Yöntembilim - XML


IDTerimAçıklama
1801yetersiz soruÖzü ve incelikleri gözden kaçabilecek biçimde sorulan soru.
1802yetersizlikBir ölçme aracı ya da bir gözlem evreninin sayıca elverişsiz büyüklükte olması.
1803yetiAnlak, angı gibi üst ansal işlevselliklerin birbirinden ayrılabilen işlemleri ya da alt öğeleri.
1804yetiş(tir)meBir alan araştırmasında görüşmeci olarak görev alacak gözlemci takımının belli kurallar uyarınca eğitilmesi.
1805yetkin ölçekÖlçüm konusunda bireyleri aynı boyuta ilişkin bir süreklilik üzerinde belirsizliklere yol açmadan belli konumlara yerleştiren ölçek. bk. aksar ölçek.
1806yetkinlikBir ölçme aracı ya da bir ölçme sürecinin ölçüm yanılgılarını en aza indirgeme yeteneği.
1807yığıİstenildiğinde kullanılmak üzere yığınlanmış bilgi.
1808yığılÖlçekleme yordamında değişik sınarların, ölçek konumlarını belirlemek üzere yargıcılarca içine sokulduğu küme.
1809yığın görüşmesiÖlçünlü bir görüşme çizinliği kullanarak belli ayrıtlar taşıyan geniş bir evrenle görüşme yordamı, bk. bireysel görüşme.
1810yığın iletişim araçlarıKamuoyu oluşumunda üstlencesi bulunan, bilgi, ileti vb. aktaran sözlü ve yazılı araçlar.
1811yığın iletişimiBasın yayın yoluyla gerçekleştirilen bildirişim ve etkileşim ilişkilerini araştıran ve "kim söylüyor, kime söylüyor, ne söylüyor, nasıl söylüyor, ne gibi bir sonuç sağlıyor?" sorularını yanıtlamaya çalışan bilgi dalı.
1812yığınsal soru çizinliğiİki yüz ile üç yüz sorudan oluşan ve doldurulması uzun süren soru çizinliği.
1813yığışımlı dağılımGözlem değerleri ya da kümelerin sıklıklarını yığıştırarak veren dağılım.
1814yığışımlı geçerlikBir ölçme aracının, kullanıldığı çeşitli zaman ve bağlamlarda geçerli sonuçlar vermesine bakarak geçerliğini belgeleme yolu. bk. geçerlik saptama yolları.
1815yığışımlı ölçekÖlçülmekte olan bir boyut üzerinde belli bir konumda bulunan bir tutumun, bu konumun bir yanındaki tüm konumları içerirken, öte yandakilerin tümünü dışarda bırakmasını gerektiren ölçek. bk. Guttman ölçeklerine yordamı.
1816yığışımlı sıklık eğrisibk. kemer.
1817yığıştırmaBir gözlem değeri ya da bir kümenin sıklığını kendisini önceleyen tüm öteki sıklıkların toplamı olarak gösterme.
1818yığıyanıtBir görüşmede görüşmecinin karşılaştığı güç soru ve tutumlara karşı hazır kalıplı yanıtları.
1819yılansı gidişAlanda yapılan bir rastlantılı örneklemede konut birimleri arasından seçim yapmak üzere rastlantılı bir başlangıç noktasından yola çıkarak sokaklar boyunca izlenen ve yılan devinimlerine benzer gidiş.
1820yıldızKümeölçümde küme üyelerinin anlamlı bir kesiminden çekim alan birey.
1821yıpranmaBir yanıtlayıcının sık sık yapılan tecimsel soruşturulardan ötürü bilimsel araştırmalara karşı ilgisizliği ya da güvensizliğinden doğan olumsuz durum.
1822yinelenme sıklığıBireylerin bir davranışı ne sıklıkla yinelediğini gösteren ve davranış sorularını ölçeklemeye elveren ölçüm boyutu.
1823yineleyici araştırmaAynı gözlem birimlerini zaman içinde izleyerek birkaç kez gözlem konusu yapan süremli araştırma.
1824yineleyici bilgiTümdengelimci bilimlerde önsayıtlardan çıkarım yoluyla türetilmiş ve bu sayıtlarda örtük biçimide belirtilmiş olanı yeniden dile getirmekle yetinen bilgi.
1825yineleyici bilimlerbk. önkanıtlı bilimler.
1826yitimBir alan araştırmasında örneğe girmekle birlikte çeşitli nedenlerle kendilerinden yanıt alınamayan birimlerin örnekten düşülmesi.
1827yoğulumBir algıyı güçlendirmek üzere ansal süreçlerden bir kesit üzerinde toplanma, yoğunlaşma gücü.
1828yoğulum yaratmaBir soruşturu ya da görüşmede yanıtlayıcının katılım, uyanıklık ve bilinçlilik düzeyini yükseltip korumak üzere başvurulan uyarıcı ve güdüleyici öğelerle sağlanan yoğun ilgililik durumu.
1829yoğunluk düzeyiBir duygunun, bir düşüncenin, bir kanının, bir tutumun benimsenme ya da benimsenmeme düzeyi.
1830yoğunluk ölçeğiBelirli bir tutum konusunda yanıtlayıcının ilgili anlatıma katılıp katılmadığını saptamakla kalmayarak aynı zamanda yandaşlık ya da karşıtlığının düzeyini de belirleyen ölçek.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir