Kimya - XML


IDTerimAçıklama
4051paramorfizm1.Kimyasal bileşiminde bir değişiklik olmaksızın, bir mineralin fiziksel durumunun değişikliğe uğraması. 2.Moleküler yapının yeniden düzenlenmesi.
4052paranitroanilinFormülü NO2C6H4NH2, mol kütlesi 138,1 g, e.n. 148 °C olan, alkolde çözünen sarı kristaller halinde bir madde.
4053parapektik asitFormülü C24H34O23, mol kütlesi 690,5 g olan olgunlaşmış meyvelerden elde edilen, pektozdan üretilen bir oksiasit.
4054parasetamolbk. panadol
4055parasitisitParazitleri öldüren bir madde.
4056parasiyanojen1.Isıtıldığında süblimleşen suda çözünmeyen bir katı. 2.(CN)n halinde mol kütlesi bilinmeyen ve suda çözünmeyen siyanojenin 300 °C’da pirolizinden elde edilen bir polimer.Havasız ortamda bu kahverengi toz 860 °C’in üzerine ısıtıldığında siyanojene dönüşür
4057paratiroit hormonuParatroit benzinden salgılanan kalsiyumun bağırsaktan emilimini, böbreklerden atılmasını, kemiklerden serbestleşmesini ve hücreler arası sıvıdaki kalsiyum iyonu derişimini kontrol eden, normal iskelet gelişmesi için gerekli bir hormon.
4058parça etkisiFotokatodun yüzeyinden sabit şiddet ve bileşimde ışığın dar bir hattı geçtiği zaman fotokatodun verimindeki sapma.
4059parçacıkFoton, proton, baryon gibi, özdeğin tane ya da ışınım özelliğini oluşturup ayrı nitelikler ve etkileşimler gösteren çok küçük boyutlu nesnelerin ortak adı.
4060parçalanmaYüksek sıcaklık etkisiyle ve kimi zaman tezgenlerin de yardımıyla uzun hidrokarbon zincirlerinin kırılarak daha küçük moleküller oluşturması.
4061parçalanma deseniKütle spektrometresinde oluşan hidrokarbonların karakteristik spektrumları.
4062parıldamaYağlama yağlarının floresansı.
4063paris plasteribk. alçı.
4064parkinson hastalığıİstirahat halinde titreme, kaslarda sertlik ve istemli hareketlerde azalmanın bir arada görüldüğü hastalık. Hastalık, darbe alma veya beyinde dopamin seviyesinin düşmesi sonucu açığa çıkar.
4065parlak sarıAromatik yapıda bir bileşik olan, pH 5,0 de maviden sarıya renk değiştiren bir pH indikatörü.
4066parlak yeşilFormülü C27H34O4N2S, mol kütlesi 482,6 g olan, pH 2’de sarıdan yeşile dönen bir indikatör olup su ve alkolde çözünür.
4067parlama noktasıYanıcı bir sıvı buharının, havayla tutuşkan bir gaz karışımı oluşturduğu en düşük sıcaklık.
4068parlatıcıBoyalı yüzeyleri korumak ve parlatmak amacıyla kullanılan reçine ve kurutucu yağların uçucu bir çözücüdeki çözeltisi.
4069parşömen:. Derişik sülfürik asit ile muamele edilip ve kısmen suya karşı dirençli, ıslanmaya karşı dayanıklı hale getirilmiş kağıt. Yağlı yiyecekleri sarmada ve diyaliz zarı olarak kullanılır.
4070partinyumTungsten ve aluminyumun bir alaşımı.
4071partisyon katsayısıbk. dağılma katsayısı
4072partisyon kromatografisibk. dağılma kromatografisi
4073partz hücresiMagnezyum sülfat çözeltisi içerisinde çinko amalgam anot ve potasyumdikromat çözeltisi içerisinde karbon katottan oluşmuş hücre (2,06 volt).
4074parvolinFormülü C9H13N, mol kütlesi 135,2 g olan, çürümüş balık veya etten elde edilen kokulu azotlu bileşik..
4075pasHava,nem,su ya da sulu çözeltilerin etkisiyle demir ve alaşımlarının yüzeyinde oluşan, hidroksit ve karbonatları da içeren kırmızı-kahverenkli demir oksit.
4076paschen serisiHidrojen atomunun çizgi spektrumlarındaki serilerden birisi. Hidrojen atomumun üst enerji düzeyindeki elektronların n=3 enerji düzeyine düşüşü sırasında oluşan spektrum çizgileri.
4077pasif aşılamaAntitetanoz serumunda olduğu gibi bakterilerin ürettiği zehire veya bakteri enfeksiyonuna karşı aktif olarak aşılanmış olan bir hayvan kan serumunun başka bir hayvana verilmesi.
4078pasif metalBazı ortamlarda soy metal gibi özelliklere sahip olan metal ya da alaşım.
4079pasiflik1.Bazı ortamlarda, metal veya alaşımın soy metal gibi özelliklere sahip olması. 2.Kimyasal aktifliğin beklendiği şartlar altında bazı bileşiklerin tepkime vermemesi (inert davranması). Bazı metaller düşük derişimdeki asitlerde çözündüklerinde oluşan perok
4080pasiniyazitKapalı formülü C13H14N4O4, mol kütlesi 290,27g, e.n.142-144°C olan, vereme (tüberküloza) karşı kullanılan, metanol veya etanolde sarı kristaller oluşturan, bir madde.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir