Kimya - XML


IDTerimAçıklama
2821kloroplatinatPlatinik klorürle başka bir klorürün çift tuzu veya PtCl62- köküne sahip kloroplatinik asit tuzu.
2822kloroprenFormülü CH2=CHCl=CH2 olan, kloropren reçinesi vermek üzere polimerleşen, hidrojen atomlarından bazılarının klor atomları ile yerdeğiştirdiği renksiz bir sıvı.
2823kloropren reçinesiTabii kauçuğa benzer malzemeler oluşturmakta kullanılan kloropren polimeri.
2824klorosülfonik asitFormülü ClSO2OH, dumanlı bir sıvı. Suda sülfürik ve hidroklorik asit vermek üzere parçalanır. İlaç, böcek öldürücü ve boya yapımında kullanılır. Klorosülfürik asit, sülfürik klorohidrin de denir.
2825klorosülfürik asitClSO2OH, klorsülfonik asit, klorsülfürik asit, sülfürik klorhidrin, suda sülfürik asit ve hidroklorik aside bozunan, eczacılıkta, böcek öldürücü ve boyalarda kullanılan dumanlı sıvı.
2826kloröz asitFormülü HClO2 olan, sadece sulu ortamda olduğu bilinen bir asit. Alkali tuzlarının ısıtılması ile klorür ve klorata dönüşür.
2827klorpromazinFormülü C17H19ClN2S olan, amin kokulu, alkali tepkime gösteren, kusmaya karşı ve yatıştırıcı olarak kullanılan yağımsı bir sıvı.
2828klortimolFormülü CH3C6H2(OH)(CH3H7)Cl, e.n. 59-61 °C olan, bakteri öldürücü olarak kullanılan, suda çözünmeyip benzen ve alkolde çözünen beyaz kristalli bir madde.
2829knalgazSuyun elektrolizi ile oluşan iki hacim hidrojen ve bir hacim oksijen karışımı.
2830knoksvilitFormülü Cr(II)SO4, olan doğal kromsülfat.
2831knot1 deniz mili/saat, hızı 0,51444 m/s.
2832koagulasProteinleri çöktüren ve pıhtılaştıran bir enzim.
2833koagulasyonKolloitlerin kütle halinde çökmesi.Pıhtılaşma.
2834koagulatorDeney tüplerini kan sıcaklığında tutan bir inkubator.
2835koajelPıhtılaşma ile oluşan çökelek.
2836kobaltSimgesi Co ,atom numarası 27, atomik kütlesi 58,93 g olan demir grubu elementi. 1733 te G.Brandt tarafından keşfedilmiştir. Metal olarak meteroitlerde bulunur. Sülfür ve arsenit olarak S meltiti ve Kobaltit de bulunur. Oksitlerinin hidrojenle indirgenmesi
2837kobalt (ıı) asetatFormülü Co(C2H3O2)2.4H2O olan, iki değerlikli kobaltın asetat tuzu. Mor kristalli olup suda çözünür görünmeyen mürekkep yapımında kullanılır.
2838kobalt(ıı) arsenatFormülü Co3(AsO4)2.8H2O olan, mor renkte, monoklinik kristaller halinde bulunan, suda çözünmeyen, porselen ve cama açık mavi renk veren bir madde.
2839kobaltit(CoFe)SAs yapısında bir mineral.
2840kobalto sülfatiyonunu içeren tuz. Sulu çözeltisi kırmızı renktedir.
2841kobaltosİki değerli kobalt, Co++
2842kobraHindistanda bulunan zehirli bir yılan. Zehirinde ofiotoksin ve kobralsin bulunur.
2843kodaminFormülü C20H25O4N, e.n. 121 °C olan, afyon alkoloidi. Lavdaninle izomerdir. Tuzları acıdır.
2844koezitKuvarstan %15 daha yoğun olup, zımpara özelliğinde olan, sentetik kristal silika.
2845koh gazıbk. kömür gazı
2846kohezyonBir maddenin moleküllerini bir arada tutan çekim kuvveti.
2847kohidrolGrafitin kolloidal çözeltisi.
2848kohlSiyah boya maddesi ve kozmetik (göz sürmesi) olarak kullanılan doğu kökenli karbon karası ve galen karışımı.
2849koilinKuşların midelerini saran katı protein.
2850koillonychiaDemir eksikliğinden dolayı tırnakların içe bükeylenmesi ve matlaşması. Bazik çimento ile çalışanların parmaklarında oluşan cilt hastalığı.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir