Kimya - XML


IDTerimAçıklama
181anestetik gazUçucu anestetik maddelerin buharları. Kabaca diazotoksit (N2O).
182anhidritlerKimyasal yapısından bir su molekülü çıkarılmış bileşikler. Örn. kükürt trioksit (SO3), sülfürik asitin (H2SO3) anhidritidir.
183anıkKimyasal yöntemlerle bireşimi yapılan özdek.
184anıklamaBir kimyasal özdeğin elde edilmesi için uygulanan süreç.
185anilinFormülü C6H5NH2, e.n. -6 °C, k.n. 184 °C, yoğunluğu 1,0220 g/mL olan , kauçuk, boya, ecza, patlayıcı madde yapımında ve daha bir çok endüstride geniş ölçüde kullanılan, havada kahve rengine dönüşen, renksiz, yağımsı, sağlığa zararlı, acı tatlı ve hoş koku
186anisolFormülü C6H5OCH3, k.n. 155 °C olan, renksiz bir sıvı. Fenil metil eter.
187anlamlı rakamOkuyucuya sayısal verilerin güvenilirliği ile ilgili bilgi veren bir sistem. Bir sayıdaki anlamlı rakamlar, belirli rakamların tamamı ile ilk belirsiz rakamdan olşur.
188anorganikKarbonat ve siyanürler dışında, karbon içermeyen kimyasal özdekler sınıfı.
189anorganik kimyaTemel öğesi karbon olmayan anorganik bileşikleri inceleyen kimya dalı.
190anotElektrikle ayrışım olayında ve pillerde, yükseltgenme tepkimesinin oluştuğu elektrot. (Elektrikle ayrışımda anotun imi artı, katotun imi eksidir bu nedenle yalnızca elektrikle ayrışım olayında artıuç da denebilir.)
191anot aşırı gerilimiElektrot tepkimesi her iki durumda da özdeş olmak üzere, bir anotun potansiyeliyle denge potansiyeli arasındaki ayrım.
192anot çözeltisiAnot çevresinde bulunan elektrolit çözeltisi.
193anotsal işlemBir metali bir elektrolit çözeltisi içinde anot olarak bağlayarak, yüzeyinde bir oksit katmasını oluşturma.
194anotsal korumaDış kaynaktan uygulanan belirli bir gerilimle, metali yeterince artı yükleyerek yenim hızını azaltma.
195antibiyotiklerBir mikroorganizma (bakteri, mantar, v.b.) tarafından sentezlenen ve başka mikroorganizmaları öldüren veya çoğalmalarını engelleyen maddeler.
196antifebrinbk. asetanilit
197antifrizSuyun donma sıcaklığını düşürüp, motorun soğuk havalarda zarar görmesini önlemek amacıyla motorun soğutma suyuna katılan etilen glikol gibi maddeler.
198antipirinkloralhidratFormülü C13H15Cl3N2O3 olan, beyaz kristalli, ağrı kesici bir madde.
199antitanecikAynı büyüklükte ancak zıt işaretli pozitron gibi tanecik .
200antrasenFormülü C14H10 , e.n. 212-214 °C, k.n. 340 °C olan, alizarin boyarlarının yapımında kullanılan, maden kömürü katranının son damıtma ürünlerinden biri olup, üç aromatik halkadan meydana gelmiş bir hidrokarbon.
201antrasitKarbon içeriği % 90'dan çok ,ısıl değeri 6500 kcal/kg dolayında olan, sert, parlak, kırılgan, en yaşlı kömür türü.
202anyon değişimiBir maddenin ortamda bulunan anyonlardan birini seçip, yüzeyindeki anyonlarla yer değiştirip tutması.
203anyon değiştiriciAnyon değiştirme işleminde kullanılan madde.
204anyon-değiştirici reçinelerÇözeltideki anyonların yerine reçinedeki hidroksit iyonlarının geçmesini sağlayan amin gruplarının bağlı olduğu yüksek molekül kütleli polimerler.
205apolarBir molekülde iki atomun (genellikle C) elektron çiftini eşit olarak paylaşması sonucu eşit elektrik yük dağılımına sahip oluşu, pozitif ve negatif yüklü olmamaları, saf kovalent bağlı oluşları. Polar olmayan,
206apre maddesiApreleme işleminde kullanılan ve kumaşlara yumuşaklık, nemlenme, dökülüm, sızdırmazlık, v.b. özellikler veren madde.
207aprelemeTekstil ürünleri imalatının son basamağında uygulanan, kumaşa yumuşaklık, nemlenme dökülüm, vb. özellikleri verme amacına dönük işlem.
208ara ürünPolietilende etilenin olduğu gibi ürünü tanımlamada bir öncü madde.
209araçBir özdeği etkileyerek onda değişikliğe yol açan özdek ya da kuvvet.
210araşit yağıbk. yer fıstığı yağı

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir