Kimya - XML


IDTerimAçıklama
1111efüzyonbk. yayınım
1112eğilme momentiElastik kirişin herhangi bir tarafındaki bütün kuvvet momentlerinin cebirsel toplamı.
1113eğimMatematiksel bir eğrinin belirli bir noktasındaki birinci türevinin değeri.
1114einsteiniumAtom numarası 99, atom kütlesi 254 g. yapay bir radyoaktif element olan kaliforniyum elementinin siklotronda bombardımanı sonucu, 1954’te elde edilmiş olan yapay radyoaktif element.
1115eklenik özelliklerBir dizgede birim ya da kesimlerdekilerin toplanmasıyla belirlenen kütle, erke gibi özellikler.
1116eksantrik1.Eksenleri aynı olmayan. 2.Ekseni merkezden kaçık 3.Merkezden çok uzak.
1117eksi1—a. Kon dizgesinde, özeğe göre seçilen, bir bölgede alınan yerlerin imi. b. Çıkarma işlemi imi. 2-Durgun elektrikte ebonit çubuğun sürtünmesiyle oluşan yük imi. 3. Bir atom ya da atom kümesinin elektron kazanmasıyla oluşturduğu yük imi (bk. eksin).
1118eksi yüzeyetkinKimi elektrolitler gibi, sıvıların yüzey gerilimlerini artıran (özdek).
1119eksicilElektron yoğunluğu yüksek olan yerlere giden (özdek).
1120eksiçekerlikBir atomun elektron ilgisini ve dolayısıyla kimyasal bağ yapma eğilimini gösteren özellik.
1121eksinElektrikle ayrışımda ve pillerde anoda göç eden eksi yüklü yükün. Örn. SO4-2, Cl-
1122eksin değişimiBir özdeğin ortamda bulunan eksinlerden bir türünü yeğleyip, yüzeyindeki eksinlerle yer değiştirerek tutması.
1123eksinsel iletkenlikYarı iletkenlerde eksinlerin devinimleriyle oluşan yükünsel iletkenlik.
1124eksiuçbk. katot.
1125eksponansiyelbk. üstel
1126ekstensif özellikCismin boyutlarına bağlı olarak değişen fiziksel özellik.
1127ekstinksiyon katsayısıbk. sönümlenme katsayısı
1128ekstrüzyonSıvı veya hamur halindeki bir maddeyi ince bir delikten uygun bir ortama iterek tel veya iplik haline sokma işlemi. Ör.Viskon iplikler ve çelik teller ekstrüzyon işlemi ile elde edilir.
1129ekşi1.Ham petrol, nafta ve benzin de olduğu gibi fazla miktarda kükürt ve kükürt bileşikleri(merkaptan veya hidrojen sülfür gibi) içerme durumu. 2.Sirke(asetik asit), limon(sitrik asit) gibi besinlerdeki temel tat.
1130ekvatoryal bağÖzellikle üçgen bipiramit ve oktahedral moleküllerde gözlenen molekül eksenine dik olan bağ
1131ekvatoryal elektron çiftiMolekül eksenine dik olan düzlemde bulunan bağ yapmamış elektron çifti.
1132ekzotermik tepkimeIsı veren tepkime (ΔH
1133elastikGerilme, sıkışma, biçim değişmesi gibi etkilere uğramış ve bu etkiler kalkınca kısmen veya tamamen ilk şekline dönme eğilimi olan.
1134elastiklikBir etki sonucu şekli bozulan cismin, etki ortadan kalktığında tekrar ilk şekline dönebilmesi.
1135elastomerÇekilince uzayan, çekme mukavemeti yüksek, çabucak eski boyutuna dönebilen, kauçuk benzeri polimer maddelerin genel adı. ("Elastik polimer" teriminin kısaltılmış şekli)
1136elekÇelikten yapılmış, döner tipte büyük çaplı elek.
1137elektrikİki nesnenin birbirine sürtünmesiyle, sıkıştırma gibi herhangi bir mekanik etki sırasında, ısının kimi örütler, ışığın kimi özdekler üzerindeki etkisiyle ya da ayrı potansiyelli iki özdek arasında oluşan ve etkisini çekme, itme, mekanik, kimyasal, ısıl vb
1138elektrik akımıbk. akım.
1139elektrik alanıElektrik yükleri nedeniyle oluşan ve içindeki herhangi bir noktada bulunan yükün etki altında kaldığı uzay parçası.
1140elektrik dipol moment[ µ ]Elektrik dipolünün debye olarak büyüklüğü.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir