Kimya - XML


IDTerimAçıklama
3121laktofilSentetik protein lifleri için ticari marka.
3122laktoglobulinFormülü C1864H3012N468O576S21 olan , sütten elde edilen bir protein.
3123laktokritSütteki yağın miktarını saptamada kullanılan alet.
3124laktokromFormülü C6H18O6N, mol kütlesi 200,2 g olan, sütten elde edilen renkli madde.
3125laktoksimHalkada -CH-N-O-CO- grubu içeren doymamış laktam.
3126laktolHidroksi aldehit veya hidroksi ketonların halkalı şekilleri, örneğin, gama-valerolaktol.
3127laktometreSütün bağıl yoğunluğunu saptamak için kullanılan hidrometre.
3128laktonSuyun ayrılması ile bir hidroksi asidin molekül içi kondensasyonu ile oluşan susuz halkalı ester. Gama veya gamalakton en kararlı laktondur.
3129laktonitrilFormülü CH3CHOHCN, mol kütlesi 71,1 g, e.n. -40 °C, yoğunluğu 0,992 g/mL ve k.n. 183 °C olan ve su ve alkolde çözünen, petrol eterinde çözünmyen bir madde. 2hidroksipropannitril.
3130laktopirenDiğer monomerleri az oranlarda içeren. Akrilik asit kopolimeri.
3131laktulozİnce bağırsakda soğurulmayan sentetik disakkarit.
3132laktuserolFormülü C30H56O, mol kütlesi 426,7 g, e.n. 226 °C olan ve Lactuca türünden elde edilen alkol. Alfa-laktuserol veya tarakesterol.
3133lâl taşıFormülü Fe3Al2(SiO4)3, mol kütlesi 499,1 g, yoğunluğu 3,9-4,2 g/mL olan, kıymetli bir kırmızı taş. Almandin.
3134lambrecht polimetresiMeteoroloji aleti, nem skalasına sahip higrometre ve termometreden oluşan bir sistem.
3135lamelİnce yaprak, tabaka. Lamina.
3136laminer akımBir elektrot yüzeyine yakın bir bölgede sıvının birbiri üzerinde ince sıvı tabakaları halinde akması Laminer akım, yığın çözeltideki bir türbülent akım bölgesi ile elektrot yüzeyindeki Nernst difüzyon tabakası arasında meydana gelir.
3137lamprenKlofaziminin ticari markası.
3138lanayumuşak yünlü kumaş.
3139lanarkitFormülü PbSO4.PbCO3 olan ve PbSO4.PbO'den elde edilen doğal kuşun sülfat.
3140lanatositFormülü C49H37O20, mol kütlesi 945 g olan , suda çözünmeyen, beyaz kristaller halinde bulunan selonit.
3141landmark işlemiTiN2 ve karbon üzerinden buhar geçirilerek, amonyak sentezinin gerçekleştirilmesi ve TiN2'nin yeniden kazanımı. 1.2TiN2 + 3C + 3H2O → 2TiN + 3CO + 2NH3. 2.N2 + 2TiN → 2TiN2
3142landsberger cihazıÇözeltinin kaynama noktası yükselmesi ile mol kütlesi tayin eden alet.
3143landsbergitFormülü Ag3Hg4 olan doğal gümüş alaşımı. Argental.
3144lanesterolFormülü C30H50O, mol kütlesi 426,7 g, e.n.140 °C olan , doymamış sterol. Izokolestrol. Lanostadienol. Triterpenoit.
3145langbeinitFormülü K2SO4.2MgSO4 olan, doğal bir sülfat.
3146lange çözeltisiAltının kolloidal çözeltisi.
3147lanigerinFormülü C17H14O5, mol kütlesi 298,3 g olan coccidal grubu böceklerinden elde edilen kırmızı bir boyar madde.
3148lanitolKazeinden üretilen sentetik yün.
3149lanolinKozmetiklerde kullanılan sulu yün yağı. Yün yağı.
3150lanonSentetik polyester lifleri için kullanılan ad.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir