Kimya - XML


IDTerimAçıklama
1291eşkaynar karışımBelirli bir bileşime ulaştıktan sonraki damıtılmasında buhar ve sıvı evrelerin bileşimleri değişmeyen karışım.
1292eşlenikMolekül ya da örüt,yapısı içindeki doymamışlık noktaları birbirine bağlanmış olan kimyasal özdek.
1293eşlenik asitBronsted-Lowry bazının proton bağlamış hali her bazın bir eşlenik asidi vardır.
1294eşlenik bazBronsted-Lowry asidinin proton vermiş hali her asidin bir eşlenik bazı vardır.
1295eşleşmiş elektronlar1.Bir elektron çifti. 2.İki atom arasındaki polar olmayan bağda her bir atomun elektronlardan birini kullanması.
1296eşsıcaklık eğrisi Bir süreç içinde sıcaklığın değişmediği bölgeyi, termodinamik çizgelerde gösteren eğri.
1297eşsıcaklıklıBelirli ve değişmeyen bir sıcaklıkta yürüyen olay ya da süreçlerin niteliği.
1298etanFormülü C2H6 olan, doymuş hidrokarbon sınıfından, gaz halinde, doğal gazda bol bulunan bileşik
1299etanalbk. asetaldehit
1300etanoik asitFormülü CH3COOH, e.n. (756 mmHg basıncında) 118 °C, k.n. (202 mmHg) 80 °C olan , asetik anhidrit, selüloz asetat ve vinil asetat monomeri, asetik asit esterleri, kloroasetik asit eldesinde, plastiklerin sentezinde, ilaç, boyalar, böcek öldürücülerin eldes
1301etanolC2H3OH, etil alkol renksiz, uçucu, saydam bir sıvı. (Asetaldehit ve asetik asitin elde edilmesinde, alkollü içki yapımında, çözücü, yakıt ve donma önleyici olarak kullanılır.)
1302eter1.Renksiz, çok uçucu, az kullanınca ayıltıcı, çok kullanınca bayıltıcı etki yapan, tıbbi anestezide asırlarca kullanılmış olan organik sıvı madde. Yağları ve bir çok plastik maddeyi çözer ve çok kolay tutuşur. H5C2OC2H5 formülüyle gösterilir. 2.İki alkol
1303eteri yağıbk. uçucu yağ
1304eterlerİki alkol molekülünden bir molekül su çıkarılmasıyla oluşan bileşikler.
1305etilEtan’dan türeyen C2H5- grubu.
1306etil alkolbk. etanol.
1307etil asetatFormülü CH3COOC2H5 olan, hoş kokulu, yağları iyi çözen, ester sınıfından bir organik sıvı.
1308etil vinil eterbk. vinil etil eter
1309etilenFormülü C2H4 olan, özel kokulu renksiz, yanıcı, olefin sınıfından bir gaz.
1310etilenaftalinbk. asenaften
1311etilendiamintetraasetik asit, edtaPek çok katyon ile şelatlar oluşturan, böylece kompleks oluşum titrasyonlarında en çok kullanılan bir reaktif.
1312etinbk. asetilen
1313etki1. Özdeğin sonsuz türlerinden bir ya da birkaçının, başkalarında uyandırdığı her türlü iz ve iz bırakma eylemi. 2. Nedensellik,bağlantısı içinde bir nedenin sonucu.
1314etkileşimFiziksel kimyasal bir olayı oluşturan özdek ya da kuvvetlerin eştürden karşılıklı etki ve katkılarının tümü.
1315etkin1. Bir başkasına etki yapabilen. 2. Kimyasal tepkimelere girmeye ya da fiziksel etkiler bırakmaya yatkın olan (özdek).
1316etkin bant genişliğiBir monokromatör veya bir girişim filtresinde, geçirgenliğin anma dalga boyundakinin %50’si kadar olduğu dalga boyu aralığından ibaret bir bant genişliği.
1317etkin bölgeHeterojen katalizörlerin yüzeyinde ya da bir enzimde katalizlenmenin meydana geldiği bölge.
1318etkin çekirdek yükü[ etkin çekirdek yükü, Zet ] Bir atomda belli bir elektrona etkiyen pozitif yük miktarı çekirdek yükü diğer elektronlarca perdelendiğinden, o belli elektronun “duyacağı” pozitif yük bir miktar azalacaktır.
1319etkin kömürÇözeltilerden renk giderme ya da gaz karışımlarından kimi gazlan ayırma amacıyla yüze yutma özelliği geliştirilmiş kömür.
1320etkin metallerDemir, çinko gibi ölçün elektrot potansiyelleri hidrojeninkinden daha düşük olan metaller.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir