Kimya - XML


IDTerimAçıklama
3091kütle spektrometresiC-12 izotopunun standart alınarak element atomlarının kütlelerini tayin etmeye yarayan sistem. Gaz halindeki iyon demeti düzenekten geçerken elektrik ve magnetik alanlar yardımıyla ayrılır. Bunlar bir ölçü aletine gönderilerek iyonların varlığı ve miktarı
3092kütle spektrometrisiBazı molekül ve atomların çeşitli yöntemlerle kütle/yük (m/z) oranlarına göre ayırarak tanımlanması yöntemi.
3093kütle/hacim yüzdesi (m/v)Çözünen bir türün kütlesinin çözeltisinin hacmine oranının yüz ile çarpımı.
3094kütlece yüzde (m/m)Çözünen bir türün kütlesinin çözeltisinin kütlesine oranının yüz ile çarpımı.
3095kütleler etki yasasıBelirli bir sıcaklıkta, başlangıçta alınan özdek niceliğine bakılmaksızın, bir kimyasal tepkimede ürünlerin etkin kütleleri çarpımının, tepkenlerin etkin kütleleri çarpımına oranının değişmez olduğunu belirten yasa.
3096kütlenin korunumu yasasıKapalı bir sistemde oluşan kimyasal tepkimelerde ürünlerin kütleleri toplamının, reaksiyona girenlerin kütleleri toplamına eşit olduğunu belirten yasa.
3097laLantanyumun simgesi.
3098la bel tüpüAyrımsal damıtması için kullanılan 2 veya daha fazla balonu (veya tüpü) olan damıtma tüpü.
3099laballenik asitFormülü Me(CH2)10CH=C=CH(CH2)3COOH ve mol kütlesi 277,2 g olan, Leucascephalotes'in tohumu yağında bulunan oktadeka-5,6-dienoik asit.
3100labiateNane familyası, önemli yağları olan aromatik otlar. Mentha piperita, nane Lavundula spica, Lavanta çiçeği Thymus serpyllum, yabani kekik Thymus vulgaris, kekik.
3101labradoritRengarenk bir feldispat minerali.
3102laburninCytisus laburnum'dan (sarı salkım) elde edilen bir alkaloit.
3103lacto bulgaricusYoğurt oluşumuna sebep olan basil.
3104ladanumAkdeniz adalarında yetişen cistus creicus (cistacae) reçinesinden elde edilen, sarı renkte, suda çözünmeyen, yoğunluğu 1,01 g/mL olan ve parfümeride kullanılan bir yağ.
3105lagoriolitFormülü 3Na2O.Al2O3.3SiO2 olan , garnet grubunun minerali.
3106lağım gazıLağım suyunun bozunmasından oluşan gazlar. Biyogaz.
3107lak1. Boya ve parlatıcıların yapımında kullanılan şellakın elde edildiği doğal bir ham özdek. 2. Selüloz esterlerinin çözeltilerinin genel adı.
3108lakeroik asitFormülü C12H9O4N, mol kütlesi 231,2 g olan, asidik çözeltide (pH=4) kırmızı, bazik çözeltide (pH=8) mavi rengi olan, suda çözülen bir indikatör. Resorsinol mavisi.
3109lakkaik asit-bFormülü C24H16O12, mol kütlesi 496,4 g, bozunma sıcaklığı 180 °C olan , lakkanik asit. Lakta kırmızı kristal.
3110lakkazLak ağaçlarının sütlü özlerinde şeker pancarı, patates, elma, lahana ve diğer bazı bitkilerde bulunan fenolleri orto ve para kinonlara yükseltgeyen enzim.
3111lakrimatörEtil iyodo asetat gibi göz yaşı oluşturan madde.
3112laktam-COOH ve -NH2 gruplarından 1 mol suyun ayrılmasıyla oluşan halkalı yapıda -NH-CO- grubu içeren sağlığa zararlı katı organik madde.
3113laktat1.Formülü MeCHOH.COO- olan, laktik asitin tuzu. 2.Süt oluşturan madde.
3114laktazamHalkada -NHNHCO grubu içeren, 2-pirazolon bileşiği.
3115laktidlerBir hidroksi asidin 2 veya daha fazla molekülden kendinden esterleşmesiyle oluşmuş moleküller arası halkasal esterler.
3116laktik anhidritFormülü MeCH(OH)COOHCMe(COOH) , mol kütlesi 162,1 g, e.n. 250 °C olan, suda çözünen, beyaz toz şeklinde 2-hidroksipropiyonik anhidrit.
3117laktik asit:Formülü (CH3-CH(OH)-COOH), mol kütlesi 90,1g, yoğunluğu 1,240 g/mL, e.n.8 °C, k.n.119 °C (12 mmHg) ve alfa-hidroksipropiyonik asit ve 3-hidroksipropiyonik asit olmak üzere iki izomeri olan , karbonhidrat veya sütün fermantasyonda oluşan glukoz ve piroga
3118laktik asit serileriFormülü CnH2n(OH)COOH olan, karbonik asit HOCOOH, hidroksipropiyonik asit, HOC2H4COOH gibi monobazik hidroksi asitler.
3119laktimHalkada -N=C(OH)- grubu içeren ve laktamların izomeri olan organik bileşik.
3120laktitMol kütlesi 144,1 g, e.n. 128 °C olan , suda az çözünen, monoklinik şeklinde kristallenen 3,6-dimetil-1,4-dioksosiklohekzan-2,5-dion.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir