Kimya - XML


IDTerimAçıklama
2041indigo karmenFormülü C16H8N2Na2O8S2 olan klorat ve nitrat iyonlarının saptanmasında ve böbrek fonksiyonları deneylerinde boya olarak kullanılan suda çözünen koyu mavi toz bir madde.. Ayrıca disodyum 5,5'-indigotin disülfonat veya sodyum indigotin disülfonat olarak bil
2042indigo kırmızısıFormülü C16H10O2N2 olan ve indirubin olarak da bilinen indigo üretiminde elde edilen indigonun kırmızı izomeri.
2043indigo mavisiFormülü C16H10O2N2 olan , sıcak anilin ve kloroformda çözülen, indigoferanın çeşitli türlerinden fermantasyonla elde edilen, boyamada ve mürekkep yapımında kullanılan, koyu mavi renkte kristallenen indigo boyasının bileşeni.
2044indigold boyaPamuklu ve suni ipekler için boya olarak kullanılan indigo (C16H10O2N2) veya tiyoindigo (C16H8S2O2) boyalarından biri.
2045indikanFormülü C14H17NO6 olan , çivit (izatis tinktoria, krusifera)'den ve ayrıca indigo, indigofera'dan da elde edilen, renksiz, yaprakcıklar şeklinde, suda çözünen, glikoz ve indoksile hidroliz olan bir glukozit.
2046indikatörBir kimyasal titrasyonun dönüm noktasına yaklaşıldığında veya dönüm noktasında, renk değişimi gibi fiziksel görünümü değişen madde.
2047indikatör elektrotPotansiyeli, analit derişiminin (aslında aktivite) logaritması ile orantılı olan elektrot.
2048indirgeme, indirgenmeBir öğe ya da yükünün elektron alarak daha düşük değerliğe inmesi. Örn.
2049indirgenKendisi kolayca yükseltgenirken karşısındaki kimyasal özdeği indirgeyebilen özdek.
2050indirgenme potansiyeliİndirgenme şeklinde yazılan bir elektrot tepkimesinin potansiyeli elektrot potansiyeli ile eş anlamlıdır.
2051indirgeyici kolonAnaliti ön indirgemeye tabi tutmak için numunenin geçirildiği granül metal ile doldurulmuş bir kolon. Kolon dolgusu çinko amalgamı veya gümüş metali olabilir.
2052indiyumSimgesi In, atom numarası 49, atom kütlesi 114,82 g, yoğunluğu 7,36 g/mL olan , az miktarda çinko ile birlikte tabiatta bulunan, havada oksijenden yavaş etkilenerek oksit oluşturan, asitlerde çözünen, halojenler, kükürt, selenyum ve fosforla reaksiyona gi
2053indiyum antimonürFormülü InSb, e.n. 535 °C olan , yarı iletken özelliğe sahip bir bileşik.
2054indiyum arsenürFormülü InAs, e.n. 943 °C olan , yarı iletken özelliğe sahip bir bileşik.
2055indiyum fosfürFormülü InP, e.n. 1070 °C olan , yarı iletken özellige sahip, kırılgan, katı bir bileşik.
2056indiyum klorürFormülü InCl3 olan , suda ve alkolde çözünen, higroskopik beyaz bir toz.
2057indiyum sülfatFormülü In2(SO4)3 olan , ısıtıldığında bozunan, suda çözünen gri toz bir madde.
2058indogenidİndogen radikalini içeren bileşik
2059indoksilFormülü (C8H6N)OH olan , indigo üretiminde ve organik sentezlerde kullanılan, suda çözünen sarı renkli kristalli bir glikozit. 3-hidroksi indol.
2060indolParfüm ve tıpta kullanılan yasemin yağında ve karanfil baharatı yağında bulunan beyazdan sarıya değişen renklerde olan, kötü aromalı, (seyreltik çözeltileri hoş kokulu) kansere sebep olan ve 2,3-benzopirol olarak bilinen bileşik.
2061indolbütirik asitFormülü C12H13O2N olan , auksin aktifliğinde indol asetik asite benzer asit.
2062indüklenmiş fizyonNötron, gama ışınları ile bir çekirdeğe bombardıman edildiği zaman meydana gelen bölünme.
2063inertTepkimeye girmeden kalan, tepkime sonunda da bulunan bileşen.
2064inert elektrotSistem potansiyeline cevap veren fakat hücre reaksiyonunda yer almayan elektrot.
2065inert gaz korumasıYükseltgenme, patlama ya da yangın risklerini azaltmak için bazı malzemelerin azot, argon gibi inert gazlarla korunması.
2066infilak etmekPatlayıcı maddelerle çok küçük parçalara bölünme.
2067infrared ışınlarDalga boyu yaklaşık 1,0-300 µm aralığında elektromagnetik ışınlar.
2068infrared spektrofotometreMoleküllerin titreşim ve dönme enerjilerine karşı gelen absorpsiyon spektrumunun ölçülmesiyle, kimyasal analiz için kullanılan, infrared bölgesinde çalışan spektrofotometre.
2069infrared spektrometre1,00-300 mikrometre dalgaboyu aralığında, ark veya kıvılcımla uyarılarak, elektromağmetik emisyonun ölçülmesiyle, gazlarda heteroatomlu bileşiklerin, bazı katıların ve birçok susuz sıvıların derişimlerini ölçmek ve tanımlamak için kullanılan alet.
2070infrared spektroskopisiİnfrared radyasyonuyla etkileşen maddelerin özelliklerinin çalışılması.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir