Kimya - XML


IDTerimAçıklama
4321saatin ters yönüSaat yelkovanının çalışma yönünün ters yönü.
4322sabit hataAnaliz edilen numune miktarı azaldıkça bağıl büyüklüğü artan bir sistematik hata.
4323sabit kütleBir maddenin kütlesinin ısıtma ile daha fazla değişmediği durum.
4324sabit yük tüketimiUygun bir dönem boyunca uygulamada kayda değer değişkenlik göstermeyen enerji değişimi.
4325sabun köpüğüSabun ve sudan oluşan köpük.
4326sabunlaşmaBir esterin su ya da baz etkisiyle bir atkol ve bir tuza (sabuna) dönüşmesi.
4327sabuntaşıYumuşak, kolay oyulabildiğinden süs eşyası yapımında kullanılan, 800-1000°C ye ısıtıldığında sertleşen ve bu hâliyle de yüksek gerilim yalıtıcısı olarak kullanılan,tanecikli veya iri kaba kütleli bir talk.
4328safirFormülü Al2O3 olan mavi renkli doğal, değerli bir taş .
4329saflıkHiçbir deneysel yöntem ile safsızlığı tespit edilemeyen bir kimyasal bileşiğin durumu. Pratikte mutlak saflık hiçbir zaman elde edilemez.
4330saflık derecesiKimyasal maddeler ve kimyasal ürünler için geliştirilen ACS: Amerikan kimya derneği şartnamesi. CP: Kimyasal saflık USP: Amerikan eczacılık şartnamesi gibi saflık standartları.
4331safloritFormülü (Fe, Co) As2 olan doğal bir rombik arsenür.
4332safra asitleriSafrada bulunan, karaciğerde salgılanan ve safra kesesinde biriktirilen kolik asit gibi asitlere verilen genel ad. Bu tür asitler steroitler olup hidroksil ve karboksil grubu ile sonlanan beş karbon atomlu bir yan zincire sahiptirler. Kolik asit insan saf
4333safra boyarmaddesiBilirubin, biliverdin gibi safranın renkli maddeleri.
4334safra pigmentleribk. safra boyarmaddesi
4335safsızlıkHava, su veya gıda maddelerine kazara veya istenmeden katılması ile onları sağlığa zararlı hale getiren herhangi bir madde. Kükürtlü yakıtların yanmasından oluşan kükürt dioksit, sebzelerdeki peptisit artıkları, endüstriyel tozlar bunlara örnek verilebili
4336sağlığa zararlıBir canlı ya da cansız madde üzerinde kötü etki yapma durumu.
4337sakkaratSukrat, 1.Sakkarik asitin bir tuzu. 2.CaO.C12H22O11.H2O. gibi, bir metalik oksit ve sakkaridin bir bileşiği.
4338sakkarifikasyon1.Şekere dönüştürme. 2.Şeker çözeltileriyle doyurma, arpadan malt yapmada olduğu gibi.
4339sakkarik asitFormülü (CHOH)4(COOH)2, e.n. 125 °C olan, suda çözünen.heksozların yükseltgenmesiyle elde edilen.bir şeker asidi. D-Glukarik asit.
4340sakkarimetreÇözeltide şeker tayin etmek için kullanılan bir cihaz, polarimetre gibi.
4341sakkarimetriBir çözeltinin optikçe aktifliğinden o çözeltinin şeker muhtevasının tayini.
4342sakkarinFormülü C6H4(SO2)NHCO , e.n. 228 °C (bozunur) , sakkarozdan yaklaşık olarak 400 kat daha tatlı olan, şeker hastaları tarafından şeker yerine kullanılan dünya sağlık organiyzasyonu tarafından, insanda, kilogram başına günlük en çok 2,5 mg alınabileceği bel
4343sakkaritBir organik bazla şekerin oluşturduğu kazein sakkaridi gibi bir bileşik.
4344sakkarolbk. sakkarin
4345sakkarometreBir fermentasyon tüpü.
4346sakkaronik asitFormülü HOOCCMeOH(CHOH)2COOH olan, sakkarozun yükseltgenmesiyle elde edilen, renksiz kristalli, suda çözünen bir şeker asidi.
4347saksinitbk. kehribar
4348salimetrebk. tuz yoğunluk ölçer
4349salinimetrebk. tuz ölçer
4350salinitebk. tuzluluk

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir