Kimya - XML


IDTerimAçıklama
4021pantal%4,2 Cu, %0,3-0,6 Mn ve %0,5-0,9 Mg içeren aşınmaya (korozyona) dirençli aluminyum alaşımı.
4022pantamorfizmKristaller tarafından gösterilen mükemmel simetri.
4023papaverinFormülü C20H21NO4, mol kütlesi 339,38 g, e.n.147 °C olan ,adale yatıştırıcı olarak kullanılan, alkol, eter karışımında şekilli prizmalar halinde bir madde.
4024para1. 1,4 durumunu gösteren ön ek. 2. Bir asit, tuz ya da esterin olağanüstü sayıda su molekülü ile birleştiğini gösterir ön ek. 3. Çift dönme nicem sayısı ve karşıt koşut çekirdek dönüsü koşulunu belirleyen ön ek.
4025para rozanilinFormülü (NH2C6H4)3COH, mol kütlesi 323,8 g, e.n. 188 °C olan , suda çözünmeyen ve kırmızı tuzlar oluşturan ,renksiz yaprakcıklar halind bir organik baz.
4026parafin banyosuErimiş parafin.
4027parafin mumParafin.
4028parafin skalaHam parafin.
4029parafinlenmiş kağıtSıcak parafin ile doyurulmuş, elektrik yalıtımı ve su sızdırmazlığı için kullanılan kağıt.
4030parafinlerbk. alkanlar.
4031paragonitFormülü Al3NaHSi3O12 olan, mika türü sarımsı ya da yeşilimsi renkte bir silisyum minerali.
4032parahidrojenİki çekirdek spininin zıt durumda olduğu hidrojen molekülü.
4033parakırmızısıp-nitroanilinden elde edilen anilin kırmızısı bir boya.
4034parakonSebatik veya suksinik asit ve etilen veya propilen glikol içeren yağ ve ısıya karşı dirençli sentetik kauçuğun ticari adı.
4035parakonik asitFormülü OCH2CH(COOH)CH2CO, mol kütlesi 130,1 g e.n. 58 °C olan, renksiz kristal bir madde.
4036parakoninFormülü C8H15N, mol kütlesi 125,2 g, k.n. 170 °C olan, bütiraldehidin amonyak ile ısıtılmasından elde edilen renksiz sıvı.
4037paraksantinFormülü C7H8O2N4, mol kütlesi 180,2 g, e.n. 298 °C olan, renksiz kristaller halinde bulunan, suda çözünen bir madde. 1,7-dimetilksantan.
4038paralaksGözlemleyicinin duruş şekline bağlı olarak bir nesnenin yerinde meydana gelen bağıl değişiklik, örneğin, büret okumadaki hatalar.
4039paralbuminOvarian kristalinden elde edilen bir protein.
4040paraldehitFormülü (OCHMe)3, mol kütlesi 132,2 g, yoğunluğu 0,992 g/mL, e.n. 11 °C, k.n. 128 °C olan, alkaloid ve fuksin eldesinde kullanılan suda çözünen keskin kokulu, renksiz bir sıvı .2,4,6-trimetil-1,3,5-trioksan.
4041paralel1.Aynı yönde fakat eşit mesafeler ile birbirinden ayrılmış, birbirini kesmeyen. 2.Aynı yönde aynı zamanda gelişen.
4042paralel deney numuneleriAnaliti tayin etmek için paralel tayinlerinin sonuçları arasındaki uyuşumun ve analizin geçerliliğini gösteren kimyasal analizin yapıldığı örnekler.
4043paralelosterizmAynı yapıdaki gruplar arasındaki ilişki ve bunların kimyasal bileşimleri veya fiziksel özellikleri.
4044paralizolFormülü MeC6H4OH, e.n. 146 °C olan, antiseptik olarak kullanılan renksiz kristaler halinde bir kresol ve potasyumkresolat karışımı.
4045paralizörKimyasal tepkime oluşumu engelleyen ve katalitik zehir olan bir madde.
4046paramFormülü NCNHC(NH)NH2, mol kütlesi 84,1, e.n. 204 °C olan, siyanoguanidin. Siyanamidin 150 °C’de oluşan bir kondenzasyon ürünüdür ve suda çözünür.
4047paramanyetikHavadan daha güçlü manyetik özellikleri olan ve eşleşmemiş elektronlara sahip bir madde.
4048paramanyetizmaBir mıknatıs tarafından çekilme özelliği.
4049paramiyelinFormülü C33H35O9NP, mol kütlesi 720,1 g olan, beyin ve sinir maddesinden elde edilen beyaz katı bir madde.
4050paramorfinbk. tebain

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir