Kimya - XML


IDTerimAçıklama
3571molekül soğurmasıMoleküldeki kuvantlanmış geçişlerden kaynaklanan ultraviyole, görünüt ve infrared ışınlarının soğurulması
3572molekül yapısıMolekülü oluşturan atomların yapı içindeki konumları.
3573moleküler elekHidrokarbon veya diğer karışımları ayıracak yapıya sahip zeolit gibi maddeler. Bileşenlerden biri veya birkaçını tutarak seçicilik özelliği gösterir. Örneğin, melinit adlı zeolit metanı adsorbe ederken izoparafinleri adsorbe etmez.
3574moleküler floresansMoleküllerde uyarılmış haldeki elektronların fazla enerjilerini dışarıya elektromagnetik ışıma halinde vererek temel hale dönmeleri.
3575moleküler ısıBir mol bileşiğin sıcaklığını 1°C yükseltmek için gereken ısı enerjisi.(Özgül ısı x Mol kütlesi).
3576moleküler polariteBir molekül içerisinde elektrik yüklerinin düzgün dağılmaması.
3577moleküler spektroskopiMoleküllerin soğurma, emisyon ve saçılma spektrumlarını inceleyerek moleküllerin şekli, büyüklüğü, bağ uzunlukları, bağ açıları, esnekliği ve elektronik yapısı hakkında bilgi veren bilim dalı.
3578molekül-gramBir bileşikteki öğelerin atomsal kütle birimi olarak verilen atom ağırlıkları toplamının, gram türünden yazılan kütle niceliği. (Kısaltılarak mol denir.)
3579moleküller arası kuvvetMoleküller arasında oluşan ve Van der Waals kuvvetleri olarak da bilinirlen zayıf kuvvetler.
3580moleküllerarası kuvvetlerMoleküllerin birbirleriyle ve ayrı tür özdeklerle etkileşmelerine fiziksel, kimyasal değişim ve tepkimelere neden olan kuvvetler. (Nitelikçe moleküliçi kuvvetlerden ayrı değildirler, ancak daha güçsüzdürler.)
3581molekülsel yapıMolekülleri oluşturan atomların düzenleşim içindeki konumlarıyla ilgili yapı.
3582molgramBir bileşiğin gram cinsinden mol kütlesi. Karbon dioksitin mol gramı 44,01 gramdır.
3583molibdenSembolü Mo, atom numarası 42, atom kütlesi 95,5 g, yoğunluğu 10,2 g/mL, e.n. 2620 °C olan, molibdenit, MoS2, molibdit ve vulfenit minerallerinde bulunan, çelikte kullanılan, toprakta bulunması otlar ve sebzeler için önemli olan ,su ve bazlarda çözünmeyen,
3584monebFormülü Mn[SSCH(CH2)2NHCSS] ve okunuşu Mangan (II) etilen 1,2-bisditiyokarbomat olan, mantarlara karşı ilaç olarak kullanılan gözleri, burnu, deriyi ve boğazı tahriş eden bir madde.
3585monokarboksilli asitBir karboksil grubu içeren alifatik veya aromatik karbon asidi.
3586monoklinikBirim hücresinin iki açısı 90°(α=ß=90°), bir açısı 90° den küçük(Ө 4.2H2O Al(OH)3 monoklinik kristaller oluşturur.
3587monoklinik kükürtMonoklinik sistemde kristallenmiş kükürt. Kükürt, rombik ve monoklinik kristal yapılarında iki katı faz içerdiği için allotropi özelliği gösterir.
3588monoklinik sistemKenarları birbirinden farklı(a≠b≠c) olan alfa= gama= 90°, ß≠ 90° olan kristal yapısı.
3589monokloro asetonbk. kloraseton
3590monoklorürOrganik veya inorganik kökenli bir bileşiğin daha ziyade organik bileşikler için kullanılan tek klor içeren hali.
3591monokromatik ışıkTek dalga boyundaki ışın.
3592monomoleküler tabakaBir molekül kalınlığındaki film tabakası.
3593monomoleküler tepkimeReaksiyon denkleminde bir bileşenin derişiminin yer aldığı reaksiyon. Bir tek molekülle ilgili reaksiyon, molekül içindeki yer değiştirmeler gibi.
3594monotropBütün koşullar altında, yalnızca bir kararlı kristal şekli gösteren madde.
3595montan mumuLinyitten elde edilen, e.n. 80 °C olan, suda çözünmeyen kloroform ve benzende çözünen balmumu yerine kullanılan beyaz renkte, sert toprağımsı bir hidrokarbon karışımı.
3596mordanBoyama işleminde renk sabitleştirici olarak kullanılan maddeler. Alüminyum sülfat alizarin için bir mordandır.
3597morfinC17 H19 NO3 .H2O. afyondan elde edilen ve uyuşturucu olarak kullanılan, renksiz, örüt özdek.
3598morfolinFormülü O(CH2CH2)2NH, mol kütlesi 87,12 g, e.n. -4,9 °C, k.n. 128 °C olan, reçine, mum, kazein ve mayalar için ucuz çözücü ve korozyon inhibitörü olarak kullanılan suda çözünen özel amin kokulu, renksiz bir sıvı.
3599morötesiElektromıknatıssal dalgaların görünge aralığında mor rengin ötesinde yer alan ve dalga boyu yaklaşık 4-10-7-10-8 m, sıklığı 7,5 -10.14 -3 .1O-16S-1 olan bölgedeki ışınımlar.
3600moseley kanunuElementlerin atom numarası ile çizgi frekansının karekökü arasında doğrusal bir ilişki olduğunu, başka bir deyişle elementlerin atom numaralarının artışına göre dizildiğinde, spektrum çizgisi frekansının karekökü, bir elementten diğerine geçildiğinde sabi

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir