Kimya - XML


IDTerimAçıklama
2281kadmiyum hidroksitFormülü Cd(OH)2 olan, seyreltik asitlerde çözünen, kadmiyum-nikel akülerinde elektrot hazırlanmasında kullanılan, beyaz bir tuz.
2282kadmiyum iyodürFormülü CdI2 olan , suda çözünen iki allotroplu , fotografılıkta ve oymacılıkta kullanılan antiseptik özelliğe sahip beyaz, parlak hegzagonal pulcuklar şeklinde bir tuz.
2283kadmiyum kloratFormülü Cd(ClO3)2 olan, beyaz kristaller halinde, suda çözünen çok zehirli bir madde.
2284kadmiyum klorürFormülü CdCl2 olan , su, metanol ve etanolde çözünen, fotografçılıkta, boyamada, emprime baskısında ve çökmüş sülfürleri çözmede kullanılan, renksiz kristalli bir tuz.
2285kadmiyum nitratFormülü Cd(NO3)2.4H2O olan , suda, alkolde ve sıvı amonyakta çözünen, cam ve porselene kırmızı-sarı parlaklık vermede kullanılan, beyaz nem çekici kristal yapıda bir tuz.
2286kadmiyum oksit:.Formülü CdO olan, suda çözünmeyen, asitlerde ve amonyum tuzları ile birlikte çözünen, kadmiyum kaplama banyolarında ve boya pigmentleri yapımında kullanılan , kahverengi amorf bir toz madde.
2287kadmiyum sülfatFormülü CdSO4 olan , suda çözünen, frengi (sifilis), bel soğukluğu (gonore) ve romatizma hastalıklarınında antiseptik olarak ve deriyi hüzme etkisine sahip olduğundan ilaç olarak kullanılan, ayrıca hidrojen sülfür ve fumarik asit dedektörü olarak da kulla
2288kadmiyum sülfürFormülü CdS olan, sabunları, seramikleri, kauçuğu renklendirmede pigment olarak , ayrıca piroteknikte ve güneş pillerinde kullanılan suda çözünmeyen , parlak altıgen kristal yapıda turuncu renkli bir tuz.
2289kadmiyum tellürürFormülü CdTe, e.n. 1090 °C olan, yarı iletken olarak kullanılan, nitrik asit içinde parçalanarak çözünen, kahverengi-siyah kübik kristalli bir tuz.
2290kadmiyum tungstatFormülü CdWO4 olan , beyaz veya sarı kristaller halinde veya toz halinde olup, X-ışını tüpü ekranında ve sintilasyon sayıcılarında kullanılan, suda çözünmeyip amonyak çözeltisi ve alkali siyanürlerde çözünen bir tuz..
2291kadoksenFormülü Cd(en)3(OH)2 olan, trietilen diamin kadmiyum hidroksit, selüloz için kararlı bir çözücü.
2292kaffirSüpürge darısı tohumu.
2293kafirinSüpürge darısından saflaştırılan bir protein.
2294kàfurFormülü C10H16O, e.n. 175 °C, k.n. 209 °C olan, pekçok kokulu bitkinin koku bileşeni olan, renksiz, katı uçucu bir madde.
2295kâğıt kromatografisiSabit faz olarak saflığı ve homojenliği yüksek olan kağıdın kullanıldığı bir kromatografik analiz yöntemi.
2296kahveolFormülü C20H26O3, mol kütlesi 314,4 g, e.n. 90 °C olan , kahve çekirdeği yağından elde edilen, doymamışlığı yüksek bir yağ.
2297kainitFormülü MgSO4KCl.3H2O olan , Almanya ve Polonya’da bulunan doğal potasyum magnezyum sülfattan sentetik olarak elde edilebilen, potasyumlu şekli gübre olarak ve su işlemlerinde kullanılan bir madde.
2298kairinFormulü C10H12ON, k.n. 280 °C olan, HCl tuzu kinin yerine antipiretik olarak kullanılan bir madde. 1,2,3,4-tetrahidro-8-hidroksi kinolin
2299kairolinFormülü C10H13N, k.n. 248 °C olan, renksiz, alkolde çözünen bir antipiretik madde.
2300kaiserSantimetrenin tersi yerine kullanılan bir birim.
2301kaiserling çözeltisi3 g potasyum asetat, 1 g potasyum nitrat, 75 mL su ve 30 mL formaldehit içeren dokuları korumak için kullanılan bir çözelti.
2302kakao yağıGliseritler ve teobromin alkoloidinin karışımı olan, tadı acı olan ve çukulata gibi kokan, şeker ve ilaç endüstrisinde kullanılan yarı katı bir yağ.
2303kakodilFormülü As2(CH3)4, k.n. 170 °C olan,. kükürt ve klor ile doğrudan reaksiyon veren, türevleri kavuçuk endüstrisinde kullanılan ,zehirli, renksiz bir sıvı.
2304kakodilik asitDimetil arsinik asit, 200 °C’de eriyen suda çözünmeyen renksiz kristalleri olan monobazik bir asit.
2305kakoksenFormülü 2Fe2O3. P2O5.12H2O olan , bir mineral madde.
2306kaladanaIpomoe hederaceanin kuru tohumları, bir müshil ilacı.
2307kalaitBakır ve demir içeren bir turkuaz.
2308kalamiaKalamia latifolianın yaprakları, dağ defnesi, koyun defnesi.
2309kalamin1.Formülü Zn(OH)2.Zn3Si2O7.H2O olan, doğal çinkosilikat. 2.Çinkokarbonatın özel adı. (smith sonite). 3.Doğal çinkokarbonat, aynı zamanda ilaç olarak kullanılan çinko karbonatın sudaki süspansiyonuna verilen ad.
2310kalaveritFormülü AuTe2 olan, %40 oranında altın içeren doğal altın tellürür.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir