Kimya - XML


IDTerimAçıklama
5281volframitFormülü (Fe, Mn)WO4, Mohs sertliği 5- 5,5, yoğunluğu 7,0-7,5 g/mL olan, siyah renkten kahverengi renge kadar renklerde bulunan, demir ve manganın doğal tungstadı.
5282volkan gazıVolkanlardan çıkan karbondioksit, azot, hidrojen, kükürt dioksit gibi gazlar.
5283vollastonitFormülü CaSiO3, Mohs sertliği 4,5-5, yoğunluğu 2,8-2,9 g/mL olan, seramiklerde, boyalarda, kauçuk dolguda, silika jellerde, kağıt kaplamada, plastik dolguda, çimentolarda, mineral yünde kullanılan, metamorfik kayalarda bulunan doğal kalsiyum silikat.
5284volta piliİçinde kendiliğinden yürüyen kimyasal tepkimenin elektrik ürettiği pil.
5285voltaik hücreGalvanik hücre ile eş anlamlı olan bir terim.
5286voltametriSürekli olarak değişen bir potansiyelin, küçük elektrotlara uygulanmasından oluşan akıma dayanan teknikler için kullanılan genel bir terim. Hidrodinamik voltametri karıştırılan çözeltilerde, polarografi ise damlayan bir civa elektrotta yapılır. Analitleri
5287voltametrik dalgaVoltamogramla eş anlamlı bir terim.
5288voltamogramBir çalışma elektrotuna uygulanan potansiyelin fonksiyonu olarak akım eğrisi.
5289volumetrik analizHacım ölçmelerine dayanan analitik bir yöntem.
5290volumetrik pipetBir kaptan diğerine belirli hacimde sıvı aktarmakta kullanılan ve ölçme pipeti diye de adlandırılan bir alet.
5291volumetrik yöntemlerSon ölçmenin genellikle miktarı bilinen bir numunede analit ile tepkimeye giren standart titrantın hacminin ölçüldüğü (Volumetrik titrimetri) ve bir gazın hacminin ölçülmesinin de nadiren söz konusu olduğu bir analiz yöntemi.
5292vsepr modeliElektron çiftlerinin birbirlerini itmeleri gerçeğini kullanarak, molekül biçimlerinin nasıl olması gerektiğini tahmin eden bir model.
5293vulfenitFormülü PbMoO4, bazen Ca, Cr, ve V elementlariyle de bulunan, yoğunluğu 6,7-7,0 g/mL, Mohs setliği 2,75-3 olan, molibden filizinde kullanılan, ABD, Avrupa ve Avustralya maden yataklarından çıkarılan, kurşun filiz damarlarında sarı, turuncu veya turuncu-kı
5294vurmaBir iç yanmalı makinede sıkıştırılmış yakıt ve hava karışımının, yüksek basınçta ani patlaması.
5295vurma bileşiğiBenzine eklendiği zaman vuruşu azaltan madde.
5296walden indirgeyicisiİnce tanecikli gümüş ve gümüş klorür ile dolu, analitlerin ön indirgenmesinde kullanılan bir kolon.
5297wobbe indisiAlt veya üst ısıl değerin, gazın havaya göre bağıl yoğunluğunun kare köküne bölümü olan , Wobbe indisi=Isıl değer/ √ bağıl yoğunluk bağıntısı ile hesaplanan bir değer.
5298wulff işlemiHidrokarbon gazının, 1148 °C-1371 °C sıcaklıktaki refrakter fırında çok kısa bir süre temasıyla 1:1 oranında asetilen ve etilen bileşiklerinin üretim işlemi.
5299wurtz senteziWurtz tarafından 1855 yılında bulunmuş olan, bir alkil halojenürün metalik sodyumla muamele edilmesi ve daha sonra diğer bir alkil halojenürle reaksiyona girmesi sonucu, CH3I +Na → CH3Na + CH3I → CH3CH3 + NaI denklemde gösterildiği gibi yüksek m
5300x-ışınıElektromanyetik spektrumda dalgaboyu 0,01 nm ile 10 nm arasında olan yüksek enerjili ışın.
5301x-ışını kırınımıBir kristalin X-ışınları etkileşmesine dayanan kristal yapısının tayin yöntemi.
5302yağ1. Uzun zincirli organik asitlerin gliserinle oluşturdukları sıvı ya da katı ester. 2. Sürtünmeyi azaltma görevi yapan çeşitli özdeklere verilen ad.
5303yağ analizleriYağın incelenmesi ve tanımlanabilmesi için yapılan, nem içeriği, organik madde içeriği, renk, yoğunluk, kaynama noktası, optikçe aktiflik, çözünürlük, sabunlaşmayan madde içeriği, sabunlaşma değeri, ester değeri, iyot değeri, asit değeri, vb. gibi analizl
5304yağ asitleriEsterleri, doğal sıvı ve katı yağları oluşturan, uzun zincirli, stearik asit, palmitik asit gibi asitler.
5305yağ banyosuDeney kaplarını 100 °C-200 °C’a ısıtabilmek için kullanılan ve içine sıvı yağ doldurulmuş metal kap.
5306yağ yoğunluğu ölçme cihazıYağlar için bir tür yoğunluk ölçer.
5307yağlamaGereçlerin devinimli parçalarında sürtünme etkisini azaltma ve soğutma amacıyla uygun özdekleri kullanma.
5308yağlayıcıDevingen aygıtlarda sürtünmeyi azaltmak ve oluşan sürtünme ısısını uzaklaştırmak için kullanılan katı ya da sıvı özdek.
5309yağyakitYeryağından ayrımsal damıtmayla elde edilen, yaklaşık 300-450 °C arasında kaynayan, kara renkli koyu bir akaryakıt türü.
5310yakıcıBaz metallerin, deri üzerinde aşındırıcı etki yapan, oksit ve hidroksitleri.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir