Kimya - XML


IDTerimAçıklama
4531silisürMg2Si, CaSi2 ve FeSi gibi MxSiy, türü bileşikler.
4532silisyumSimgesi Si , atom numarası 14, atom kütlesi 28,0855 g olan, transistörlerde ve sertlik vermek üzere alaşımlarda kullanılan karbon grubundan bir ametalik element.
4533silisyum karbürFormülü SiC olan, renksiz plakalar halinde bulunan, 2250 °C’de bozunan, zımpara yapımında ve yüksek sıcaklık fırınlarında kullanılan bir madde.
4534siloMaden veya tahılların depolandığı tesisler.
4535siloksanİskeleti, birini takip eden Si ve O atomlarından oluşan H3SiOSiH3OSiH3 gibi bir bileşik. Trisiloksan,
4536siloksikonFormülü Si2OC2 olan, testere talaşı, karbon ve kuvarsın elektrikli fırınlarda ısıtılmasıyla elde edilen refrakter bir madde.
4537silundumSilisyum karbür.
4538sim-Bileşiklerde simetrik yapının bulunduğunu gösteren ön ek.
4539simetri elemanlarıSimetri işleminin temel alındığı düzlem, nokta, doğru gibi geometrik elemanlar.
4540simetri işlemiCismin sahip olduğu simetri elemanı temel alınarak, cismi eşdeğer veya eşit konuma getirmek üzere verilen hareket.
4541simetri merkezi. Kristal örgüsünde eşdeğer noktaların bu merkeze göre yansıması üst üste düşen, su ve amonyak moleküllerinde olmayan ve küre, küp ve benzer moleküllerde olan simetri elemenlarından biri.
4542sinabarFormülü HgS olan, kırmızı renkli ,civa(II) nin doğal bir sülfürü.
4543sinamaldehitFormülü PhCH=CHCOOH , Sinnamon yağının esas bileşeni olan lezzet verici ve kaşıntı giderici olarak ve parfümeride kullanılan alkol, eter, kloroform ve yağlarla karışan sarımsı renkte, uçucu ve kendine has özellikte bir sıvı.
4544sinamik asitFormülü PhCH=CHCOOH ,e.n. 133 °C olan, ß-fenilakrilik asit olarak da adlandırılan,balsam ve günlük ağacında bulunan indol reaktifi olarak kullanılan suda çok az çözünen, trans ve cis şekilleri ve monoklinik kristalleri olan ,renksiz bir madde. Benzalasert
4545sindirimDoğal özdeklerin ısı, basınç ve kimyasal etkilerle tümden ya da tikel olarak çözünür duruma getirilmeleri.
4546singletbk. tekli
4547sinkoninFormülü C19H22ON2 e.n. 205 °C, olan, kınakına (sinkona) kabuklarında bulunan suda az çözünen levo şekline sinkonidin, dekstro şekline sinkonin denilen toniğe acı tat veren kinolin grubundan renksiz kristal yapıda bir alkoloit.
4548sinterlenmiş cam krozeSüzme ortamı olarak sinterlenmiş cam tabana sahip kroze.
4549sinterleştirmeCam veya benzeri bir katının ince tanelerini, erime noktası civarına kadar ısıttıktan sonra, basınç altında, tanecikli yapıyı bozmadan ,süzme ortamı üretmek için yararlanılan,birbirine kaynatma işlemi.
4550sinyal çeviriciKimyasal veya fiziksel bir olayı elektrik sinyaline çeviren bir düzenek.
4551sirke asidibk. etanoik asit
4552sisleştiriciSis oluşturma cihazı.
4553sisleştirmeBir sıvının ince tanecikler şeklinde püskürtülerek iletilmesi.
4554sisteinFormülü C3H7O2NS olan, protein hidrolizi ve sistinin bozunması ile oluşan biyokimya ve gıda araştırmalarında, ekmek hamurunda, indirgen madde olarak kullanılan, amonyak ve asetik asitte çözünen, eter, aseton, benzen, karbon disülfür ve karbon tetra klorür
4555sistematik adBir bileşiğin sistematik yapısını temel alan pentan gibi ad.
4556siyah cisimPlanck'ın kuantum kuramını açıklamak için var sayılan ve üzerine düşen ışının bütünüyle soğurduğu kabul edilen ve bir yerinde küçük bir delik bulunan içi boş, küresel bir cisim.
4557siyah cisim ışımasıSiyah cismin sıcaklığa bağlı olarak yayınladığı ışın.
4558siyah cisim sıcaklığıBir siyah cismin, belli bir ısı yaymasının belli sıcaklıkta yaydığı ışımanın aynını yayınladığı sıcaklık. Bir karbon arkının kara cisim sıcaklığı 3500 °C iken, belirli sıcaklığı 4000 °C’dir.
4559siyah fosforYoğunluğu 2,7 g/mL, e.n. 588 °C’ olan siyah toz şeklinde, elektriği iyi ileten bir fosfor türü.
4560siyah kurşunParlak siyah renkli, doğal veya yapay olarak elde edilebilen karbonun bir allotropu olup grafitin ticari adı.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir