Kimya - XML


IDTerimAçıklama
751çekirdek yakıt depolanmasıIşınlanmış yakıtın önce soğutma havuzuna sonra depolama merkezine taşınarak orada depolanması.
752çekirdekler arası uzaklıkBir molekülde iki çekirdek arasındaki uzaklık.
753çekirdekleşmeÇökmekte olan bir katının çok küçük kümeler oluşturması.
754çelikDemirin, karbon ve % 2'ye değin başka öğelerle oluşturduğu yüksek dayançlı alaşımların genel adı.
755çevirmeÇekirdek tepkime kabında, bir gereci bölünebilir özdek durumuna getirme süreci. Örn. Th232'nin U233'e çevrilmesi. *
756çevirtimBir özdeğin kèndi eşizine dönüştürülmesi. Örn. İki şekerden dekstrozun levüloza dönüştürülmesi.
757çevrilmeBir bileşiğin herhangi bir izomerine, levo şeklinin dekstroya (veya tersi) çevrilmesi olduğu gibi, değişmesi.Moleküller arasında çevrilme, göç veya yerdeğişimi, atom veya atom gruplarında yeniden düzenlenme ya da bir başka deyişle kendi kendilerince düzen
758çevrimsel süreçBir dizgenin, türlü değişimlerden geçerek başlangıç durumuna döndüğü süreç.
759çıktıBir süreç içinde işlenip çoğunlukla ürün olarak dışarıya çıkan özdek, erke ya da bilgilerin tümü.
760çi potansiyeli1.Adsorplanan dipol moleküllerinin yük merkezlerinin üst üste düşmesi sonucunda iki kutuplu tabakadaki derece derece potansiyel .2.(+)1 birim deney yükünü sonsuzdan alarak, sadece adsorplanan iki kutuplu tabakayı geçirmek için elektrik kuvvetlerine karşı
761çiçeklenmeKristal suyu bulunan bir katının açık havada su kaybederek çiçek görünümlü kırılgan bir hal alması. Ör.çamaşır sodası kristalleri kuru havada açıkta bırakılınca çiçeklenir.
762çiçeksimeKimi sulu örüt bileşiklerin havada su yitirerek, yüzeyden başlayan toza dönüşme özelliği. Örn. çamaşır sodasının tozlaşması.
763çift bağKarşılıklı bir çifti sağlam . bağı, öbür çifti ise güçsüz pi bağı olmak üzere, iki atomun iki çift elektron üzerinden oluşturduğu bağ.
764çift çöktürmeYeniden çöktürme ile eş anlamlı,
765çift katmanbk. elektriksel çift katman.
766çift kırılmaIşığın iki defa kırılması.
767çift tuzAsit kökleri özdeş iki yalın tuzun oluşturduğu daha karmaşık yapılı tuz. Örn. şap (KAL (SO4)2.12 H2O.)
768çift ucayÜzerinde artı ve eksi yüklerin belli bir uzaklıkta, birlikte bulunduğu parçacık.
769çifte bozunmaTepkime öncesi ve sonrasında molekül sayıları değişmemekle birlikte, atomların ya da köklerin yeniden düzenlenerek ayrı moleküller oluşturmaları. Örn. NaCI + AgNO3->AgCI + NaNO3 tepkimesi.
770çiğlenme noktasıHavanın neminin yoğunlaştığı sıcaklık.
771çimentoKil, kum ve kireçtaşının belirli oranlarda karıştırılarak pişirilmesiyle elde edilen, havada ve su içinde sertleşebilen kalsiyum alüminyum silikat bileşimli yapı gereci.
772çinkoSimgesi Zn, atom numarası 30, atom kütlesi 65,37 g, değerlişiği +2, yoğunluğu 7,14 g/mL, e.n. 419 °C, k.n. 907 °C. 100 °C-150 °C'de dövülebilen, yangın ve patlama tehlikesi bulunan, asit ve alkalilerde çözünen, suda çözünmeyen, kuvvetli elektropozitif ola
773çinko amonyum klorürFormülü ZnCl2.2NH4Cl, yoğunluğu 1,8 g/mL olan ,Lehimlemede, galvanizlemede ve kuru pillerde kullanılan, suda çözünen, beyaz toz veya kristal halde bulunan bir kompleks tuz.
774çinko arsenatFormülü Zn3(AsO4).8H2O, d(15 °C)=3,31 olan ve yutulduğunda ve buharları solunduğunda oldukça zehirli olan, 100 °C de 1 mol H2O kaybeden, böcek öldürücü ve ahşap koruyucu madde olarak kullanılan, suda çözünmeyen, asit ve alkalilerde çözünen, beyaz, kokusuz
775çinko arsenitFormülü Zn(AsO2)2 olan, suda çözünmeyen, asitlerde çözünen, yutulduğunda ve buharları solunduğunda oldukça sağlığa zararlı olan, böcek öldürücü ve ahşap koruyucu olarak kullanılan, renksiz toz bir madde.
776çinko asetatFormülü Zn(C2H3O2).2H2O, yoğunluğu 1,735 g/mL, e.n. 200 °C bozunuma noktası 200 olan , 100 °C’de iki mol suyunu kaybeden, suda ve alkolde çözünen, ilaçlarda, ahşap korumada, tekstil boyamada, çinko kromat sentezinde, laboratuvarlarda, seramik sırlamada, t
777çinko blendiKübik sistemde kristalleşen ve çinkonun ana cevheri olan çinko sülfür.
778çinko boratTipik bileşimi %45 ZnO, %34 B2O3, %20 hidratasyon suyu, bileşimi 3ZnO.2B2O3, yoğunluğu 3,64 g/mL, e.n. 980 °C olan, seyreltik asitlerde çözünen, suda hafifçe çözünen, ilaçlarda, ateşe dayanıklı tekstilde, seramikte kullanılan, alevlenmeyen, düşük toksikli
779çinko bromürFormülü ZnBr2, kütlesi: 225 g, yoğunluğu 4,219 g/mL, e.n. 394 °C, k.n. 650 °C olan, suda, alkolde ve eterde çözünen, fotoğraf emülsiyonunda, rayon imalatında kullanılan, nem çekici beyaz kristalimsi toz madde.
780çinko kaplamaDemir ve çeliği, erimiş çinko içine daldırarak yüzeylerini çinko ile kaplanma işlemi.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir