Yöntembilim - XML


IDTerimAçıklama
1831yoğunluk ölçümüÖlçüye vurulan kişinin belli bir ölçek sınarına salt katılıp katılmadığını ölçmekle yetinmeyip sınarlara eklediği bir değerleme ölçeğiyle ne ölçüde katılıp ne ölçüde katılmadığını (katılıp katılmama düzeyini) saptamaya elveren ölçüm.
1832yoğunluk sorusuAynı ölçüm boyutunun çeşitli dizillerinden oluşmuş seçenekler sunarak bir görüş ya da tutumun benimsenme ya da benimsenmeme düzeyini ölçen soru.
1833yoklamaDoldurulmuş bir soru ya da görüşme çizinliğinin gereğince yanıtlanıp yanıtlanmadığını sınamak üzere başvurulan denetim işlemi.
1834yoklama sorusuBelli sorulara alınan yanıtların nedenlerine ve gerekçelerine inmeyi amaçlayan sınama sorusu.
1835yordamBilimsel bilgiye ulaşmak üzere yapılan gözlem ve çözümlemelerde başvurulan kurallı işlemler dizgesi.
1836yordamlıkBelli bir alanda geliştirilmiş yordamların dizgeli bütünü ya da yordam geliştirme iş ve bilgisi.
1837yorumlama örnekçesi (TA kalıbı)İki değişken arasında gözlenmiş bir bağıntı üçüncü bir etken karşısında sınanıp aldatıcı çıktığında, bu etkenin araya giren bir değişken olması durumunda, söz konusu bağıntının hangi etken aracılığıyla kurulduğunu söyleyerek yorumda bulunmaya elveren ve yeni bir bilgi kazandıran çözümleme işlemi, bk. geliştirme, geliştirme örnekçeleri.
1838yönelimBireyin edinimleri sonucu kazandığı tutum ve davranış yatkınlığı.
1839yöneltici soruAnlamca yüklü ve yanlı olan, seçeneklere eşit ağırlık tanımayarak yanıtları belli bir doğrultuya yönlendiren soru.
1840yöneltimsiz görüşmeGenel bir ilgi alanında derinliğine, genişliğine bilgiler almayı amaçlayan ve konuşmalara belli bir yön vermekten kaçınan görüşme.
1841yönergeBir bilgi toplama sürecini yöneten, uygulanması gerekli kural ve işlemleri gösteren eylem kılavuzu.
1842yönerge uygulama denetimibk. niceleme denetimi.
1843yönetmeBir iş ya da çalışma takımını, bir örgüt ya da kuruluşu amaca uygun olarak yönlendirme.
1844yönetmenBireycil ya da kümecil oyun yordamında oyunun gidişini yöneterek edimcilere üstlenceler veren ve eylem içinde beliren açık ya da simgesel anlatımları yorumlayan, gözlem ve çözümlemelerde bulunan katılımcı gözlemci.
1845yöneylem araştırmasıİşletme ve örgüt etkinliklerini uzancalı tasarımlarıyla birlikte çözel ve sayımsal kalıplar içinde ele alan yaklaşım.
1846yönlemBir görüşmede alınacak bilgilerin güvenirliğini sağlamak üzere soruların sorulması ve yanıt alınmasında izlenecek güdümlü yaklaşımlardan her biri,
1847yönlenceBir gidişin, bir sürecin kısa ve uzun dönemde aldığı doğrultu ya da kazandığı eğilim.
1848yönlenimBir bilim dalında temel yöntem ve yaklaşım bakımından beliren ana ayrımlardan her biri.
1849yönsemeBir eylem ya da davranışın yöneldiği bilinçli amaç.
1850yönsemeli örneklemeAraştırma amaçları uyarınca bir evrenin tümünden değil, sorunu, ya da konuyu gözlemeye en elverişli bir kesiminden örnekler alan yargılı örnekleme.
1851yöntembilimBilimsel bilgi üretme sürecine ilişkin yöntem ve yordamların ilke ve kurallarını inceleyen bilgi dalı.
1852yumuşatmaBir sıklık çokgenini, kırıklığını gidererek eğriye dönüştürme, bk. sıklık eğrisi.
1853yuvarlamaKavrama kolaylığı sağlamak amacıyla ondalık sayıların ondalıklarını en yakın tam sayıya indirgeme.
1854yüklemBir nesneye yüklenen iş, eylem ya da durumu gösteren edimsel etkinlik.
1855yüklenceBir nesneye yüklenebilen nitelik ya da yüklem.
1856yüklençBir özne, konu ya da nesneyi niteleyen ve değerleme ölçeklerinde ölçüm sürekliliği üzerindeki çeşitli kesim noktalarını göstermeye yarayan sözcük.
1857yüklü soruBelli bir duygu, bir anlam yükü taşıyan sözcük ve deyimler kullanarak belli seçeneklere kendiliğinden çekici ya da itici özellik kazandıran soru.
1858yüreklendirmeBir gözlem sürecinde kendisinden bilgi istenen kişilerin istemli katılımını sağlamak üzere yapılan güdüleme, bk. özendirme.
1859yüz yüze ilişkiBireyler arasında karşı karşıya gelinerek ya da bir yaşam deneyimi paylaşılarak kurulan doğrudan ilişki.
1860yüzde(leme)100'ün astlarına göre ya da toplam 100 sayılarak dile getirilen bölüm(leme).

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir