Kimya - XML


IDTerimAçıklama
5221van deemter eşitliğiTabaka yüksekliğine eddy difüzyonunun, moleküler difüzyonun ve kütle aktarımının etkisiyle ilgili bir bağıntı.
5222van der waals eşitliğiMoleküller arası itme kuvvetlerini ve moleküllerin öz hacimlerini belirten düzeltme terimleri içeren gerçek gazların hal denklemi.
5223vanaBir akışkanın belirli bir yer, bölüm ya da noktadan geçiş niceliğini değiştirmeye yarayan gereç.
5224vanadyumSimgesi V, ataom numarası 23, atom kütlesi 50,94 g, yoğunluğu 5,96 g/mL, e.n. 1710 °C olan, 2, 3, 4 ve 5 yükseltgenme basamaklarına sahip metalurjide ve katalizör olarak kullanılan, asidik ve bazik tuzlar oluşturan bir metal.
5225vanilin:Formülü e.n. 81 °C (süblimleşme) olan Vanilya tohumundan elde edilen veya sentetik olarak hazırlanan , kokulu, renksiz, kristalli, suda çözünen, vanilya yerine kullanılan bir madde.
5226van’t hoff eşitliği1.Ozmotik basıncı molariteye bağlayan eşitlik Π = nRT/V .Burada n, V hacmındaki mol sayısı 2.Denge sabitinin sıcaklıkla nasıl değiştiğini gösteren eşitlik.
5227varekbk. deniz algı.
5228varfarinFormülü C6H4C3O(OH)(O)CH(CH2COCH3)C6H5, e.n. 161 °C, havadaki toleransı 0,1 mg/m3 ve yutulduğunda sağlığa oldukça zararlı olan, suda çözünmeyen, alkol ve eterde çözünen, fodentisit olarak kullanılan, renksiz, kokusuz, tatsız kristal halde bir madde.
5229varilBüyüklüğü değişen, sıvılar için galon, katılar için pounal kullanılan, hacim birimi .
5230varyans[varyans, s2] Standart sapmanın karesinden ibaret bir kesinlik terimi.
5231varyasyon katsayısıYüzde olarak ifade edilen , bağıl standart sapma.
5232venedik kırmızısıHematit kırmızısından tabii olarak veya kireç varlığında demir sülfatın kalsinasyonuyla suni olarak elde edilen, içerisinde %15-40 aralığında demir-III-oksit ve %60-80 aralığında kalsiyum sülfat bulunan, %40 demir-III-oksit bulunması halinde maddenin bağı
5233veratrolFormülü C6H4(OCH3)2, e.n. 21-22 °C, yoğunluğu 1,084 g/mL olan, alkol ve eterde çok, suda az çözünen, ilaç sanayiinde antiseptik olarak kullanılıan renksiz sıvı bir madde.
5234vericiBir tepkimede proton, elektron vb. başka tepkene veren tepken.
5235verilerin biriktirilmesiÖlçme ile bulunabilen sonsuz sayıdaki değerden oluşan aynı zamanda veriler evreni olarak da bilinen teorik bir küme.
5236verilerin dağılımı, wBir veri takımında en küçük değer ile en büyük değeri arasındaki fark.
5237verimBirim ham özdek başına elde edilen ürünün % olarak gösterilmesi.
5238vermifujBağırsak kurdunu yok etmek için veteriner ilaçlarında kullanılan bir madde.
5239vermikulitHafif ağırlıklı beton yapımında, aleve dayanaklı malzeme yapımında, yağlamada, gübre, kauçuk, boya, plastik, katalizör yapımında kullanılan, sıcak derişik sülfürik asitte çözünen, su ve organik çözücülerde çözünmeyen, yaklaşık 1093 °C sıcaklığa ısıtıldığı
5240vetiver yağıParfümeri ve güzel kokularda kullanılan, menekşeye benzer kokuda bir uçucu yağ.
5241vinilEtilenden bir hidrojen ayrılmasıyla geride kalan kısım.
5242vinil asetatFormülü CH3COOC=CH2, yoğunluğu 0,9345 g/mL, d.n. 1,1 °C, kendiliğnden tutuşma sıcaklığı 426,6 °C olan, lateks boyalarda, kağıt kaplamada, yapıştırıcılarda, tekstil terbiyede, emniyet camı ara tabakalarında kullanılan, suda çözünmeyen, klorlu çözücüler da
5243vinil asetilenFormülü H2C=CH°CH, yoğunluğu 0,6867 g/mL, k.n. 5 °C olan, neopren üretiminde ve çeşitli organik sentezlerde ara madde olarak kullanılan, yanıcı, renksiz gaz veya sıvı madde.
5244vinil bileşiği(CH2=CH-) grubuna sahip olan, kalaylıkla polimerleşen, çok sayıda önemli plastiklerin temeli olan bileşik.
5245vinil bütiratFormülü CH2=CHOOOCC3H7, yoğunluğu 0,9022 g/mL, k.n. 116,7 °C, d.n. 86,88 °C, açık kapta parlama noktası 20 °C olan, polimerlerde, emülsiyon boyalarında kullanılan, suda çok az çözünen, yanıcı sıvı bir madde.
5246vinil eterFormülü CH2=CHOCH=CH2, yoğunluğu 0,769 g/mL, k.n. 39 °C, k.i. 1,3989, kendiliğinden tutuşma sıcaklığı 360 °C, havadaki patlama noktası 30 °C'nin altında olan, saydam plastiklerde, ilaç sanayiinde kullanılan, suda az, alkol, aseton, kloroform ve asetonda
5247vinil etil eterFormülü CH2=CHOC2H5, yoğunluğu 35,5°C, 20°C'deki buhar basıncı 428mm, k.i 1,3739, parlama noktası -46 °C, kendiliğinden tutuşma sıcaklığı 201,6 °C, patlama riski yüksek, havadaki patlama sınırları %1,7-%28 olan, asetilenin etil alkolle reaksiyonundan elde
5248vinil etil hekzoatFormülü CH2=CHOOCCH(C2H5)C4H9, yoğunluğu 0,8751 g/mL, k.n. 185,2 °C, d.n. 90 °C, parlama noktası 73,9 °C olan, polimerlerde, emülsiyon boyarlarda kullanılan, suda çözünmeyen, yanıcı sıvı bir madde.
5249vinil etilhekzil eterFormülü CH2=CHOCH'CH(C2H5)C4H9, yoğunluğu 0,8102 g/mL, k.n. 177,7 °C, d.n. 100 °C, açık kapta parlama noktası 57,2 °C, kendiliğinden tutuşma sıcaklığı 201,6 °C olan, yangın ve patlama riski bulunan, ilaç, yapıştırıcı ve viskozite indisi geliştirilmesind
5250vinil etilpiridinFormülü (CH2=CH)C5H3N(C2H5), yoğunluğu 0,9449 g/mL, d.n 50,9 °C, açık kapta parlama noktası 93,3 °C olan, kopolimer ve sentezlerde kullanılan sıvı bir madde.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir