Kimya - XML


IDTerimAçıklama
2791klein sıvısıMineralleri ayırmaya yarayan yoğunluğu 3,28 g/mL olan doymuş kadmiyum borotungstate çözeltisi.
2792klinkerKömürün yanmasından sonra veya volkanik etkiyle oluşan kısmın camsı sert kalıntısı. Çimento yapımında kullanılır.
2793kliserol (clycerol) triheksanoatbk. trikaproin
2794klistron300-400000 mHz frekansda salınım yaratan elektronik alet. Elektron demeti bir kavite arasından gönderilir ve reflektör elektrot aracılığı ile geriye döndürülür.
2795klor heptoksitFormülü Cl2O7 olan perklorik asidin anhidriti. Renksiz yağımsı, kolayca patlayan bir madde.
2796kloralFormülü CCl3CHO olan yağımsı beyaz bir sıvı. Endüstriyel olarak DDT hazırlanmasında kullanılan, uyutucu bir maddedir. Trikloroetanal, trikloroasetik aldehit.
2797kloraminFormülü ClNH2 ve e.n. 66 °C olan, sodyum hipoklorit ve amonyaktan hazırlanan patlayıcı bir sıvı. Kloramin Grignard reaktifi ile primeramin verir.
2798kloramin tHidrat formülü CH3C6H4SO2N(Cl)Na.3H2O,. havada yavaşça bozunarak klor gazı veren beyaz kristalin bir toz Antiseptik, mikrop öldürücü, oksitleyici ve klorlayıcı olarak kullanılır.
2799kloranilFormlü C6Cl4O2, 290 °C’de erirken süblimleşen sarı renkli bir katı. Alkolde çok az çözünür. Tohum korumada ve boya sanayiinde oksitleyici olarak kullanılır.
2800klorasetik asitFormülü ClCH2COOH, beyaz veya renksiz kristalleri olan, havadan nem kapan bir madde. Su, alkol, benzen ve eterde çözünür. Boya ve diğer organik madde sentezlerinde ve böcek öldürücü olarak kullanılır.
2801klorasetonFormülü CH3COCH2Cl, keskin kokulu askeri amaçlı göz yaşartıcı olarak kullanılan bir sıvı.
2802kloratlar1.ClO3-, klorik asitten türeyen, piramit şeklindeki anyon. 2.MClO3, klorik asit tuzlarına verilen genel isim. Alkali kloratlar ısıtılırsa, klor ve oksijen gazına (veya perklorat ve klor gazına) bozunur. Ezilme veya organik maddelerle temasında infilak ede
2803kloraurik asitFormülü HAuCl4, altınoksidin (Au2O3) hidroklorik asitte çözünmesi ile oluşan, sarı renkli kristalli bir madde.
2804klorbenzaldehitFormülü C6H4CHOCl, k.n. 209-215 °C olan orto şekli renksizden sarıya değişen bir sıvı. (Para şekli tozdur) Alkol, eter ve asetonda çözünür. Boya imalinde kullanılır.
2805klorbenzenFormülü C6H5Cl, renksiz, akışkan, uçucu, badem kokusunda bir sıvı. Fenol, DDT ve anilin eldesinde, boyacılıkta çözücü olarak kullanılır. Buharı nefes yollarını tahriş eder. Fenil klorür, klorobenzen.
2806klorbutanolbk. triklorobütil alkol
2807klordioksitFormülü ClO2, son derece patlayıcı, sarı renkli, tahriş edici bir gaz. Suda çözünür, alkolde bozunur. Kuvvetli bir oksidant madde olup, parçalandığında hipoklorit ve peroksitleri verir. Sıvı halde kırmızı olup 9,9 °C kaynar. Amonyak, metan, fosfin ve hidr
2808kloretilen, vcbk. vinil klorür
2809klorfenol kırmızısıFormülü C19H12Cl2O9S,. pH 5,5 (sarı) ile 6,5 (kırmızı) arasında renk değiştiren bir asit-baz indikatörü.
2810kloritKloröz asidin (HClO3) tuzu.
2811klorlu suAçık sarımsı renkli hava ve ışık etkisi ile bozulan klor gazının %0,4 lük çözeltisi. Koku gidermede mikrop öldürücü ve dezenfektan olarak kullanılır.
2812klornebFormülü C8H8O2Cl2, e.n. 133-135 °C olan, pamuk, soya fasulyesi ve fasulye tohumları için fungusit olarak kullanılan bir madde. 5Dimetoksibenzen.
2813klornitrobenzenFormülü ClC6H4NO2 olan renksiz kristaller.
2814kloro-bk. klorasetik asit. Hidrojen atomları yerine klor atomlarının sübstitüye olduğu organik bileşikleri açıklamak için ön ek.
2815kloro etanoik asitFormülü ClCH2COOH, e.n. 161 °C olan, havadan nem kapan, etanoik asitle klorun kırmızı fosfor veya güneş ışığında birleşmesi ile oluşan bir katı. Ticari olarak triklor etenin %74 H2SO4 ile 140 °C’ye ısıtılması veya etanoik asidin direk klorlanması ile elde
2816kloroakroleinFormülü H2C=ClCHCHO, k.n. 29-31 °C olan, göz yaşartıcı gaz olarak kullanılan bir sıvı.
2817kloroetanFormülü C2H5Cl, k.n. 12,5 °C olan, gaz halinde bir alkil klorür. 400 °C’de etanın klorlanması ile veya aluminyum klorür üzerinde etene hidrojen klorür katılmasıyla oluşur. Tetra etil kurşun hazırlanmasında ve soğutucularda kullanılır. Etil klorür.
2818kloroformFormülü CHCl3, tatlı kokusu olan, renksiz, suda çözünmeyen, alevlenmeyen bir sıvı. Genelde çözücü olarak kullanılır. Eskiden analjezik olarak kullanılırdı. Trikloro metan.
2819klorometanFormülü CH3Cl olan, butil lastiği yapımında katalizör taşıyıcı olarak kullanılan, renksiz, aşındırıcı olmayan ve soğutucularda kullanılan bir gaz. Metil klorür.
2820kloropikrinFormülü CCl3NO2, tatlı kokulu bir sıvı. Buharı cigeri tahriş eder. kusturucu, göz yaşartıcı ve öksürtücü özelliği vardır. Haşere öldürücüdür. Nitrokloroform, triklornitrometan.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir