Kimya - XML


IDTerimAçıklama
5401yenilemeBir süreçte kullanılan etkinliğini yitirmiş özdekleri, nitel özelliklerini yeniden kazandırıp etkinleştirerek sürece katma.
5402yenimKatı gereçler, özellikle metal alaşımların kimyasal ve elektrokimyasal tepkimelerle ya da fiziksel çözülme ile aşınması.
5403yenim hızıBir yenim tepkimesinin birim zaman ve alanda ilerleme hızı.
5404yenim potansiyeliToplam yenim tepkimesini oluşturan anot ve katot tikel tepkimeleri arayüzey potansiyellerinin karşılıklı ucaylanmasıyla kurulan potansiyel. (Ayrıca bk. karma potansiyel.)
5405yer değiştirenYer değiştirme tepkimelerinde bir başkasının yerini alan atom, iyon, grup veya radikallere verilen genel ad.
5406yer değiştirme1. Genellikle organik bir moleküldeki bir atom ya da atom kümesinin bir başka atomla yer değiştirmesi. 2. MN + 2X = MX + MN tepkimesindeki gibi yükseltgenen, indirgenen bir öğe ya da kökün yerinden uzaklaştırılan öğeyle birleşmesi.
5407yer fıstığı yağıYer fıstığı ve Amerikan fıstığından elde edilen, kurumayan, -5-(+3) °C’de katılaşan, iyot sayılı 88-98 olan bir yağ.
5408yerdeğiştirme tepkimesiBir moleküldeki atom veya atom grubunun bir başkasıyla yer değiştirdiği tepkime.
5409yerdeşAtom sayıları eş, çekirdek kütleri değişik çekirdeklerin her biri.
5410yergazıBaşlıca bileşeni metan olan hidrokarbon gazlarından oluşmuş, çoğunlukla yeryağı yatakları çevresinde ve bataklıklarda yeryüzüne çıkan gaz. (doğal gaz ya da bataklık gazı da denir.)
5411yeryağıYer kabuğundan çıkartılan gaz, sıvı ve katı hidrokarbonların kara-kahverenkli, yanıcı, koyu bir karışımı.
5412yeşim1.3MgOCaO2SiO2 yapısında, yoğunluğu 3,0 g/mL, sertliği 6,0 olan, yeşil renkte işlenebilir bir silikat minerali. 2.Formülü NaAlO22SiO2 olan gerçek yeşim mineraline benzeyen proksen grubu içeren bir silikat minerali.
5413yığınGenellikle evrelerin sınır yüzeylerinden uzakta olan bölgelerini nitelemek için kullanılan, görece geniş oyluma dağılmış özdek kümesi.
5414yığın derişimiÇözüneni tekdüze dağılan çözeltilerdeki ortalama derişim.
5415yığın polimerleşmesiÇözücü kullanılmadan monomerin polimerleştirilmesi.
5416yığın yoğunluğuBir katı - sıvı karışımında katı ve sıvıların toplam ağırlığının karışımın toplam oylumuna bölümü.
5417yığışımKatı özdeklerin bir bölgede gelişigüzel kümelenmesi.
5418yıkama ve özütlemeÇözünebilen bileşenleri, çözünmeyen maddelerden yıkama veya özütleme işlemi ile ayırma.
5419yiygenYenime yol açan ortam ya da nesne.
5420yoğunBulunduğu evrede, birim oylumda görece kütle niceliği daha yüksek olan.
5421yoğun deniz suyuDeniz suyunun buharlaşmasından ve tuz kristallerinin çökmesinden sonra kalan kısım.
5422yoğunlaşma1. Gaz evreden sıvı evreye geçiş. 2. Benzer moleküllerin bir araya gelerek daha karmaşık bir molekül yapmaları. (Örn. çoğuzlanma.) 3. İki molekülün bir araya gelip küçük bir molekülü dışarı atarak yeni bir molekül oluşturması. 4. Kimi molekül ya da taneci
5423yoğunlaşma noktasıBuharın sıvı hale geçtiği en yüksek sıcaklık noktası.
5424yoğunlaştırmaBuharlaştırma yoluyla bir sıvının koyulaştırılması.
5425yoğunlukBir özdeğin birim oylumunun kütlesi.
5426yoğunluk ölçerSıvıların bağıl yoğunluğu (d) ‘nu ölçmede kullanılan hidrometre de denilen ve alt tarafında ağırlık bulunan ölçekli bir cam tüpten ibaret olan, sıvıya batan kısmının sıvı yüzeyindeki ölçek çizgisinden bağıl yoğunluğun veya yoğunluğun okunduğu bir düzenek.
5427yoğunlukölçerBir sıvının özgül ağırlığının ölçülmesine yarayan aygıt. (Dibi ağırca, dereceli bir yuvağın yüzdürülmesine dayanır.)
5428yoğurmaGenellikle el ile karıştırma.
5429yoğuşturucuBuharları sıvıya dönüştürmek için soğutan aygıt.
5430yoğuşukYoğuşmuş olan, yoğun evreye geçen özdek.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir