Kimya - XML


IDTerimAçıklama
61akış durdurmalı enjeksiyonHPLC’de, çözücü akışını geçici şekilde durdurarak, numunenin kolon girişine verilmesi.
62akışkanGazlar, sıvılar ve camsı yapılılar gibi akma özelliği gösteren özdeklerin genel adı.
63akıtaçSıvı aktarımı için kullanılan oylumu belli, ince cam boru.
64akikKimyasal bileşimi SiO2, sertliği 7 olan , çeşitli renklere sahip değerli bir taş.
65akkorYüksek sıcaklıkta bulunması nedeniyle, ısı, ışık ya da ikisini birden yayan özdek.
66akmaDüşük karbonlu çeliklerde görülen ye esneklik sınırına erişildiğinde birden beliren uzama olayı.
67akmazlıkBir akışkanın çekim ve sürtünme kuvvetleri nedeniyle akma eğilimine karşı gösterdiği içdirenç .
68akmazlıköıçümSıvıların akmazlıkları ile bileşimleri ve başka fiziksel özellikleri arasındaki bağıntıları araştırma yöntemleri.
69akmazlıkölçerArı sıvı ve çözeltilerin akmazlıklarını, genellikle bir kılcal borudaki akış hızından yararlanarak ölçmeye yarayan aygıt.
70aktarımErke ya da özdeğin bir yerden başka bir yere götürülmesi.
71aktif olmayanAsimetrik bir karbon atomuna sahip, fakat optikçe aktif olmayan bir bileşiğin tanımlanması.
72aktiflenme enerjisiTaneciklerin çarpışarak kimyasal tepkimeyi oluşturmaları için gerekli enerji.
73aktiflenmiş kompleksTepkime oluşumunu incelerken çarpışan taneciklerin birleşmesi için oluştuğu varsayılan en fazla potansiyel enerjiye sahip ara tanecik.
74aktiflik giderilmesiKimyasal ve fiziksel yollarla bir katalizör veya bir serumun etkinliğinin (aktifliğinin) azalması.
75aktiflik katsayısıSayısal değeri, bir çözeltinin iyon şiddetine bağlı birimsiz bir büyüklük bir tür için aktiflik, aktiflik katsayısı ile molar denge derişiminin çarpımı olarak verilir.
76aktiflik, aBir kimyasal dengede yer alan bir türün aktiflik katsayısı ile molar denge derişiminin çarpımı olarak verilen etkin derişimi.
77akü asidiAkünün enerji üretebilmesi için içine konulan seyreltik sülfürik asit çözeltisi.
78akümülatörbk. akü
79akvamarinBeril mineralinin, mücevher olarak kullanılan soluk mavi-yeşil renkli türü.
80alaşımİki ya da daha çok metalden, kimi durumda da metallerle C,P, Te gibi öğelerden oluşan metal görünümünde katı ya da sıvı karışım.
81alaşım çeliğiÇeliğin molibden, tungsten, vanadyum, zirkonyum gibi diğer metallerle yaptığı alaşım.
82alçıCaSO4.1/2 H2O ısıtılınca (100-200°C) suyunun 3/4'ünü yitirerek ak bir toza dönüşen ve su ile karıştırılınca ısı açığa çıkarıp bir süre sonra katılaşma özelliği gösteren özdek.
83alçı taşıCaSO4. 2 H2O 120°C'a dek ısıtılınca suyunun 3/4'ünü yitirerek alçıya dönüşen ak renkli yumuşak mineral.
84aldehitYapısında CHO grubu olan organik bileşiklerin genel adı.
85aldehitlerBir (R) alkil köküne ya da hidrojene bağlanmış, (-CHO) formil kökünü taşıyan organik bileşikler.
86alevYanma olaylarında, yüksek sıcaklığa ısınmış katı taneciklerin ve moleküllerin yaydığı ışınlarla parlaklık kazanmış gaz karışımları akışı.
87alev alanKolayca alev alan.
88alev alma noktasıMaddenin yanmaya başladığı sıcaklık.
89alev denemesiBunsen alevi ile yapılan nitel analiz.
90alev emisyon spektroskopisiBir analitin karakteristik emisyon spektrumu yaymasını sağlamak için bir alevin kullanıldığı metotlar, alev fotometresi olarak da bilinir.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir