Kimya - XML


IDTerimAçıklama
2491karışabilirlikBazı sıvıların bir biri ile karışabilme yeteneği.
2492karışık kristal oluşumuBirlikte çökmenin bir çeşidi. Molekül boyutları çökelek kristalinin boyutlarına yakın olan safsızlıkların büyüyen kristal örgüsü içine girmesi.
2493karışımİki ya da daha çok özdeğin fiziksel yöntemlerle ayrılabilecek biçimde, herhangi bir oranda bir araya gelmesiyle oluşan toplam kütle.
2494karışırlıkKimi sıvıların her oranda birbirleriyle karışabilme yeteneği.
2495karışmaİki ya da daha çok özdeğin bir araya gelip birbirinin içine dağılması.
2496karışma entropisiBir gaz karışımının entropisiyle, karışan gazların entropileri arasındaki ayrım.
2497karışmayanBirbirleri ile karışmayan sıvılar için kullanılan terim.
2498karışmazÖlçüm sınırları içinde birbirleriyle karıştıkları gözlenemeyen sıvıların özelliği.
2499karıştırıcıÖzdekleri birbirine karıştıran araç.
2500karitenFormülü C32H56, mol kütlesi 440,8 g, e.n. 64 °C olan ve Batı Afrika'da yetişen bir ağacın tohumlarından çıkarılan yağdan elde edilen katı bir hidrokarbon.
2501karl fischer belirteciTitrasyon yöntemiyle su tayininde, metil alkoldeki iyot , kükürtdioksit ile piridinden oluşan çözelti.
2502karma potansiyelBir elektrot yüzeyinde iki ya da daha çok yükseltgenme-indirgenme tepkimesinin bir arada yürümesi durumunda oluşan ve her bir tepkimenin denge potansiyelinden ayrı olan potansiyel.
2503karmaşık1. Yalın olmayan.2- Çözeltide kendisini oluşturan parçalara iki yönlü olarak ayrışan bir yükün ya da bileşik.
2504karmaşık tepkimeİki veya daha fazla reaksiyonun aynı anda yer aldığı bir kimyasal değişme.
2505karmaşık tuzİki tuzun birleşerek oluşturdukları yeni ve daha karışık yapılı tuz.
2506karminik asitFormülü, C22H20O13 olan , kırmızı renkli kristaller halinde olup biyolojik preparatları boyamakta kullanılan kırmız böceğinden elde edilen bir glikozidal hidroksi antra purin.
2507karnalitFormülü KCl.MgCl2.6H2O olan, ortorombik sistemde kristallenen potasyum ve magnezyumun hidratlı klorürü.
2508karnot belirteciPotasyum tayininde kullanılan, sodyum bizmut tiyosülfatın alkoldeki çözeltisine verilen isim.
2509karnot çevrimiBir seri tersinir izotermik ve adyabatik işlem sonucunda makinenin (sistemin) başlangıç haline döndüğü çevrim. Bu çevrimde makine sıcak kaynaktan aldığı ısının bir kısmını işe çevirirken kalanını soğuk kaynağa verir. Tersinir çevrimde elde edilen iş en fa
2510karnot kuramıİş yapan maddenin tabiatına bağlı olmaksızın, aynı sıcaklık sınırları arasında tersinir olarak çalışan her ideal ısı makinesinin aynı verime sahip olduğunu belirten kuram.
2511karnotitFormülü K(UO2)VO4.1/2H2O olan, potasyum ve uranyum vanadat. Radyumun önemli kaynaklarındandır.
2512karo asidiPeroksidisülfatların asit hidrolizi sırasında oluşan, Formülü H2SO5 olan, yaklaşık 45 °C’de eriyen beyaz bir katı madde.
2513karotenlerYaprakların çiçeklerin ve bazı hayvanların dokularında bulunan, renkleri sarıdan kırmızıya değişen yağda çözünen pigmentlere verilen isimdir. Görünür bölgede ışık absorpsiyonu özelliği kazandıran pi-pi* tipi elektronik geçişi gösteren uzun zincirli konjug
2514karpitCaC2, kalsiyum karbür suyla bozundurulup asetilen üretilmesinde kullanılan gri renkli katı özdek.
2515karpit lambasıKalsiyum karbürün suda hidroliziyle oluşan asetilen gazını yakarak etrafa ışık veren lamba.
2516karşı iyon tabakasıKolloidal bir taneciğin çevresindeki taneciğin yüzeyindeki yükü dengelemeye yetecek yükten daha fazla miktarda yük bulunduran çözelti bölgesi.
2517karşılaştırma elektrotuHidrojen elektrotuna karşı potansiyeli yeterli doğrulukla bilinen ve her ölçümde yinelenebilen elektrot. Örn. Ağ/ AgCL, Hg/Hg2CL2 Cu/CUSO4.
2518karşılaştırma spektroskopuKarşılaştırma amacıyla iki spektrumun aynı anda yan yana elde edilebildiği bir spektroskop.
2519karşılaştırma tüpleriKolorimetrede renkleri karşılaştırmak için kullanılan aynı camdan yapılmış ve aynı boyuttaki deney tüpleri grubu.
2520karşıt bakışımÖzdeğin türlü niteliklerinden yainız birinin bakışımsız olması.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir