Kimya - XML


IDTerimAçıklama
4291rezonans floresansıUyarıcı dalga boyu ile aynı uzunlukta bir dalga boyunun floresans yolu ile yayılması (emisyonu).
4292rf değeri[Rf değeri] Kağıt ve ince tabaka kromatografisinde, mevcut bileşenlerden birinin yürüdüğü noktanın başlangıç noktasına uzaklığının, çözücünün yürüdüğü toplam uzunluğa oranı. Bu değer belli şartlarda, belli bir madde için yaklaşık sabittir.
4293rg asidi1-Naftol-3,6-disülfonik asit.
4294rhode deneyiDerişik sülfürik asit ve dimetil aminobenzaldehidin proteinlerle mor renk oluşturduğu deney.
4295riboflovinFormülü C17H20N4O6, mol kütlesi 376,4 g olan, acı, portakal rengi kristalli, 280°C'da bozunan, suda çok az çözün FAD molekülünün bir kısmını oluşturan ve dokularda indirgeme ve yükseltgeme işlemleri için önemli olan , eksikliği insanda önemsiz bozukluklar
4296ribonik asitFormülü CH2OH(CHOH)3COOH, mol kütlesi 166,1 g, e.n. 112 °C (D-Şekli), 105 °C (L-Şekli) olan ribozdan türetilen bir asit.
4297rigolenK.n. 21 °C olan, çözücü olarak ve cerrahi işlemlerinde derinin soğutulması için kullanılan ve başlıca bütan ve pentandan oluşan, petrolün ayrımsal damıtmasının ilk yoğunlaşma ürünü.
4298rodanatbk. tiyosiyanat
4299rodanometri1.Yağların absorpsiyon değerlerini tayin etmek için serbest siyanojenin kullanımı. 2.Tiyosiyanometri Gümüş, civa v.b. tayininde tiyosiyanat çözeltileri ile yapılan titrasyon.
4300roditRodyum altını, %57-66 Au, %34-43 Rh içeren bir doğal alaşım.
4301rodizitBeyaz veya yeşil, doğal kalsiyum borat.
4302rodizonik asitFormülü COHCOH(CO)3CO, mol kütlesi 170,1 g, e.n. 187 °C olan , sodyum, baryum ve stronsiyum için bir belirteç olarak kullanılan ve sıcak suda çözünen , dibazik asit olarak etkiyen renksiz kristalli, bir dihidroksidikinon.
4303rododendrinFormülü C16H22O7, mol kütlesi 326,3 g, e.n. 187 °C olan, renksiz kristalli, sıcak suda çözünen, Rhododenron chrysanthemum (orman gülü) (Ericacecac)'in bir bileşeni.
4304rodokrositFormülü MnCO3 olan , kırmızı mangan olarak da bilinen, kırmızı renkte doğal mangan karbonat minerali.
4305rodolFotoğraçılıkta görüntünün meydana çıkartılmasında geliştirici olarak kullanılan metil-p-aminofenol,
4306rotatoriOptikçe aktif, polarizlenmiş ışık düzlemini döndürme gücü.
4307rotatori dispersiyonuBir maddenin iki farklı dalgaboylu ışıktaki özgül dönmelerinin oranı.
4308rotatori gücüÖzgül optikçe dönme gücü.
4309rotaversiyonCis izomerin trans izomeriye ya da tersi olan dönüşüm.
4310rottisitHidratlanmış doğal bir nikel silikat.
4311röntgen ışınlarıYüksek erkeli elektronların, bir metale çarpmasıyla bu metal atomlarında uyarılan elektronların, eski erke düzeylerine dönmelerinden oluşan eiektromıknatıssal dalgalar. (X-ışınları olarak da bilinir.)
4312rusyumFransiyumun keşfedilmeden önceki adı.
4313rutenatMerkez atomu olarak rutenyum içeren RuO42- gibi anyon. Altı değerlikli rutenyumdan türetilen kırmızı tuzları suda çözünür, hekzakloro rutenat, M2[RuCl6] perrutenat, MRuO4, NaRuO4, koyu yeşil kristalli, suda çözünür.
4314rutenikDört değerlikli rutenyumun RuCl4 gibi bileşikleri.
4315rutenöz2+ değerlikli rutenyumun, RuCl2 gibi,bileşiklerinin genel adı.
4316rutenyumSimgesi Ru, atom kütlesi 101,1 g, ataom numarası 44 olan kuyumculukta platin yerine, seramikte renklendirmede kullanılan gri sert bir metal.
4317rutik asit1. Formülü C10H20O2 olan sedef otundan elde edilen bir monobazik asit. 2.Dekanoik asit.
4318rutil1.Formülü TiO2 olan kırmızı kahverengi prizmalar halinde titanyum minerali. 2.Seramikte %92 titanyum oksidin ticari adı.
4319rutubetMaddenin içerdiği su miktarı.
4320saat camıDeneyliklerde çeşitli işlerde kullanılan, içbükey cam tabak.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir