Kimya - XML


IDTerimAçıklama
3181leuko-Beyaz anlamında olan ve trifenilmetan grubunun varlığını belirten ön ek.
3182leukomainlerGenellikle ürik asit veya kreatinin tipinde olan metabolik etkinliklerle hayvan dokusunda oluşan zehirli azot bileşikleri.
3183leukoskop1.Optik pirometre. 2.Renkli ışığın incelenmesinda kullanılan bir tür fotometre.
3184levelerUçuculuğu ve/veya viskoziteyi ayarlamak amacıyla, reçineli vernik çözeltisine eklenen bir sıvı.
3185leverieritFormülü Al2O3.2SiO2.nH2O olan , kaoline benzeyen gümüşümsü kahverengi bir kil.
3186levigasyonSu içinde ezme yoluyla maddelerin toz haline geçirilmesi ve sonra kısmi çöktürme ile iri parçacıkların ayrılması.
3187levimitFormülü Ca(Al2Si4O12)6H2O olan, zeolitli iyon yer değiştirme maddesi.
3188levo-, laevo-“sola doğru”.anlamında bir ön ek.
3189levol alaşımıKütlece %71,9 Ag, %28,1 Cu içeren alaşım.
3190levorotatoriPolarize ışık düzlemini sağdan sola çeviren optikçe aktif bileşiği belirtme. Örnek olarak (-) veya (l) kullanılır.
3191levülozbk. meyve şekeri.
3192leySabun üretiminde ham yağların NaOH ile sabunlaştırılması yoluyla elde edilen tuz (%10-20) ve gliserol (%6-8) karışımı.
3193libriumKlorodiazepoksit hidroklorürün ticari markası.
3194lidditEsas olarak pikrik asit içeren bir patlayıcı.
3195lieben çözeltisiPotasyum iyodür içinde iyot çözeltisi.
3196liganitFormülü PbSO4Cu(OH)2 olan , bazik kurşun sülfat.
3197ligasoitGaz fazı içinde asılı sıvı faz içeren sis gibi dispers kolloidal sistem.
3198lignosülfonatlarAyırıcılar, kararlaştırıcılar, emülsiyonlaştırıcı ve kompleks yapıcı reaktifler, öğütücüler gibi çok geniş kullanım alanına sahip bileşikler.
3199lignumLatincede “odun”.
3200ligroinÇözücü olarak kullanılan, yoğunluğu 0,707 - 0,722 g/mL olan petrol damıtma ürünü.
3201likidusİki bileşenli çözeltinin sıvı fazına ilişkin eğri.
3202likörKireç sütü gibi sulu çözelti.
3203likraElastomer yapıda sentetik liflerin ticari adı.
3204lilikuitEmülsiyonlar gibi dispers veya kolloidal iki sıvı fazlı sistem.
3205lilionPolimit sentetik lifinin ticari adı.
3206limanolRomatizma tedavisinde kullanılan çamur.
3207limebk. kireç, sönmemiş kireç
3208limelightbk. kireç ışıması
3209limit viskoziteSıfır derişime uzatılmış (ekstrapole edilmiş) bir çözeltinin özgül viskositesinin çözünen maddenin derişimine oranı.
3210limon asidibk sitrik asit

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir