Kimya - XML


IDTerimAçıklama
3031kuersetinKapalı formülü C15H10O7, mol kütlesi 302,2 g, e.n. 312 °C olan, suda çözünen ve bozundurulmasıyla sarı boya elde edilen bir madde.
3032kuersinKapalı formülü C6H12O6, mol kütlesi 180,2 g olan, meşe palamutları ve meşe ağaç kabuğundan elde edilen acı, kristal halinde bir madde.
3033kuersinik asitKapalı formülü C31H50O4, mol kütlesi 486,7 g olan Quercus türü ağaçlardan elde edilen kahverengi kristalli bir madde. Kuersik asit, oaktannin, meşe taneni.
3034kuersitolFormülü CHOH(CHOH)2CH2(CHOH)2, mol kütlesi 164,2 g olan ,meşe palamutu şekeri, kuersit. Renksiz, meşe ağacı kabuğunda hoş kokulu kristaller halinde 224 °C’de bozunan, suda çözünen bir madde. Pentahidroksisikloheksan, kuersit, sikloheksan pentol
3035kuersitrinKuersitron kabuğu, meşe ağacı kabuğu, çay yaprakları, şerbetçi otu ve at kestanesinde bulunan sarı kristaller halinde, e.n. 160-200 °C olan suda çözünmeyen, asidik hidrolizi kuersit ve ramnoz veren ve bunların üretiminde kullanılan bir ramnozit.. Kuersime
3036kufasaBir kupramonyum sentetik lifi için ticari ad.
3037kukersit%43 organik madde (krojen) içeren Estonya'ya özgü şistten elde edilen bir petrol türü
3038kulometreYük miktarının ölçülmesini sağlayan bir düzenek. Elektronik kulometreler akım/zaman eğrisinin integralini alabilir. Kimyasal kulometreler, yardımcı bir hücrede reaksiyonun oluşma derecesine dayanır.
3039kulometrik titrasyonSabit bir akımda, bir kimyasal reaksiyonun tamamlanması için gerekli zamanın ölçülmesine dayanan kulometrik bir analiz çeşidi.
3040kulon, cBir amperlik sabit bir akımın bir saniyede taşıdığı yük miktarı.
3041kumlu kilDoğada kum ile karışmış kil.
3042kunzitFormülü LiAl(SiO3)2 olan doğal bir spodumenin pembe türü.
3043kupferon(Amonyumnitrozo-beta-fenilhidroksilamin) Formülü C6H5N(NO)ONH4 olan, beyaz-krem rengi kristaller, suda ve alkolde çözünen, özellikle bakır, demir ve vanadyum gibi metallerin ayrılması ve çöktürülmesinde kullanılan bir madde.
3044kupramitAmonyağı soğurmak için gaz maskelerinde kullanılan bir karışım.
3045kuprikBakırın iki değerli olduğunu belirten bir kelime.
3046kupritFormülü Cu2O olan kırmızı bakır oksit. Nitrik ve derişik hidroklorik asitte çözünür. Bakır eldesinde kullanılır.
3047kuprusBakırın bir değerlikli olduğunu belirtmede kullanılan bir kelime.
3048kuralonPolivinil alkol sentetik lifler için ticari ad. Kuravilon.
3049kuramÖzdeğin , araştırma sınırları içindeki tüm nitel ve nicel ilişki, durum ve devinimlerinin, gözlem, varsayım, deney ve yasalarla belirlenen bilgileri üzerine düşünsel olarak kurulan genel düzenleme.
3050kuramsal kimyaÖzdeğin fiziksel kimyasal özellikleriyle bunlara ilişkin kural ve yasaları fiziksel, matematiksel yöntemlerle araştıran bilim dalı.
3051kuramsal tabaka sayısıAyırma kolonunda ayrılacak maddeleri ayırabilmek için kolonda bulunması gereken tabaka sayısı için kullanılan bir terim.
3052kuramsal tabakaya eşdeğer yükseklik (hetp)Kromatografik kolon verimliliğinin bir ölçüsü.
3053kurçatovyumSembolü Ku ve atom numarası 104 olan element.
3054kurehalonKarışık polimer sentetik lifleri için kullanılan ticari ad.
3055kuremonaPolivinil alkol sentetik lifler için kullanılan ticari marka.
3056kurrol tuzuFormülü (KPO3)n ve mol kütlesi 100000 g’dan fazla olan , iyon değiştirme özelliğine sahip potasyum polifosfat.
3057kurşunSembolü Pb, atom kütlesi 207,2 g, atom numarası 82, yoğunluğu 11,34 g/mL, e.n. 327 °C, k.n. 1740 °C olan, gri, yumuşak, monoklinik veya düzgün kristaller halinde bulunan, lehim ve düşük erime noktalı alaşım oluşturmada kullanılan. suda çözünmeyen, nitrik
3058kuru buzSoğutucu olarak kullanılan katı karbondioksit.
3059kuru damıtmaBitki ya da hayvan kökenli bir özdeği, kapalı bir kapta, ısıyla bozundurarak çıkan gaz ve sıvı ürünlerin toplanması.
3060kuru hücreSıvı elektrolit yerine nemli pasta içeren elektrik hücresi.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir