Jimnastik - XML


IDTerimAçıklama
361sırtüstü yatışVücudun, kollar kendi yerinde, boylu boyunca sırtüstü yere uzanmış bulunduğu durum.
362soluk almaTemiz havayı ağız ya da burun yolu ile ciğerlere doldurma.
363soluk tutmaAlıştırmalar sırasında alınan havayı ciğerlerde tutarak solunumu engelleme.
364soluk vermeCiğerlerde kirlenen havayı ağız ya da burun yolu ile dışarı verme.
365solumaSolunumun, yorgunluk ve yetersizlik gibi nedenlerle düzensizliği.
366solunumSoluk alıp verme.
367solunum alıştırmalarıGöğüs kafesinin genişleme ve daralmasına yardımcı olarak solunum eylemini istemli biçimde destekleyen ve solunum bozukluk ve yetersizliklerini gidermek için yapılan alıştırmalar.
368solunum cimnastiğiSolunum sürecini istemli durumuna getirmek ve gereğinde düzeltici etki sağlamak amacıyla yapılan alıştırmalar.
369taban (ayak)Ayakların yere değen alt yüzü.
370takılı asılmaAyakların ya da dizlerin araca takılmasıyla yapılan yardımlı asılma.
371takılı tırmanma (ördekleme)Eğik gergin halata ve benzeri araçlara kol ve bacak yardımıyla tırmanma.
372takla (yuvarlanma)Vücudun, yerde ya da bir araçta, enine ekseni çevresinde yumularak öne-arkaya yuvarlanması.
373taklalı atlamaAtlama araçları üzerinden takla atarak aşma.
374taşımaCimnastikte, kasları bir yüke karşı çalıştıran alıştırma türü.
375taşımalı dengeAraçta, yerde, sınırlı dayanak yüzeyinde, elde ya da sırtta bir yük (ağırlık) taşıyarak yürüme.
376tavşan sıçramasıYerde ya da araçtaki çömelik duruşta, çift el ve ayaktan birbiri ardınca hız alarak sıçrama ve ilerleme.
377tek dizüstü (duruşu)Vücudun, adım alarak tek diz üzerinde yere dikey bulunduğu durum.
378tek sıralı saf (genişliğine tek dizi)Toplu cimnastiklerde, dirsek değmesiyle yan yana bir doğrultuda duranların oluşturdukları sıra.
379tekli alıştırmalarBir başına yapılan alıştırmalar.
380temel duruşlar (başlama duruşları)Bir cimnastik alıştırmasına başlamak üzere, vücudun dayanak yüzeyine göre aldığı değişen ilk durum (ayakta, dizüstü oturarak, yatarak, asılarak).
381temel yapı (bünye)Vücudun, insana özgü olan ve başarı yeteneğini saptayan temel yapısı.
382tempoVücut alıştırmalarının belirli süre içinde yinelenme hızı.
383teraziVücudun, asılarak ya da dayanarak yere koşut bulunduğu denge duruşu.
384ters asılmalı teraziVücudun, sırt araca dönük, gergin ve yatay olarak kollarda asılı ve dengede tutulduğu durum.
385ters beşikSırtüstü yatışta, kollarla bükülü dizleri kavrayarak sırt üzerinde, baş-ayak yönünde sallanma (yuvarlanma).
386ters cephe duruşu (sırtüstü duruşu)Vücudun, yerde ya da bir araçta sırt yere dönük olarak yalnız ellerde ve topuklarda dayalı, giderek gerili bulunduğu durum.
387ters kavramaAsılma aracını dışa dönük avuçlarla kavrama.
388ters koşut kavramaAsılma aracını el sırtları birbirine dönük olarak kavrama.
389tırmanmaKendine özgü araçlarda, vücudu, kollarla yardımlı yardımsız çekerek yukarı doğru yer değiştirme.
390tırmanma halatıYukarı, ucu takılı, aşağı ucu sallanan 35 mm. çapında tırmanmaya yarayan kalın ip.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir