başka bir katı evre içinde az çok eşit aralıklarla oluşturduğu yayılım. 2. tarım: Toprak taneciklerinin birbirinden ayrılıp su ile bir asiltı oluşturması.
283dağınımbk. dağılma.
284dağıtıcımekanik: Motorlarda, yüksek gerilimli akımı çalışma sırasına göre ateşliklere yayıp gönderen aygıt.
285dağıtımmekanik: 1. Pistonları devindiren akışkanın yuvgu içinde dağılma ve etki etme biçimi. 2. Devindirici akışkanın giriş çıkışını düzenleyen öğelerin tümü.
286daldıraçbk. delgi II.
287dalgakıranbayındırlık: Kıyı düzenini ve tekneleri dalgaların yıpratıcı etkisinden korumak için liman ve iskele önlerine çekilen set.
288dalgalandırıcıuziletişim: Çok uzak yerlerle iletişimi sağlayan alıcısı aşırı duyarlı telgraf aygıtı.
289dalgalıelektrik: Belli bir süre içinde yön değiştiren (akım, gerilim).
290dalgalı akımfizik: Bir çevrimde akış yönü sürekli değişen akım.
291dalgalı akım üretecifizik: Dalgalı elektrik akımı veren üreteç.
292dalgaölçer1. fizik: Sinyallerin sayısını, dalga, uzunluğunu ölçmek için kullanılan araç. 2. elektrik: Radyo dalgalarının uzunluklarını ya da titreşimlerini ölçen aygıt.
293dallantımetalbilim: Erimiş metallerin katılaşması sırasında, tanelerin çokyapımlı olmasından ileri gelen dallı tane.
294damıtıcıişleyim: Damıtma işinde kullanılan aygıt.
295damıtmafizik, kimya, işleyim: 1. Gaz ürünler elde etmek için, kimi katı nesneleri ısı yoluyla temel öğelerine ayrıştırma. 2. Sıvı karışımlarda karmaşık, değişken bileşimleri oluşturan öğeleri, özellikleri belirli ürünlere ayırma işlemi.
296damtaşımadencilik: Gri, mavimsi ya da koyu mor ince katmanlara ayrılabilen, şistli taş.
297daraltıcıdöşem: Boruların çaplarını daraltmakta kullanılan bağlantı parçası.
298dayak1. yapıcılık: Yıkılma olasılığı gösteren yapıları desteklemek için kullanılan ağaç, demir, beton... direk. 2 -bk. dayanak.
299dayak vurmayapıcılık: Bir yapının yıkılma olasılığı karşısında bir bölümünü dayaklarla tutturma.
300dayanak1. ağaç işleri: İşlenen parçayı gerekli konumda ya da yönde ilerletmeye yarayan aygıt. 2. kimya: Değişik düzenekleri dayamaya, devinimsiz tutmaya yarayan tahta, demir vb. yapılmış aygıt.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir