Kimya - XML


IDTerimAçıklama
721cıvık çamurbk. bulamaç
722cis-, trans- izomerisiAtom ya da grupların çift bağ etrafında (ya da halkalı sistemlerde) dönmesinin engellenmesiyle ortaya çıkan bir tür stereoizomer. Bu tür izomerlerin olabilmesi için çift bağ karbonlarının herbirinde iki farklı atom ya da grup bulunmalıdır. Çift bağ karbon
723claisen balonuU şekilli boyuna sahip damıtma için kullanılan bir balon.
724claisen tepkimesiSodyum hidroksitli ortamda alifatik ve aromatik aldehitlerden su uzaklaştırıldığında, doymamış aldehitlerin meydana geldiği bir tepkime.
725clark hücresiDoymuş çinko sülfat çözeltisine daldırılmış çinko anot ve cıva katot ihtiva eden standart pil.
726clark oksijen elektroduÇözünmüş oksijen için voltametrik bir algılayıcı burada oksijeni geçiren bir zar vardır. Katotda oksijen indirgenir, anotta ise gümüş, AgCl şeklinde yükseltgenir.
727claude işlemiHavayı çeşitli basamaklardan geçirerek sıvılaştırma işlemi. Basınç altındaki gaz, orifisten geçirilerek genişletilir, iş yaparak genişleyen gaz soğur ve sıvılaşır.
728clausius-clapeyron eşitliğiSıvının buhar basıncı üzerine sıcaklığın etkisini gösteren bağıntı. log P=-(L/4,58T)+C, T mutlak sıcaklık P buhar basıncı, L (cal/mol) molar buharlaşma ısısıdır. İntegrali alınmış şekli, Burada T760, 760 mm Hg'daki, Tp P (mm Hg)'deki kaynama noktasıdır.
729curufErimiş malzemelerin yüzeyindeki safsızlık.
730çakmak taşıSeramik, cam ve yol yapım endüstrilerinde kullanılan, SiO2 kimyasal yapısına sahip, sert ve opak görünümlü, kristal bir madde.
731çalkarÇoğunlukla eşdeğerleyim işlemlerinde kullanılan konimsi biçimde, boyunlu ve dibi düz cam kap.
732çam yağıÇam ağacından kağıt hamuru üretiminde yan ürün olarak elde edilen, sabun ve boya endüstrisinde kullanılan, eşit miktarda reçine asidi ve yağ asitleri içeren bir madde.
733çamur gazıAktifleştirilmiş çamurlu arıtım sürecinde açığa çıkan %70 metan ve %30 karbondioksit karışımı bir gaz yakıt.
734çanakSıvıları buharlaştırmak için kullanılan, genellikle porselenden yapılmış kap.
735çarpışmaÖtelenme deyinimindeki molekül , atom ve öbür temel parçacıkların birbirlerine ya da bulundukları kabın çeperlerine, aralarında fiziksel kimyasal etkileşmeler olacak biçimde yakınlaşmaları .
736çatlak yenimiEn az birisi metal olan iki yüzey arasındaki çatlakta gelişen yerel yenim.
737çekerocakZararlı gazları, dumanları çekerek uzaklaştıran, önyüzü camekanlı küçük laboratuvar ocağı.
738çekiçli kırıcıKömür, kireç taşı, odun gibi maddeleri parçalayarak ufaltmak için geliştirilen, dönen bir şaft üzerine oynar şekilde yerleştirilmiş dört veya daha fazla metalik çekice sahip kırıcı.
739çekilebilmeMaddenin çekilebilme yeteneğinin ölçümü, soğuk olduğu zaman mekanik olarak şekil bozukluğu olan metalin özelliği.
740çekimAtom, yükün ve molekülleri birbirine yaklaştıran etkileşim. (Genellikle, çift ucaylı iki parçacığı yöneltme, bir çift ucaylı parçacığı, ucaysız parçacıkta eyletme ve ucaysız parçacıklar arasındaki dağılım etkileriyle oluşur.)
741çekirdek bağlama enerjisiBir atom çekirdeğinin yapısındaki temel parçacıkları ayırabilmek için verilmesi gereken enerji.
742çekirdek bağlama erkesiBir atom çekirdeğini, yapısındaki temel parçacıklara ayırabilmek için verilmesi gereken erke.
743çekirdek bölünmesiBir atom çekirdeğinin, dış kaynaktan gelen nötronların etkisiyle daha küçük çekirdeklere bölünmesi.
744çekirdek eşiziAtom ağırlığı ve atom sayısı özdeş, erke düzeyleriyle ışınetkin parçalanma hızları ayrı olan atom çekirdekleri.
745çekirdek kaynaşmasıKimi çekirdeklerin, çok yüksek sıcaklıklarda ve çok büyük nicelikte erke salarak birleşip, daha.büyük bir çekirdek oluşturmaları.
746çekirdek kimyasıYeni öğelerin çekirdeklerini elde etmekle uğraşan ve çekirdek tepkimelerini inceleyen bilim dalı.
747çekirdek mıknatıssal yankılaşımBir mıknatıs alanında yönlendirilen, atom sayıları ve atom ağırlıkları tek sayılı çekirdeklerin, titreşim sıklıkları 104—3 .1012-1S olan ışınımlardan erke soğurarak diziliş değiştirmeleri.
748çekirdek paketlemeAtom çekirdeği içerisinde hidrojen ve helyum çekirdeklerinin ve elektronların bir araya toplanması.
749çekirdek parçacığıAtom çekirdeğinde bulunan temel parçacıklara verilen genel ad.
750çekirdek tepkimesiAtom çekirdeklerinde değişimlere yol açan tepkime.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir