Kimya - XML


IDTerimAçıklama
1321etkin noktaBir yüze yutan ya da tezgen yüzeyinde tepkenlerin tutundukları ve kimyasal tepkilmeler oluşturdukları varsayılan kuramsal bölgecik.
1322etkin-edilgin metalÖzgürce yenime uğrarken potansiyeli, edilginleşme potansiyelinin üzerine yükseltildiği zaman, etkin durumdan edilgin duruma geçen metal ya da alaşım.
1323etkinleşme erkesiKalımlı durumdaki atom ya da molekülleri kimyasal tepkimeye sokabilmek ya da yayım sağlayabilmek için içerkelerini artıkmak amacıyla dışardan verilmesi gereken en az erke niceliği.
1324etkinleşmiş karmaşıkKimyasal tepkimelerin oluşumunda, tepkenlerden ürünlere geçerken oluştuğu öngörülen aradurum bileşiği.
1325etkinlik dizisibk. elektromotor kuvvet dizisi.
1326etkinlik gidermeBir ortamda tepkimeye neden olan etkin bileşenin niteliğinin güçsüzleştirilmesi ya da niceliğinin azaltılması.
1327etkinlik katsayısıBir özdeğin etkinliğinin gerçek derişimine oranını gösteren katsayı.
1328etkisizBelirli koşullar dışında kimyasal tepkimelere ilgisiz kalan.
1329etoksiOrganik C2H5O- grubunun adı ve “etiloksi” ifadesinden kısaltma.
1330etüvMaddeleri ısıtmak ve kurutmak için kullanılan en fazla 200 °C’ye çıkabilen cihaz.
1331evirtik şekerEşit nicelikte glikoz ve früktorzdan oluşan şeker.
1332evirtimSeyreltik asitlerle kaynatma ya da enzim tezleştirmesiyle ayrışma sonucu yüksek karbon sayılı şekerlerin daha az karbon sayılı şekerler oluşturması.
1333evre1. Dengedeki bir dizge içinde, başka bölümlerden fiziksel ayrılıklar gösteren ve kesin yüzeylerle sınırlanmış tektürel yapılı bölge. 2-Gözİem süresinde bir elektriksel dalganın sıfırdan en büyük değere dek aldığı bağıl değer.
1334evre çizelgesiBasınç ya da sıcaklık değişimiyle bir özdek ya da karışımın evrelerinde ve bileşiminde oluşan değişiklikleri gösteren çizge.
1335evre kuralıDengede bulunan çoktürel bir dizgede, bileşenlerin sayısıyla evreler arasındaki nicel ilişkiyi belirten kural.
1336eylemsizBulunduğu ortamda kimyasal etkinliği az ya da hiç olmayan (özdek).
1337eylemsizlikBir nesnenin dış etki buiunmadığı sürece değişmeyen koşullarda kalma eğilimi.
1338eyletik tepkimeDolaylı yoldan, bir dış etkenin yardım ya da etkisiyle oluşturulan tepkime.
1339eyletmeBir molekülde bulunan kümenin yakınına ucaylı bir küme katarak, elektron düzenini ve kimyasal tepkenliğini değiştirme.
1340e-yörüngemsiOktahedral ve tetrahedral komplekslerde dz2 veya dx2-y2 orbitallerinden biri.
1341fahrenheit eşeli (skalası)Suyun donma noktasının 32 °C, kaynama noktasının 212 °C olarak alındığı, sıcaklık biriminin Fahrenheit, °F olduğu sıcaklık eşeli.
1342faraday6,022x1023 elektronun elektrik yükü miktarı.
1343faraday elektroliz kanunları1.Elektrotlarda açığa çıkan madde miktarı çözeltiden geçen elektrik yükü miktarı ile orantılıdır. 2.Aynı miktar elektrik farklı çözeltilerden geçtiğinde, onların eşdeğer kütleleri ile orantılı olarak madde açığa çıkartır.
1344faraday sabitiElektrolizde 1 eşdeğer gram metalin katotta açığa çıkmasını sağlayan elektrik yükü miktarı. 1 faraday=96487 coulomb/eşd.
1345faradayik akımBir elektrokimyasal hücrede, yükseltgenme veya indirgenme reaksiyonlarından kaynaklanan akım.
1346faradayik olmayan akımBir elektrot yüzeyinde yükseltgenme veya indirgenme dışı olaylardan kaynaklanan akım.
1347farklandırıcı çözücülerÇözünen asit veya bazların kuvvetlerindeki farkı ortaya çıkaran çözücüler.
1348faz1.Her tarafı aynı homojenlikle olan, sınırları tanımlanabilen, diğer fazlardan fiziki olarak ayrılabilen sıvı, gaz veya katı sistemin bir parçası. 2.Bir alternatif akımda elektrik pulslarının ardarda gelmesi. 3.Mikroorganizmaların büyümesinde bir safha.
1349faz çözünürlüğüBir numunenin katı fazının belirli çözücülerdeki farklı çözünürlükleri.
1350faz çözünürlük analiziKatı bir maddedeki bileşen sayısının ve miktarlarının çözücü tekniği yöntemi ile tayin edilmesi.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir