Kimya - XML


IDTerimAçıklama
2881koltuk şekliHalkalı (siklik) beşten fazla atom içeren bir molekülün özel düzlemsel olmayan konformasyon (düzenlenme) şekli. Siklohegzanın koltuk şeklinde altı hidrojen halka düzleminin altında ve üstünde dikey olarak düzenlenmişken, altı tanesi yaklaşık halka düzlemi
2882kolza tohumu yağıKolza tohumlarından elde edilen kahverengi yağ. Kauçuk benzerlerinin imalinde, çeliğin ısıl işleminde ve yağlama yağı olarak kullanılan, e.n. 20 °C, k.i 0,906-0,910 olan ve alkolde çözünen hoşa gitmeyen kokulu bir madde.
2883kolza yağıbk. kolza tohumu yağı
2884komanik asitFormlü C5H4O4, mol ktlesi 140,1 g olan, piron-alfa-karboksilik asit. Kelidonik asit den elde edilen bir asit. Suda az çözünür.
2885komofProteinlerin aragrubu olan keratin-miyosen-fibrojen sisteminin kısaltması.
2886kompleks asitİki veya daha fazla metalik olmayan bileşik veya asit radikalinin bir bileşimi. Örneğin 2HF ve SiF4, H2SiF6 verir.
2887kompleks bileşikİki veya daha fazla bileşik veya iyonun bir bileşimi. 4 KCN ve Fe(CN)2’nin K4Fe(CN)6 vermesi gibi.
2888kompleks iyonYüklü radikal veya atomlar grubu, örneğin Cu(NH3)22+ gibi.
2889kompleks oluşumuBir veya daha fazla ortaklanmamış elektron bulunduran bir türün metal iyonları ile bağ oluşturma işlemi.
2890kompleks tepkimebk. karmaşık tepkime
2891kompleksimetriAz ayrışan bir çözünür kompleks oluşturan bir maddenin titrasyonu veya bu maddeyle titrasyon.
2892kompleksleştiriciKompleks oluşturabilen.
2893kompleksonEtilen diamin tetra asetik asitin değişik bileşikleri için ticari ad. Etilen diamin tetra asetik asit sodyum tuzu (EDTA) kompleksometrik titrasyonlarda kullanılır.
2894kompralPiramidon ve trikloro etanol üretan için kullanılan ticari ad. Analjezik, ağrı giderici.
2895konBir dizgenin durum, konum ya da etkileşimini, koşulların nicel değerlerine göre belirleyebilmek için kurulan matematiksel düzenleme.
2896konalbuminYumurta beyazının kristalli olmayan albumini.
2897konaraşin%8,7 lizin ve sistein esas itibari ile arginin içeren ve daha çok yer fıstığında bulunan bir globulin.
2898konbiçimBir kimyasal bileşiğin atom, yükün ya da moleküllerinin uzayda birbirlerine göre düzenlenmiş durumu.
2899kondi sıvısıYükseltgendiğinde ozon oluşturduğu söylenen mikrop öldürücü sıvı bir madde.
2900konelRadyotüp filamanlarında platin yerine kullanılan ve %8 ferrotitanyum, %17 kobalt ve %73 mineral alaşımı.
2901konfigurasyonMoleküldeki atomlar gibi elementlerin yerleşim düzeni. Bir organik molekülde asimetrik karbon atomları etrafinda atomların veya atom guruplarının yerleşmesi veya düzenlenmesi Dekstroz ve levuloz üç adet asimetrik karbon bakımından çakıştığı halde yapı bak
2902konglutininKan hücrelerini pıhtılaştırma özelliğine sahip, bir sığır serum proteini.
2903kongo kırmızısıFormülü C32H22O6N6S2Na2, mol kütlesi 696,6 g olan, kırmızı azo boyası indikatör olarak kullanılır. (Bazla kırmızı, asitle mavi) Organik asitlerdeki mineral asitlerin teşhisinde kullanılır.
2904koniferinFormülü C16H22O8.2H2O, mol kütlesi 378,2 g, e.n. 185 °C olan, koniferin agacının sıvısından ve kuşkonmazdan çıkan bir glikozit. Gri bir toz olup sıcak suda çözünür, vanilya üretiminde kullanılır.
2905konio gravimetreHavadaki tozu tayin eden alet.
2906konjuge asit ve bazlarBir proton alıp vererek birbirine dönüşen kimyasal türler.
2907konjuge çift bağlarBirbirine göre durumları CH=CHCH=CH formülü ile gösterilen iki çift bağ.
2908konkavBasılmış veya çukur bir yüzeyi temsil eden.
2909konsantrasyonbk. derişim
2910konstantanİçinde %40-45 Ni ve %55-60 arasında bakır bulunan termoçift ve bazı sıcaklık ölçme cihazlarında kullanılan bir alaşım.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir