Kimya - XML


IDTerimAçıklama
3361mangan (ıı) laktatFormülü Mn(C3H5O3)2 3H2O olan, ilaçlarda kullanılan su ve alkolde çözünmeyen soluk kırmızı kristal yapıda, bir madde.
3362mangan (ıı) linoleatFormülü Mn(C18H31O2)2 olan, eczacılıkta, vernik ve boyaları kurutucu olarak kullanılan, bezir yağında çözünen koyu kahverengi kütle halinde bir madde..
3363mangan (ıı) naftenate.n.135°C olan ticari olarak %6 lık çözelti halinde bulunan , boya ve verniklerde kurutucu olar kullanılan sert kahverengi reçinemsi bir madde..
3364mangan (ıı) oksitFormülü MnO, e.n. 1650 °C olan, ilaçlarda, tekstil boyalarında, katalizör olarak, seramiklerde ve kuru pillerde kullanılan asitlerde çözünen yeşil toz halnde bir madde.
3365mangan (ıı) okzalatFormülü Mn(C2O4.2H2O) olan, boya ve verniklerde kurutucu olarak kullanılan seyreltik asitlerde çözünen ,suda az miktarda çözünen, beyaz kristal yapıda bir madde.
3366mangan (ıı) oleatFormülü Mn(C18H33O2)2 olan, ilaç endüstrisinde ve verniklerde kurutucu olarak kullanılan oleik asit ve eterde çözünen, suda çözünmeyen tanecik yapıda kahverengi bir madde.
3367mangan (ıı) silikatFormülü MnSiO3 olan, doğada rodonit olarak bulunan manganez silikat olarak da bilinen suda çözünen kırmızı kristal yapıda veya sarı-kırmızı toz halde bir madde.
3368mangan (ıı) sitratFormülü Mn3(C6H5O7)2 olan, ilaçlarda kullanılan sodyum sitrat yanında suda çözünmeyen beyaz toz halde bir madde.
3369mangan (ıı) sülfürFormülü MnS olan, pigment olarak ve çelik yapımında katkı maddesi olarak kullanılan sıcaklık etkisiyle bozunan suda çözünmeyen toz halde bir madde...
3370mangan (ııı) florürFormülü MnF3 olan, florlama reaktifi olarak kullanılan ısıtıldığında ve suyla temas edildiğinde bozunan sağlığa zararlı, kırmızı kristallerden oluşan, bir madde.
3371mangan (ııı) hidroksitFormülü Mn(OH)3 olan, seramiklerde ve dokuma işlerinde pigment olarak kullanılan hızla su kaybederek MnO(OH) yapısına dönüşen hidratize manganik hidroksit olarak da bilininen bir madde.
3372mangan (ııı) oksitFormülü Mn2O3 olan, soğuk hidroklorik asitte, sıcak nitrik asitte ve sülfürik asitte çözünen koyu siyah toz halinde bir bileşik.
3373mangan halojenürManganezin halojenli bileşiği olup klorür, bromür, florür ve iyodür olarak bulunan madde.
3374mangan heptoksitFormülü Mn2O7 olan permanganat bileşiklerinde sülfürik asitle koyu yeşil yağ oluşturan bir bileşik.
3375mangan hipofosfitFormülü Mn(H2PO2)2 H2O olan kokusuz, tatsız, pembe kristal halde, ilaçlarda kullanılan bir madde.
3376mangan siyahıbk. mangandioksit
3377manganat1.Manganat iyonu (MnO4=) içeren tuzlar. 2.Özellikle mangandioksitle bir alkalinin reaksiyonu ile oluşan manganik asidin bir tuzu.
3378mangandioksitFormülü MnO2 olan ,siyah kristal halde bulunan,suda çözünmeyen bir oksit.
3379mannich reaksiyonuMannik kondenzasyon tepkimesi olarakta bilinen birincil veya ikincil aminler ya da amonyağın (genelde hidro klorürlerinin) formaldehit ve en az bir alfa-hidrojeni içeren karbonil bileşiğiyle verdiği bir kondenzasyon tepkimesi.
3380mannitolFormülü C6H8(OH)6 olan, ilaçlarda ve diyet katkı maddesi olarak kullanılan suda çözünebilen,altı hidroksil grubu içeren beyaz renkli bir şeker alkolü.
3381mannitol hekzanitratFormülü C6H8(ONO2)6, e.n. 112 °C olan, ilaçlarda ve patlayıcı madde olarak kullanılan renksiz kristallerden oluşan, alkol, aseton ve eterde çözünen, suda çözünmeyen patlayıcı bir madde.
3382mantarMantar meşesinin kabuğundan sağlanan, şişe tapası ve yalıtkan olarak kullanılan , az gözenekli açık kahverenkli özdek.
3383manve tuzlarıYüksek oranda klorür ve %20-30potasyum içeren potasyum tuzları olup gübre olarak kullanılan bir tuz karışımı.
3384manyetik alanKalıcı bir mıknatısın veya akım taşıyan bir iletkenin çevresinde manyetik kuvvetlerin tesbit edilebildiği bölge.
3385manyetik ayırıcıMagnetik alan yardımıyla maddelerin birbirinden ayrılması.
3386manyetik geçirgenlikBir bileşikte manyetik akı yoğunluğunun (B), dış alan kuvvetine (H) oranı (örnek µ=B/H).
3387manyetik kuantum sayısıbir manyetik alan uygulandığı zaman elektron bulutunun uzaydaki yönlenmesini gösteren m simgesi ile gösterilen bir terim. Bu yönlenmelerin sayısı "l" ile belirtilen elektron bulutunun şekline bağlıdır. m' nin değerleri -l ile +l arasında değişir.
3388manyetik kuvvetTeorik olarak birim mıknatıs kutbu üzerindeki mekanik kuvvet ile ölçülen bir kuvvet türü.
3389manyetik momentElektronun kendi etrafındaki dönme hareketi ve çekirdek etrafındaki yörüngesel hareketinin toplamından oluşan mıknatıs momenti.
3390manyetik polarlıkBir mıknatısın güney ve kuzey kutuplarının bulunması durumu.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir