Kimya - XML


IDTerimAçıklama
661buz noktası1.Kelvin sıcaklık ölçeğinde buzun e.n. 273,15 °K. 2.Su ve buzun standart atmosfer basıncında dengede olduğu sıcaklık.
662buz su karışımıSıcaklığı 0 °C’de sabit tutmak için hazırlanan ezilmiş buz ve saf su karışımı.
663buz tonBir ton 0 °C’deki buzun 0 °C’deki suya erimesi için gerekli ısı biriminin kuramsal sayısı.
664bühner hunisiÜzerine süzgeç kağıdının olduğu gibi yerleştirileceği tabanı bulunan porselenden yapılmış huni.
665bükülebilirlikBir katının hasar görmeksizin bükülebilme yeteneği.
666büretBir ucu kapalı, diğer ucu açık, boru şeklinde, sıvıların hacmını ölçmeye ve titrasyon yapmaya yarayan alet.
667bütanFormülü C4H10, mol kütlesi 58,12 g, k.n. 1 °C olan , n-bütan ve izo-bütan olmak üzere iki tane izomere sahip bir hidrokarbon.
668bütaseinFormülü NH2C6H4CO2(CH2)3N[(CH2)3CH3]2, mol kütlesi 306,44 g olan ve uyuşturucu olarak kullanılan bir sıvı madde.
669bütenFormülü C4H8 olan, 1-büten, cis-2-büten ve trans-2-büten olmak üzere üç tane izomeri olan doymamış bir hidrokarbon.
670bütil asetatFormülü C6H12O2, mol kütlesi 116,2 g olan, k.n. 125 °C olan , suda çok az çözünen renksiz bir sıvı.
671bütil benzoatFormülü C11H14O2, mol kütlesi 178,2 g, k.n. 248 °C olan , alkol ve eterle karışan, seluloz eteri için bir çözücüdür ve plastikleştirici parfüm maddesi ve tekstil boyamada kullanılır suda çözünmeyen renksiz bir sıvı..
672bütil formatFormülü HCOO(CH2)3CH3, mol kütlesi 102,11 g, e.n. 107 °C olan , renksiz bir sıvı.
673bütil kauçuğu2-metil-propen ve az miktarda dialkenlerin vulkanizasyonuyla elde edilen, elàstik kopolimerlerin genel adı.
674bütil kloralFormülü CH3CHClOCl2, mol kütlesi 175,4 g, k.n. 78 °C olan , suda çözünen, renksiz, tıpta kullanılan bir sıvı.
675bütilenFormülü C4H8, mol kütlesi 56 g olan bir olefin.
676bütiraldehitFormülü C6H5CHO, kütlesi 72,1 g, k.n. 77 °C olan, renksiz bir sıvı.
677bütiratSodyum bütirat (C3H7COONa) ve metil butirat (C3H7COOH3 ) gibi bütirik asidin tuzu veya esteri.
678bütirik asitFormülü C3H7COOH, k.n. 162,5 °C ve izo ve normal bütirik asit olmak üzere iki tane izomeri olan, peynir ve bozunmuş tereyağında bulunan, renksiz bir sıvı olup, gıdalarda koku verici olarak da kullanılan bir yağ asidi.
679bütirik fermentasyonuMaya yardımıyla, nişasta veya şekerlerden bütirik asidin oluşması.
680bütirolaktonFormülü C4H6O2, mol kütlesi 86,6 g olan , su, etanol, dietil eter, kloroform, benzen, etil asetat, karbondisülfürde çözünen açık sarı renkte bir sıvı.
681bütirometreSütteki yağ miktarını ölçmede kullanılan alet.
682büyük hataNe rastgele ne de sistematik hata sınıfına giren, nadiren karşılaşılan büyük ölçüde sapan bir değerin elde edilmesine yol açan hata.
683büyük numuneNumune alınacak olan malzemeyi temsilen alınan ilk ana numune. Daha sonra bu numuneden laboratuar numunesi alınır.
684büzülmeBir peltenin, sıvı kesimini birden geri vererek oylumunu küçültmesi.
685c, c1.Alfabenin üçüncü harfi. 2.Karbon elementinin simgesi. 3.Celsius derecesi için simge. 4.Kapasitör ve kapasitesi simgesi. 5.Santi- (10-2) için simgesi. 6.Kritik hal ve kristal hale işaret etmek için alt indis olarak kullanılan simge. 7.Işık hızını belirtm
686c.g.s. birim sistemiİngilizce santimetre, gram, saniye kelimelerinin baş harfleri ile gösterilen birim sistemi.
687cailletet ve mathias yasasıBir sıvının ve doygun buharının ortalama yoğunluk değerinin sıcaklıkla doğrusal değiştiğini ifade eden yasa.
688camAlkali metallerle, toprak alkali ya da ağır metallerin silikatlarının eritilmiş karışımından pluşan, sert, biçimsiz, kırılgan ve genellikle saydam nesne. (Katkı özdekleriyle, ayrı amaçlarda kullanılacak türleri yapılır.)
689cam elektrotHidronyum iyonu derişimleri farklı olan çözeltileri ayıran ince bir cam zar boyunca bir potansiyelin oluştuğu bir elektrot.
690cam elyafİyi korozyon dirençli, yüksek dayanım/ağırlık oranlı, yüksek termik ve elektrik yalıtım özellikli, karmaşık şekiller vermeye uygun malzeme.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir