Uygulayım - XML


IDTerimAçıklama
1261yanmaztaş1. kimya, metalbilim, mimari: Hidratlı kalsiyum ve magnezyum silikattan oluşup lifli bir yapı gösteren töz. 2. genel uygulayım: Telli, ışınlı ya da yapraklı, ateşe dayanıklı tözler için kullanılan terim.
1262yansıma, yansıtma1. genel uygulayım, aydınlatma: a. Bir ışınımın, içindeki tek renkli ışınlar değişmeksizin bir yüzeyden geri dönmesi. b. Bir özdeğin yansımayan ışık altındaki rengi. c. Gelen ışık, ses, dalga, görüntü vb. 2. televizyon: Vericiden yayımlanan dalgaların her
1263yansımölçeroptik, aydınlatma: Yansımayla ilgili büyüklükleri ölçmeye yarayan aygıt.
1264yansışmaaydınlatma: Işığın, birkaç yansıtıcı yüzey arasında art arda yanması.
1265yansıtaçbk. yansıtıcı.
1266yansıtıcı1. aydınlatma, optik: Yansımadan yararlanarak bir ışık akısının uzaysal dağılışım değiştirmeye yarayan nesne. 2. sinema, televizyon: Işığı yansıtmakta kullanılan çeşitli boy ve biçimde yüzeylere verilen genel ad.
1267yansıtıcı-yayındırıcısinema: Işığı hem yansıtarak hem de yayındırarak veren stüdyo ışıtacı.
1268yansız1. kimya, fizik: (+) ya da (-) yönde olmayan. 2. Kimi ayıraçlar konusunda tepkimeye girmeyen, ne baz ne de oksit olan. 2. elektrik: Elektriksel ya da manyetik hiçbir özelliği olmayan nesne, özdek vb.
1269yansızlama1. kimya: a. Ekşitle bazı karıştırarak ekşitliği ve bazlığı giderme işlemi. b. Bir yağdaki bağımsız yağ ekşitlerinin yok edilmesi işlemi. 2. elektrik: Toplam elektrik yükünü sıfıra indirgeme işlemi.
1270yansızlayıcımetalbilim: Yansız yapıcı özellikte olan (özdek, nesne Vb.).
1271yapaygenel uygulayım: 1. Doğadaki örneklerine benzetilerek insanlarca yapılan, oluşturulanın (özdek, ürün, yapım, ortam, koşul vb.) niteliği, 2. bk. bireşimli.
1272yapı alanıbk. yapı yeri.
1273yapıkbayındırlık, yapıcılık: 1. Yerinde kurulup takılmak üzere, belli ölçülere göre önceden yapılmış nesne ya da parça. 2. Bu çeşit gereçle oluşturulmuş yapı.
1274yapım1. işIeyim: a. El ya da makine ile yapma işi. b. bk. yapın. 2. bayındırlık, yapıcılık, mimari: a. Yapı işleri, b. Yapı, yol, köprü, gemi vb. yapıma, kurma işi. 3. sinema, televizyon Bir filmi oluşturmak için yapılan çalışmaların tümü.
1275yapımeviişleyim: Önceden hazırlanmış ham özdekleri işleyerek ürüne, yapına dönüştüren işyeri.
1276yapınişleyim: 1. Yapılmış, işlenip tüketime sunulmuş, özdek, araç, gereç vb. 2. Bunlara verilen genel ad. 3. El ya da makine ile yapılmış olan (ürün).
1277yapışkanfizik, kimya, metalbilim: Bir özdeğe fiziksel kuvvetlerle tutunup kalabilme özelliğinde olan ya da bu özelliği ile iki ayrı özdeği birbirine tutturabilen özdek.
1278yapışma1. fizik: a. Birbirine değmekte olan iki nesnenin ayrılmasını önleyen kuvvet. b. Değişik bir özdeğe fiziksel kuvvetlerle tutunup kalabilme. 2. metalbilim: Metalbilimsel bir süreç sonucu, bir metal yüzeyin bir başka yüzeyle birleşmesi olayı.
1279yapıştırıcıbk. yapışkan.
1280yapıyeriyapıcılık: 1. Yapının hazırlandığı ve üzerinde kurulduğu alan. 2. Yapı gereçlerinin yığıldığı ya da işlendiği yer.
1281yapmabk. yapay.
1282yapma uydugökbilim, uzaycılık: Herhangi bir gezegenin yörüngesine yeryüzünden fırlatılarak yerleştirilen insan yapısı uydu.
1283yapraktaşyerbilim: Arduvaz, killi şist gibi kolayca yaprak yaprak ayrılan taş.
1284yarıgeçirgenfizik, kimya: Kimi özdecik ya da yükünleri geçirip, kimilerini geçirmeyen (zar, görüntülük Vb.).
1285yarıiletkenfizik, elektrik: Elektrik akımını pek az ileten silis, german ya da kimi organik kırılcalara benzer özdekler.
1286yarıkmadencilik: 1. Kazı alanının alt bölmesinde açılan oluk. 2. Kazılan kayanın altında yarılma düzlemine koşut olarak açılan kertik. 3. Kömür kazılarında kolaylık sağlamak ereğiyle, tavan ya da tabana düşey, yerine göre de dikey olarak açılan yarma.
1287yarıkaçanmadencilik: Yarık açmakta kullanılan makine.
1288yarısaydamfizik, aydınlık: Işığı yayınmış olarak geçirdiği için arkasındaki nesneleri açık seçik gösteremeyen (cam, görüntülük vb.).
1289yastık1. genel uygulayım: Bir çarpma, vurma, sarsıntı vb. yeğinliğini azaltmaya yarayan içi yumuşak özdeklerle doldurulmuş ya da yumuşak bir özdekten yapılmış nesne, araç, korumalık.
1290yatay kesitbk. tasar 3.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir