Kimya - XML


IDTerimAçıklama
931diaseton akrilamitFormülü C19H15NO2 olan, beyaz, kristalli katı, suda ve hemen hemen bütün organik çözücülerde iyi çözünen, kolayca polimerleşen, poliester reçinelerde çapraz bağ oluşumunu arttıran, renkli, fotoğrafçılıkta kullanılan bir vinil monomeri.
932diasteromerlerBir maddenin, birbirinin ayna görüntüsü olmayan optik izomerleri.
933diatome toprağıGLC’de katı destek maddesi olarak kullanılan, tek hücreli alg’lerin silisli iskeletleri..
934diatomik molekülİki atomdan oluşmuş bir molekül.
935dibazikİki bazik gruba sahip olan. İki protonla tepkimeye girebilen bir baz
936dibenzopiranbk. ksanten
937diboranElektronca yoksul bor hidrürlerin formülü B2H6 olan ilk üyesi.
938didodesil eterbk. dilauril eter
939dietilen dioksitbk. dioksan
940difenil hidrazobk. hidrazon
941difenilglikolik asitbk. benzilik asit
942difeniltiyokarbazitDitizon olarak da bilinen katyonlarla oluşturduğu bileşikleri suda çok az çözünen, fakat organik çözücülerle kolayca özütlenebilen bir şelatlaştırıcı.
943diferansiyel puls polarografisiPuls polarografisinin bir çeşidi. Doğrusal artan bir potansiyel üzerine pulslar eklenir. Civa damla elektrodunda damla düşmeden pulsun eklenmesi gereklidir. Duyarlığı yüksek (10-5-10-7 M) olup, indirgenebilen ve yükseltgenebilen pek çok maddenin tayininde
944diferansiyel yöntemler (kinetikte)Analitlerin bulunduğu karışımda, iki veya daha fazla bileşenin derişimi, onların bir analitik reaktifle verdikleri tepkime hızlarındaki farkları ölçerek değerlendirme yöntemleri.
945difosgenbk. triklorometil kloroformat
946difüzyon akımı[ difüzyon akımı, id] Bir polarografik dalgada sınır akım ile artık akım arasındaki fark.
947difüzyon katsayısı, d (polarografik)Bir ortamda analitin hareketliliğinin bir ölçüsü birimi cm2.s’dir.
948dilauril eterFormülü (C15H25)2O, e.n. 33 °C, k.n.195 °C olan , elektrik yalıtkanı, su uzaklaştırıcı, plastik kalıplarda yağlayıcı olarak kullanılan yanıcı bir sıvı.
949dimetil benzenbk. ksilen
950dimetil ketonbk. aseton
951dimetilglioksimNikel(II) için özgül bir çöktürücü.
952dinamik dengeBir kimyasal tepkimede ileri ve geri yöndeki tepkime hızlarının eşit olduğu konum.
953dinamik yöntemlerKinetik yöntemler ile eş anlamlı ve kimyasal sistemlerde meydana gelen değişimlerle ilgili.
954dinamitKizelgura emdirilmiş trinitro gliserinden oluşan güçlü bir patlayıcı.
955dinodBir fotoçoğaltıcı tüpte bulunan bir ara elektrot.
956diod seri dedektörÜzerinde sayısız fotodiodlar bulunan bir silikon çip.
957dioksanFormülü, O-(CH2)2 O-(CH2)2 olan, suda çözünen, ipek ve cila sanayiinde kullanılan renksiz bir sıvı.
958dioksopurinbk. ksantin
959diolİki -OH grubu içeren organik bileşik.
960diolefinlerbk. alkadienler.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir