Kimya - XML


IDTerimAçıklama
451belirli oranlar yasasıBir bileşiği oluşturan öğelerin birbirlerine göre ağırlık oranlarının değişmez olduğunu belirten yasa.
452belirsiz hataÖlçme sırasında kaçınılmaz, küçük, kontrol edilemeyen değişkenlerin etkisinden kaynaklanan belirsizlikler.
453belirteçBir tepkimenin sonlanışını keskin renk değişimiyle gösteren özdek.
454benedict çözeltisiİndirgen şeker tayin etmek için kullanılan sodyum sitrat, sodyum karbonat ve bakır sülfattan meydana gelen bir çözelti.
455benzaldehitFormülü C6H5CHO, mol kütlesi 106,0 g, e.n. 13 °C, k.n. 179 °C olan, benzalklorürün bazik ortamda hidroliziyle elde edilen, acıbadem kokulu, suda çözünen, parfüm ve boyar madde yapımında kullanılan bir madde.
456benzanilitFormülü C6H5-CO-NH-C6H5, mol kütlesi 197,2 g, e.n. 160 °C olan , allkolde çözünen ve suda çözünmeyen beyaz kristaller halinde bir madde.
457benzedrinFormülü C6H5CH2CHNH2CH3 olan, burun tıkanıklığını açıcı olarak kullanılan, suda az çözünen ve amfetamin olarak da bilinen renksiz bir sıvı.
458benzenC6H6 aromatik hidrokarbonların en yalını olan, saydam, renksiz, yanıcı sıvı. (Kömür ve petrol kimyası başta gelmek üzere pek çok özdeğin bireşiminde girdi ya da çözücü olarak kullanılır.)
459benzen disülfonik asitFormülü C6H4(SO3H)2 , mol kütlesi 238,2 g olan ve organik sentezlerde kullanılan aromatik bir madde.
460benzen hekzaklorürFormülü C6H6Cl6, mol kütlesi 290,78 g, e.n. 229 °C olan , suda çözünen, beyaz ve katı bir madde.
461benzen monosülfonik asitFormülü C6H5(SO3H), mol kütlesi 158,2 g olan , renksiz, suda çözünmeyen ve aminler için belirteç olarak kullanılan aromatik bir madde.
462benzen sülfinik asitFormülü C6H5SOOH, mol kütelesi 142,1 g, e.n. 83 °C, bozunma noktası 100 °C , benzensülfonil ile izomer olan ve renksiz prizma şeklinde katı bir madde.
463benzhidrolFormülü (C6H5)2CHOH olan, iğne şeklinde renksiz kristallere sahip suda az, alkol, eter, kloroform ve karbon disülfürde çok çözünen organik bir madde.
464benzidinFormülü NH2C6H4-C6H4-NH2, mol kütlesi 184,23 g, e.n. 127 °C olan , sülfatlar, kan ve yüksek değerlikli metallerin düşük miktarları için ayıraç olarak kullanılan , alkol ve asitte çözünüp, suda az çözünen ve kaynayan suda çözünen organik bir madde.
465benzilFormülü C6H5-CO-CO-C6H5, mol kütlesi 210,22 g, e.n. 95 °C olan, organik sentezlerde kullanılan altı köşeli prizma yapısında sarı iğneli ve suda çözünmeyen organik bir madde.
466benzilalkolFormülü C6H5CH2OH, mol kütlesi 108,1 g, k.n. 205 °C olan, renksiz, keskin kokulu, suda az çözünen, parfümeri yapımında ve anestetik olarak kullanılan aromatik bir sıvı.
467benzilanilinFormülü C6H5-CH2NH-C6H5, mol kütlesi 183,2 g, e.n. 32 °C olan, organik sentezlerde kullanılan renksiz prizma yapısında bir katı.
468benzilasetatFormülü C6H5CH2COOCCH3, mol kütlesi 150,2 g, k.n. 206 °C olan renksiz bir sıvı.
469benzilbenzoatFormülü C6H5-COOCH2C6H5, mol kütlesi 212,25 g, k.n. 18,5 °C olan ve keskin yakıcı kokuya sahip yağımsı bir aromatik sıvı.
470benzilbromürFormülü C6H5-CH2Br, mol kütlesi 171,06 g, k.n. 198,5 °C olan, sağlığa zararlı gaz yapımında kullanılan renksiz bir sıvı.
471benzilik asitFormülü (C6H5)2COHCOOH, mol kütlesi 227,2 g, e.n. 150 °C olan , beyaz monoklinik kristal yapılı, suda az çözünen, diğer adı difenilglikolik asit olan bileşik.
472benzilklorürFormülü C6H5CH2Cl, mol kütlesi 126,6 g, k.n. 178 °C olan, alkol ve eterde çözünen , suda çözünmeyen ve anilin boyalarının yapımında kullanılan renksiz bir sıvı.
473benzilsinnamatFormülü C8H7COOCH2C6H5, mol kütlesi 238,11 g olan, parfümeride kullanılan renksiz prizma yapısında bir sıvı.
474benziltiyosiyanatFormülü C6H5CH2SCN, mol kütlesi 149,2 g, e.n. 41 °C olan , renksiz prizma yapısında bir sıvı.
475benzinHam yeryağının ayrımsal damıtılmasıyla üretilen yeğni hidrokarbonların, kaynama sıcaklıkları 40-200°C arasında kalan, özgün kokulu, yanıcı karışımı. (Başlıca oto yakıtı olmak üzere, çeşitli işleyimlerde girdi ve çözücü olarak kullanılır.)
476benzofenonFormülü C6H5COC6H5, e.n. 46 °C olan, α ve ß şeklinde iki allotropu olan, organik sentezlerde kullanılan, renksiz, kristal yapıda, alkol ve eterde çözünen ve diğer adı difenil keton olan bir madde.
477benzoik asitFormülü C6H6COOH, mol kütlesi 122,1 g, e.n. 121 °C, k.n. 250 °C olan , beyaz kristaller halinde bulunan, anilin türü boyar maddelerin yapımında ve gıda maddelerinin korunmasında kullanılan su, alkol ve eterde çözünen bir madde.
478benzoil katılmasıBir moleküle benzoil C6H5CO- grubunun katılması.
479benzoil klorürFormülü C6H5COCl, k.n. 198 °C olan , benzoikasitle fosforpentaklorürün etkileşmesiyle elde edilen, renksiz ve keskin kokulu bir sıvı.
480benzoil peroksitFormülü (C6H5CO)2O, mol kütlesi 242,2 g, e.n. 103 °C olan , rombik kristal yapılı, renksiz ve organik tepkimelerde katalizör olarak kullanılan bir madde.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir