Uygulayım - XML


IDTerimAçıklama
1111taşbilimyerbilim: Taşların yapılarını inceleyen bilim dalı. bk. kayaçbilgisi.
1112taşdolgu1. yapıcılık: a. İrice moloz taşlarla yapılan dolgu. b. Bir yapının temelini ya da duvar arasını doldurmakta kullanılan moloz, tuğla parçaları vb. 2. mimari: iki yana bakan yüzleri düzgün örülmüş bir duvar içini harç ve kaba taşlarla doldurma.
1113taşhamurcumimari: Taşhamuru ile sıva yapan işçi.
1114taşhamurumimari: Sönmüş kireç, mermer tozu, tebeşir ve tutkal karıştırılarak yapılan mermere benzetilen sıva.
1115taşınırgenel uygulayım: 1. Kolayca taşınabilen (eşya, makine, araç, aygıt vb.). 2. Sökülüp takılabilen (eşya, aygıt, araç vb.).
1116taşınma1. genel uygulayım: İnsan, araç, gereç vb. elle ya da araç kullanarak yerini değiştirme, bir yerden başka bir yere götürülmesi işi. 2. fizik: Kütle, elektrik yük ya da erkesinin genellikle özdecik çarpışması sonucu, ortamın bir yerinden ilgili değişkenler
1117taşkıranbayındırlık, yapıcılık: Yol, bina vb. yapımında kullanılacak çakıl ya da taşları elde etmek için, büyücek kayaları kırıp ufalamaya yarayan makine.
1118taşpamuğu1. mimari, yerbilim: bk. yanmaztaş. 2. metalbilim: Isı yalıtkanlığı çok yüksek silikat, tözleri karışımı bir özdek.
1119taşyağıbk. yeryağı.
1120tedirginlik1. fizik, kimya: Dizgeleri, niteliklerini değiştirmeden biraz etkileme sonucu oluşan durum. 2. gökbilim: Üçüncü bir cismin ya da cisimlerin çekim etkisiyle yörünge deviniminin bozulması.
1121tekdizerbasımcılık: Satırları tek tek harflerle döken baskı makinesi.
1122tekdizimbasımcılık: Satırları tek tek harflerle dökülerek yapılan dizgi-döküm işlemi.
1123tekgövdegenel uygulayım: Tek parçadan oluşan, gövdesi eklemsiz yapılmış nesne, aygıt vb.
1124tekrenkli1. fizik: Yalnız bir yalın renk veren (ışık). 2. gökbilim: Belirli bir dalga boyunca oluşan (ışık).
1125tektürelbk. biryapımlı.
1126tektürellemebk. biryapımlama.
1127tektürelleyicibk. biryapımlayıcı.
1128tektürellilikbk. biryapımlılık.
1129telcik1. genel uygulayım: İplik, kâğıt gibi özdekleri oluşturan ince, uzun öğe. 2. dokumacılık: Dokuma özdeklerinin tek kat iplik biçimindeki en ince öğesi.
1130televizyon alıcısıbk. 1. alıcı II. 2. almaç.
1131telsiz bağlantıelektrik, uziletişim: Elektromanyetik dalgaların dağ gibi yüksekliklere çarpıp kırılmasını önlemek için yüksek yerlere konan, birbirini gören antenlerle telefon bağlantısının (radyo, televizyon da olabilir) kurulmasını sağlayan dizge.
1132tepken1. fizik, kimya: Belli bir tepkimeye giren özdek, özdecik türünden her biri. 2. metalbilim: Tepkimeye giren ve onu başlatan, özdek.
1133tepkimekimya: Bir sıra ayıraçlardan yeni kimyasal türlere geçiş olayı.
1134tepkime kabıkimya: Tepkimenin olmasını sağlayan kap ya da aygıt.
1135tepkinkini. Kimyasal tepkimelere kolayca girebilen (özdecik, özdek).
1136tetikelektrik: Bir çevrim kesicinin işleyişine etki ederek açılmasını önleyen düzen.
1137tezgenkimya: Kendi değişmeksizin kimyasal tepkimeleri hızlandıran özdek.
1138tezleştirmekimya: Kimi özdeklerin kimyasal tepkimeleri hızlandırması.
1139tıkaç1. metalbilim: Erimiş madeni kalıba akıtan deliği kapamada kullanılan parça. 2. madencilik: Su sızıntılarını önlemek için küçük delikleri kapamakta kullanılan ağaç kama. 3-döşem: Akak ağım kapamaya yarayan çeşitli biçimde parça.
1140tıkamabk. doldurma 4 a.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir