Kimya - XML


IDTerimAçıklama
601borik asitH3BO3 ak renkte, örüt ya da toz asit. (Isıya dayanıklı cam ve porselen yapımında, metalcilikte, bitkilerde mantar öldürücü olarak ve kimi ilaçların üretiminde kullanılır.)
602bornilasetatFormülü CH3COOC10H17, mol kütlesi 196,3 g, e.n. 163 °C olan , renksiz kristal halde bulunan ve suda çok az çözünen bir madde.
603boşalmaBiriktirilmiş erkenin dizgeden dışarıya kaçışı.
604boşlukİçinde molekül, atom ve başka temel parçacıkların bulunmadığı varsayılan uzay parçası.
605boşluk damıtmasıKaynama sıcaklığı yüksek olan ve bu sıcaklıkta bozunan bileşiklerin elde edilmesi için, normal havayuvar basıncından daha düşük basınçlarda yapılan damıtma.
606boyaNesnelere renk vermek ya da onları dış etkilerden korumak için kullanılan renkli özdek.
607boya değirmeni2000 meş’e kadar öğütebilen değirmen.
608boya incelticisiTerebentin (neft) ve bileşikleri.
609boya yağıBoya inceltici, bezir yağı gibi, yağlar.
610boyar maddeMalzemeleri boyamada kullanılan, kromofor ve tuz oluşturan gruplar içeren doğal veya sentetik boyar madde çözeltisi.
611boyar maddelerÇoğunlukla kömür katranı ve anilin boyaları olan ve uygulama şekillerine göre dört şekilde sınıflandırılabilen sentetik boyar maddeler. 1.Doğrudan boyalar:asidik veya bazik banyolar. 2.Mordan boyalar: sabitleştiriciye gerek vardır. 3.Vat boyaları: indirge
612boyarözdekÇeşitli gereçleri, bir çözelti içinde boyamak için kullanılan, doğal ya da yapay renk veren özdek.
613boyasaptarBoyaları kumaş yüzeyine tutturmaya yarayan, Al , Cr, Fe, Sn gibi metallerin çözünür tuzları.
614boyle yasasıSabit sıcaklıkta bir gazın hacminin basıncıyla ters orantılı olduğunu belirten yasa.
615boynuz gümüşübk. serarjirit
616boynuz unuHayvanların toynak ve boynuzlarından elde edilen %11-15 azot içeren bir tür gübre.
617bozunmaBir özdeğin, daha yalın yapıda olan bileşenlere tek yönlü ayrılması.
618bozunma sıcaklığıBir maddenin ısıtıldığında bozunmaya başladığı sıcaklık.
619böcek öldürücüZararlı böcekleri, bunların yumurta, kurtçuk ve kelebeklerini öldürmek amacıyla kullanılan özdek.
620böhmitFormulü Al2O3.H2O olan bir tür boksit.
621bölümlemeAralarında dizgesel bağıntılar olan öğe, özdek, aygıt vb. nesneleri amaca göre kümelere ayırma ya da uygun kümelerde birleştirme.
622bölüşümBir özdek ya da nesneyi çeşitli evrelere, konumlara durumlara üleştirme.
623bölüşüm katsayısıBir özdeğin, dengede bulunduğu iki karışmayan sıvıdaki çözünürlüklerinin birbirine oranı.
624branitFormülü MnSiO3.3Mn2O3 olan, doğal mangan silikat.
625brasidik asitFormülü CH3(CH2)7CH=CH(CH2)11COOH, mol kütlesi 338,9 g, e.n. 65 °C olan , suda az çözünen, renksiz, yaprak halinde, erusik asit ile setoleik asidin izomeri olan bir madde.
626bravais örgüsübk. uzay örgüsü
627bremen mavisiMavi bakır karbonata verilen ad.
628bremen yeşiliBazik maddelerin bakır sülfatla etkileşmesinden veya bakırın havalandırılmasıyla elde edilen yeşil renkli pigment.
629briketKüçük tanecikler halinde bulunan kömür, linyit, talaş veya çöplerin sıkıştırılmasıyla elde edilen büyük parçalı katı yakıta verilen ad.
630brinell sertliği3000 kg Bh’lık basınç altında sert bir çelik küre tarafından oluşturulan çentik alanı.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir