Kimya - XML


IDTerimAçıklama
4681stirallil alkolFormülü C6H5CH(CH3)OH, k.n. 204 °C olan, parfüm yapımında ve boyalarda koku verici olarak kullanılan, çiçek kokulu, suda çözünen yanıcı sıvı halde olan bir alkol. Metilfenilkarbinol. Sec-fenetil alkol.
4682stirallil asetatFormülü C6H5CH(CH3)OOCCH3 olan, gliserin, mineral yağlar ve %70 alkolde çözünen, parfüm yapımında kullanılan çiçek kokulu, renksiz, yanıcı sıvı halde bir ester. α-Metilbenzilasetat. Metil fenilkarbinil asetat.
4683stirenFormülü C6H5.CH=CH2, k.n.145 °C olan, yağ ve kömür katranında ve stiraks reçinessinde bulunan, polimer, kopolimer, polistiren, plastik ve kauçuk yapımında kullanılan, durdukça yavaş, güneş ışığında hızlı polimerleşerek metastiren,(C8H8)n oluşturan, alkol
4684stiren oksitFormülü C8H8O, e.n. 195 °C olan, aseton, eter ve benzende çözünen ara ürün olarak kullanılan, sağlığa zararlı, yanıcı, renksiz bir sıvı.
4685stokes kaymalarıFloresans yapan bir tür tarafından soğurulan ve hemen ardından yayılan dalga boyları arasındaki farklar.
4686stokiyometriKimyasal tepkimelerde madde ve enerji denkliğini matematiksel yolla inceleyen bilim dalı.
4687storaksbk. stiraks
4688stpStandart sıcaklık ve basınç için kullanılan, sıcaklıklığın 0 °C (32 °F) ve basıncın 1 atm. (760 mm Hg) olduğunu belirten, uluslararası bir kısaltma.
4689strikninFormülü C21H22N2O2 ve e.n. 265 °C olan, Strychnos nuxyomica, Upos Tieuté, Lignum Colubrinum tohumlarından elde edilen, merkezi sinir sistemi uyarıcısı, kas gevşeticisi ve haşarat öldürücüsü olarak kullanılan, kloroform ve benzende çözünen, oldukça zehirli
4690stroboskopYarıklı diskten yapılmış, sabit bir hızla dönen hız ölçen bir cihaz.
4691stronsiyumSimgesi Sr, atom numarası 38, atom kütlesi 87,62 g, e.n. 770 °C, k.n. 1380 °C II A grubu elementi olan ,oldukça reaktif olduğu için nafta içerisinde saklanan, indirgeme gücü yüksek, manyet alaşımı (stronsiyum ferrat) yapımında ve piroteknikte kullanılan,
4692strontiyanitAçık yeşil, gri ve kahverengi gibi değişik renklere sahip, genellikle kireç taşı ile birlikte bulunan doğal stronsiyum karbonat.
4693suH2O yer yüzeyinin en büyük bölümünü oluşturan, kimyaca çok kalımlı, renksiz, kokusuz, tatsız sıvı.
4694su buharıSentez gazı üretimi, kauçuk vulkanizasyonu, nafta krakingi, ısı ve güç üretimi v.b. gibi pek çok kimyasal ve endüstriyel kullanım alanı olan ve suyun kritik sıcaklığının altında gaz fazında bulunan şekli.
4695su buharı ceketiSilindir içindeki su buharının yoğunlaşmasını önlemek için, silindir dışına konan ceket.
4696su buharı damıtmasıIsıtılmış sıvı karışımının içinden su buharı geçirilerek, suda çözünmeyen maddelerin ayrılmasında kullanılan damıtma türü.
4697su buharı tuzağıBorularda yoğunlaşmış subuharının dışarı atılmasını sağlayan alet.
4698su emeciHızlı akan suyun havayı sürükleme özelliğinden yararlanılarak yapılmış, kimi deney aygıtlarının havasını boşaltmakta kullanılan aygıt.
4699su gazıKızgın kömür üzerinden su buharı geçirerek üretilen bir gaz yakıt.
4700su gidermeBileşikteki ya da örüt yapısındaki suyu çekme, alma.
4701su küreOkyanuslar, göller ve akarsuların oluşturduğu yer yüzeyinin sıvı ile kaplı kısmı. Kütlece %85,8 oksijen, %10,7 hidrojen, %2,1 klor, %1,1 sodyum bileşenlerine sahiptir.
4702su sertliğiSudaki kalsiyum ve mağnezyum miktarının bir ölçüsü. 1.Kalıcı sertlik Suyun kaynatılması ile uzaklaştırılamayan, kimyasl süreçlerle giderilebilen, kalsiyum ve mağnezyumun bikarbonatları dışındaki çözünmüş tuzlarından ileri gelen özellik. 2.Geçici sertlik S
4703su severSu ile kolayca ıslanan çoğu kez kolloit veya emülsiyon olan madde.
4704su sevmezSu ile ıslanmayan, çoğu kez kolloidal olan madde
4705su yumuşatıcıSuya sertlik veren iyonları gideren madde, sodyum karbonat (soda) gibi.
4706su yunağıDoğrudan alevle ısıtılmayacak özdeklerin daha yavaş ve denetim altında ısıtılmasını sağlamak için, bu özdeklerin içinde bulunduğu kabın daldırıldığı, içi sıcak su dolu kap.
4707subatomik tanecikbk. atom altı tanecik
4708sucamıSodyum (potasyum) tetra silikat suda yoğun bir çözelti oluşturan ve çoğunlukla yapıştırıcı olarak kullanılan özdek.
4709suçeker Özdeklerin yapısındaki fiziksel ya da kimyasal bağlı suyu alabilme özelliği gösteren bileşik.
4710sukrozbk. sakkaroz

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir