Kimya - XML


IDTerimAçıklama
961diopsitFormülü Ca Mg Si2O6 olan, monoklinik yapıda, sarı renkte sertliği 5-6 olan kaya oluşumu.
962dipolİki kutuplu.
963dipol moment[ dipol moment, µ ] Bir molekülde pozitif ve negatif yük merkezleri arasındaki farktan oluşan büyüklüğün bir ölçüsü. Birimi debye, 3,34x10-30 cm’dir.
964dipolar iyon (zwitterion)Bir protonun, bir asidik gruptan aynı moleküldeki bir başka gruba aktarılması ile, aynı molekülde artı ve eksi gurupların oluştuğu durum.
965dipol-dipol etkileşmesiİki elektrik dipolü arasındaki etkileşme benzer kısmi yükler birbirlerini iter ve zıt kısmi yükler çeker.
966dipropil ketonFormülü (CH3CH2CH2)2CO, nitroselülöz reçine ve polimerler için çözücü olan, güzel kokulu, renksiz sıvı.
967diprotik asitVerebileceği iki protona sahip asit.
968direnç1. Kuvvete ya da dış koşullara karşı koyma. 2. Bir iletkenin elektrik akımının geçirilmesine karşı koyması.
969direnç (elektriksel)Maddenin elektriği iletme yeteneğinin bir ölçüsü direnç ne kadar düşükse elektrik iletkenliği o kadar yüksektir.
970direnç ölçerOhm birimiyle, elektrik direncini ölçen cihaz.
971diretkenİçinde bulunduğu çözeltiye, baz ya da asit eklendiğinde, o çözeltinin pH'sının değişimine direnç gösteren özdek.
972diretken çözeltiAsit ya da baz katıldığında, seyredildiğinde pH değeri değişmeyen ya da çok az değişen çözelti.
973dirilkimyaCanlı özdeklerdeki etkileşmelerin, oluşum, gelişim gibi süreçlerin kimyasal özelliklerini inceleyen bilim dalı.
974disodyum edtaFormülü C10H14N2Na2O8.2H2O olan, gıda koruyucusu ve kompleksleştirici olarak kullanılan, suda çözünen, beyaz kristal yapıda, etilen diamin tetra asetik asidin disodyum tuzu.
975dispersiyon (london) kuvvetleriKendiliğinden ve indüklenmiş dipollerle oluşan moleküllerarası kuvvetler.
976disproporsiyonlanmabk. iç redoks
977disprosium tuzlarıArsenit, antimonit ve fosfit tuzları çok saf yarı iletken olarak kullanılan ve ticari olarak DyCl3.H2O, DyF3.2H2O şeklinde bulunan tuzlar.
978disülfür bağıPolipeptit ve proteinlerin ikincil ve üçüncül yapılarına katkıda bulunan SS bağı.
979ditizonbk. difeniltiyokarbazit
980dizil bağlamaKarşıt imli uçları birbirleriyle birleştirilmiş birden çok iletken, üreteç ya da alıcı dizgeyi bağlama türü.
981doğaİnsan etkisi ve katkısının dışında varolan öğeler, nesneler, olaylar ve etkileşimlerin tümü.
982doğa yasasıGözlenen doğa olaylarını nitelemek için söylenen söz.
983doğal bolluk (bir izotop için)Doğal bir madde içindeki bir izotopun mol yüzdesi.
984doğal bolluk yüzdesiBir elementin izotoplarının doğada bulunma yüzdesi.
985doğal boyaBitki ve hayvanlardan elde edilen renkli boyar maddeler.
986doğal gazbk. yergazı.
987doğal ömür[ t ] Birinci dereceden bir reaksiyonda, reaktifin derişiminin, başlangıç değerinin 1/2’sine düşünceye kadar geçen süre.
988doğal ürün (madde)Çevrede doğal olarak bulunan organik madde.
989doğal vernikbk. Birman verniği
990doğrudan potansiyometrik ölçmeBir analitin çözeltideki aktivitesi ile ilişkili bir indikatör elektrotun potansiyelini ölçmeye dayanan yöntem.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir